Program Stypendiów Pomostowych 2016/2017

1 lipca ruszyła XV edycja Programu Stypendiów Pomostowych. Tradycyjnie już w realizację programu zaangażowana jest Agencja Nieruchomości Rolnych.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2016 roku i spełniają łącznie następujące kryteria: są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat, mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1295zł netto lub 1480 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osiągnęli na egzaminie maturalnym co najmniej 90 punktów liczonych zgodnie z algorytmem załączonym do Regulaminu.

Stypendium wynosi 5000 zł rocznie i wypłacane jest w miesięcznych ratach. W czternastu poprzednich edycjach programu przyznano ponad 14,5 tysiąca stypendiów.

Aby otrzymać stypendium, należy wypełnić wniosek dostępny na stronie internetowej www.stypendia-pomostowe.pl w zakładce Stypendia i Staże Krajowe. Formularz wniosku należy wypełnić na stronie do godziny 16.00 17 sierpnia.  Wniosek po wypełnieniu należy wydrukować i złożyć wraz z załącznikami we właściwym Oddziale Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych do 24 sierpnia.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.stypendia-pomostowe.pl bądź w Oddziałach Terenowych Agencji Nieruchomości Rolnych.

Źródło: ANR

Related Posts

None found

Poprzedni artykułTranzyt przez Ukrainę bardziej ograniczony
Następny artykułSezon czereśniowy 2016

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.