Stypendia dla 1100 studentów i doktorantów

Fot. ANR
23 listopada w Warszawie odbyła się inauguracja XV edycji Programu Stypendiów Pomostowych. W roku akademickim 2016/2017 stypendia otrzymało ponad 1100 studentów i doktorantów, w tym 700 pochodzących z małych miejscowości, z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczęli studia dzienne.

Program Stypendiów Pomostowych istnieje od 2002 roku. Powstał on w odpowiedzi na istotny problem społeczny, jakim była wyraźna dysproporcja w dostępie do studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w miastach. Administratorem Programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości z Łodzi, która w imieniu partnerów i organizacji współpracujących zarządza programem. Natomiast jego inicjatorem była Agencja Nieruchomości Rolnych wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.

ANR w pierwszych trzech latach sfinansowała stypendia 2 tys. studentów, natomiast od 2005 roku ze względów ustawowych nie finansuje już stypendiów, a udziela wsparcia organizacyjnego w fazie pozyskiwania kandydatów do programu, przyjmuje od nich wnioski a następnie przesyła je do Fundacji w Łodzi.

Stypendia otrzymują ambitni i zdolni maturzyści z małych miejscowości, pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczynają studia dzienne. Program ułatwia młodym ludziom podjęcie studiów wyższych poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok, a najlepszym studentom oferuje wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej. Tegoroczni maturzyści otrzymają wsparcie finansowe w formie stypendium w wysokości 5000 zł. Stypendium wypłacane jest w 10 miesięcznych ratach po 500 zł (od października do lipca). O stypendia mogli ubiegać się maturzyści, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce i spełnili jeden z warunków: pochodzą z rodziny byłego pracownika PGR lub są finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, lub pochodzą z rodziny wielodzietnej albo są wychowankami rodziny zastępczej lub państwowego domu dziecka, lub mają rekomendację lokalnej NGO.

W ciągu 15. edycji Programu przyznano łącznie ponad 20 tys. różnego rodzaju stypendiów, w tym prawie 15 tys. na I rok studiów. W gronie laureatów stypendiów na I rok maturzystów z rodzin popegeerowskich było łącznie ponad 8 tys. Od początku trwania Programu jego Fundatorzy przeznaczyli na stypendia pomostowe blisko 100 mln zł.

Źródło: ANR

Related Posts

None found

Poprzedni artykułPolska ma ograniczone zasoby wodne
Następny artykułNa unijnym rynku ziemniaka

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.