Polscy producenci zaproszeni na targi do Algierii

Agencja Rynku Rolnego informuje, że w dniach 23-26 kwietnia 2012 r. w Algierze odbędzie się 10. edycja targów sektora rolno-spożywczego DJAZAGRO. Udział w tym wydarzeniu może być okazją dla polskich przedsiębiorców, aby zaistnieć na nowym i chłonnym rynku zbytu. Istnieje możliwość uzyskania dofiansowania do tego wyjazdu ze srodków pomocy de minis Ministerstwa Gospodarki.

Algieria znajduje się w grupie dziesięciu największych importerów żywności w świecie i jest głównym importerem żywności na kontynencie afrykańskim. 35 milionów Algierczyków wydaje średnio 45% rodzinnego budżetu na żywność. W nadchodzących latach importowane będą głównie takie produkty jak: cukier, zboża, mleko w proszku, sery twarde, mięso wołowe, spożywcze wyroby gotowe. Algieria nie produkuje maszyn i urządzeń na potrzeby rolnictwa i przetwórstwa żywności, dlatego też polscy producenci powinni śmielej interesować się tym rynkiem. Polskie produkty i usługi cieszą się uznaniem w algierskim społeczeństwie, a władze Algierii zainteresowane przyciąganiem inwestycji zagranicznych, przychylnym okiem patrzą w stronę Polski.
 
Podczas targów DJAZAGRO zorganizowane zostanie przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji stoisko informacyjno – promocyjne, na którym polscy przedsiębiorcy będą mogli promować swoje produkty. Do udziału w targach DJAZAGRO zaproszeni są hodowcy bydła oraz producenci:
– maszyn i urządzeń rolniczych,
– maszyn do przemysłu spożywczego,
– produktów weterynaryjnych,
– pasz,
– produktów rolnych i spożywczych.

Szczegółowe informacje na temat targów DJAZAGRO znajdują się na stronie organizatora http://www.djazagro.com/en.html .

Dodatkowo podczas targów w Algierze WPHiI planuje organizację szeregu akcji promocyjnych, w tym:
– dnia polskiego, w ramach którego w instytucjach algierskich zaprezentowane zostaną technologiczne osiągnięcia firm polskich,
– sesji spotkań B2B z algierskimi przedsiębiorcami,
– promocji w algierskich mediach nt. polskiego rolnictwa i przemysłu spożywczego.
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Algierze zapewnia na miejscu pomoc logistyczną, językową oraz pomoc w nawiązaniu kontaktów handlowych.

ARR informuje, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania ze środków pomocy de minimis Ministerstwa Gospodarki dla polskich przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej.

Warunkiem jest złożenie przez Agencję Rynku Rolnego (Koordynatora projektu branżowego) zbiorczego wniosku o dofinansowanie w Ministerstwie Gospodarki. Wyłącznie w przypadku zebrania grupy co najmniej 4 przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego, uczestnicy będą mieli możliwość otrzymać pomoc finansową.
Wielkość dofinansowania nie może przekroczyć 50% kosztów netto kwalifikujących się do objęcia pomocą, jednak nie więcej niż 8000 zł na jednego przedsiębiorcę. Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą są m.in.:
–    transport eksponatów, ich ubezpieczenie, odprawa celna i spedycja;
–    wynajem powierzchni wystawienniczej lub sali;
–    zabudowa powierzchni, montażu, scenografii;
–    obsługa techniczna;
–    przygotowanie i wydruk zaproszeń, materiałów informacyjnych i reklamowych;
–    transport i zakwaterowanie 1 przedstawiciela przedsiębiorcy uczestniczącego w projekcie.

Szacowany koszt udziału jednego przedstawiciela przedsiębiorcy, obejmujący koszty podstawowe tj. bilet lotniczy w obie strony i 5 noclegów to ok. 4500 zł.
 
Po zabraniu odpowiedniej grupy przedsiębiorców, Agencja zamieści w swoim serwisie internetowym informacje nt. możliwości dofinansowania przedmiotowego przedsięwzięcia w ramach środków pomocy de minimis Ministerstwa Gospodarki.

Więcej informacji o projekcie oraz formularz zgłoszeniowy na stronie Agencji Rynku Rolnego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię