Rozmowy polsko-słoweńskie: forum biznesowe, pszczoły, WPR i handel

Dejan Židan oraz Krzysztof Jurgiel przy ministerialnych ulach; fot. MRiRW
Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku i wzmocnienie pozycji producentów w łańcuchu dostaw żywności − to dwa najważniejsze zagadnienia poruszane podczas wtorkowych rozmów polsko-słoweńskich. W Polsce przebywa wicepremier Republiki Słowenii, minister rolnictwa, leśnictwa i żywności Dejan Židan, który był gościem ministra Krzysztofa Jurgiela. Ministrowie odbyli dwustronne rozmowy, a następnie podsumowali spotkanie na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej.

Przyszłość WPR
− Najważniejszym zagadnieniem jest dla nas przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej − powiedział polski minister rolnictwa. Już w listopadzie Komisja Europejska przedstawi propozycje zmian WPR. Dlatego dzisiejsze spotkanie było okazją do przedyskutowania wzajemnych oczekiwań w zakresie reformy Wspólnej Polityki Rolnej.

− Ważne jest abyśmy wybrali elementy wspólne, które będziemy wspierali. Naszym wspólnym celem jest budżet co najmniej na takim poziomie, jaki mamy w aktualnej w perspektywie. Będzie to punkt wyjścia do ustalania dalszego kształtu polityki rolnej. Opowiadamy się za utrzymaniem pierwszego i drugiego filara WPR i silnego zarządzania kryzysowego − poinformował Krzysztof Jurgiel.

Nieuczciwe praktyki w handlu i podwójna jakość żywności
Ministrowie dyskutowali o pozycji rolnika w łańcuchu żywnościowym. Głównym problemem jest nieuczciwa konkurencja. Obie strony zgodnie przyznały, że na forum UE istnieje potrzeba wypracowania rozwiązań, które pozwolą na eliminowanie nieuczciwych praktyk w handlu.

Mówiono rówież o podwójnej jakości produktów w krajach UE. Zarówno Krzysztof Jurgiel jak i  Dejan Židan uważają, że Komisja Europejska powinna ustalić zasady przeprowadzania kontroli w poszczególnych państwach, a następnie w prawie unijnym zabezpieczyć rozwiązania, które pozwolą na eliminowanie takich praktyk.

Współpraca dwustronna i wymiana handlowa
Minister Jurgiel podkreślił, że w ramach V4+3, czyli Grupy Wyszehradzkiej poszerzonej o Słowenię, Rumunię i Bułgarię kraje starają się wypracować wspólne stanowiska dotyczące WPR. Ważnym zagadnieniem jest nas także współpraca w formule 16+1 i transport żywności do Chin.

− Widzę ogromny potencjał w wymianie handlowej pomiędzy Polską a Słowenią. Wciągu pierwszych 7 miesięcy tego roku osiągnęliśmy wartość około 1 mld euro. Sądzę, że do końca roku uda nam się dojść do kwoty 2 mld euro − podkreślił wicepremier Słowenii.

20 maja Światowym Dniem Pszczół
− Słowenia już kilka lat temu zaczęła zajmować się tematyką pszczół i wystąpiła z inicjatywą Światowego Dnia Pszczół. Mamy świadomość tego, że każda łyżka naszego pożywienia jest od pszczół zależna, tak samo jak dalszy rozkwit branży spożywczej − powiedział dzisiaj wicepremier Židan.

Już w grudniu tego roku na Generalnym Zgromadzeniu Organizacji Narodów Zjednoczonych będzie głosowany wniosek o ustanowieniu Światowego dnia Pszczół. Krzysztof Jurgiel poinformował, że Polska pozytywnie ocenia tę inicjatywę. Przyczyni się to do popularyzacji roli pszczół w rolnictwie i znaczeniu dla środowiska naturalnego.

− Bardzo się cieszymy, że Polska jako jedno z pierwszych państw wsparła nasz wniosek − podkreślił minister rolnictwa Słowenii.

Forum biznesowe
Przy okazji wizyty w Polsce wicepremiera Dejana Židana Ambasada Republiki Słowenii zorganizowała Forum biznesowe na temat przetwórstwa spożywczego i winiarstwa. Ministrowie wzięli w nim udział i mówili o dalszym pogłębianiu współpracy gospodarczej pomiędzy Słowenią i Polską. Podczas Forum swoje produkty przedstawia 17 producentów słoweńskich. Forum jest także okazją do rozmów handlowych między polskimi i słoweńskimi przedstawicielami biznesu.

Źródło: MRiRW

Related Posts

None found

Poprzedni artykułOpublikowano listy w naborze na „Restrukturyzację małych gospodarstw”
Następny artykułW Holandii o produkcji rozsady pora

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.