Komunikaty-Sadownicze-NOWY-765×100

Zalecenia (2)

Wskazówki na okres różowy pąk-kwitnienie od 25.04 do 09.05.2012 r.

Jabłoń, grusza
Parch jabłoni: 22 i 23.kwietnia wystąpiły opady deszczu. W ostatnich dniach wielokrotnie dochodziło do wysiewów zarodników workowych. Nastąpił bardzo szybki i intensywny rozwój zielonej tkanki. Do najpoważniejszych infekcji doszło 22.kwietnia w Świężycach i najbliższej okolicy o godz. 10:00; Kaleniu w godz. od 5:00 do 9:00; Sromowie o godz. 9:00; Kamieńszczyźnie o godz. 9:00; Głownie o godz. 8:00 i Prusach o godz. 6:00. W związku z tym należało, bądź należy, wykonać zabieg ochronny:

 • do 36 godzin po infekcji – Delan (0,75kg/ha) lub Ventop (1,5l/ha)
 • do 48 godzin po infekcji – Chorus (0,3kg/ha) + Delan (0,5kg/ha)
 • do 72 godzin po infekcji – Mythos (1,5lha) + Delan (0,5kg/ha)

Preparatów Chorus i Mythos nie stosować w temperaturze powyżej 20˚C!

24 kwietnia wykonano izolacje otoczni parcha. Oto wyniki: w około 30% otoczni występują worki z oliwkowymi zarodnikami. W czasie najbliższych opadów (dziś-jutro) mogą się one wysiać!

Zasilanie dolistne sadów jabłoniowych
Różowy pąk: Nawóz algowy (Algex – 5l/ha; Basfoliar Aktiv (3 l/ha); Goёmar 86 BM 3 l/ha; Santaura Pro Plus (0,9 l/ha). Pierwszy zabieg: biały pąk; drugi zabieg: pełnia kwitnienia; trzeci: tuż po kwitnieniu)+ nawóz zawierający fosfor (Agroleaf fosforowy – 4-5 kg/ha; Kristalon Żółty lub Folicare Fosforowy – 3 kg/ha lub Fos 60 EU (2 kg/ha) lub YaraMila Fruit Controler (4 kg/ha); Fertileader Axis- 3 l/ha; Fostar – 4 l/ha; Fruit Akademia na różowy pąk – 7,5 kg/ha; Maximus  PKMg – 3-5 kg/ha; Nitrofoska Fioletowa – 3-5 kg/ha; Plonvit PHOSPHO 2-4kg/1000l wody; Rosasol 8:50:12-4kg/ha;Rosafos-5l/ha TecnoPhyt PK-3 l/ha;+ chelat B (Terra-Sorb Complex – 1,5 l/ ha+OSD fosfor 3 kg/ha +OSD bor 2 kg/ha.

Kwitnienie: Gibb Plus lub Novagib (0,33 – 0,5 l/ha) lub nawóz algowy.
Mączniak jabłoni: W czasie kwitnienia zarejestrowane są: Difo 250 EC (0,2 l/ha); Domark 100 EC (0,4 l/ha); Riza 250 EW (0,6 l/ha); Score 250 (0,2 l/ha); Sparta 250 EC (0,6 l/ha); Systemik 125 SL (0,45-0,6 l/ha); Troja 250 EW (0,6 l/haю Ten zabieg będzie działał również przeciwko szarej pleśni!

Zaraza ogniowa: Sady zagrożone opryskiwać dwukrotnie na początku i w pełni kwitnienia: Champion 50 WP (1,5 kg/ha) lub Cuproflow 375 SC (1,5 l/ha) lub WP (1,5kg/ha) lub Fuguran-OH 50 WP (1,5 kg/ha) lub Kocide 101 WP (2 kg/ha) lub Kocide 2000 35 WG (2 kg/ha) lub Miedzian 50 WP (1,5 kg/ha) lub Miedzian Extra 350 SC (1,5 l/ha).

Zgnilizna pierścieniowa podstawy pnia: Tuż pod koniec kwitnienia należy dokonać lustracji na obecność w sadach jabłoniowych zgnilizny pierścieniowej podstawy pnia. W przypadku jej stwierdzenia należy opryskać pień drzewa, miejsce okulizacji i glebę pod drzewami 0,5% roztworem preparatu Aliette 80 WP i za 30 dni zabieg powtórzyć. Opryskać należy również sąsiednie drzewa.

W czasie kwitnienia nie wykonujemy zabiegów preparatami owadobójczymi!

Gąsienice zwójkówek: po wystąpieniu gąsienic, ale przed kwitnieniem: Steward 30 WG (0,17-0,2 kg/ha); SpinTor 240 SC (0,6-0,8 l/ha); Runner 240 SC (0,4 l/ha) Rimon 100 EC (0,75 l/ha); Coragen 200 SC (0,125-0,175 l/ha); Calypso 480 SC (0,2 l/ha);

Mszyce: Pirimor 500 WG (0,4 – 0,75 kg/ha); Teppeki 50 WG (0,14 kg/ha); Calypso 480 SC (0,1-0,2 l/ha); Mospilan 20 SP (0,125 kg/ha) lub pyretroidy.

Pordzewiacz jabłoniowy: Bulldock 025EC (0,75 l/ha) Ortus 05 SC (1,25-1,5 l/ha);

Podskórnik jabłoniowy: Bulldock 025EC (0,75l/ha)

Przędziorki: Nissorun 050 EC (0,9l/ha) + Ortus 05SC (1l/ha)

Do prawidłowego monitoringu niektórych szkodników niezbędne będą:

 • Tablice lepowe: na owocnicę jabłkową; nasionnicę trześniówkę; kistnika malinowca;
 • Pułapki trójkątne: na przeziernika porzeczkowca;
 • Pułapki feromonowe: na owocówkę jabłkóweczkę; owocówkę śliwkóweczkę; wydłubkę oczateczkę; zwójkę bukóweczkę; zwójkę koróweczkę; zwójkę porzeczkóweczkę; zwójkę różóweczkę; zwójkę siatkóweczkę;

[NEW_PAGE]Program zapobiegania ordzawieniom jabłek:

Informacja na temat przeciwdziałania ordzawianiu się owoców za pomocą GA 4+7 w Holandii i Belgii:
1. Faza: 80% opadłych pąków kwiatowych – 1%-owy preparat GA4+7)

 •     Dawka: do 0,33l/ha w 400-500 l wody;
 •     Warunki zastosowania: temperatura minimum 16˚C,
 •     Zabieg do południa, w słońcu!
 •     Woda jest zakwaszana fosforanem amonu (1 kg nawozu na 500 l wody),

2. Kolejne dwa zabiegi wykonują identyczne, w odstępach 14-dniowych.

Zastosowanie preparatu Miller InCa lub Biocal w gatunkach ziarnkowych
(tylko w sadach o uregulowanym poziomie pH! Nie jest wskazane stosowanie nawozów zawierających jony -NO3):

 •     2l/ha w pełni kwitnienia;
 •     2l/ha 3-4 tygodnie po kwitnieniu;
 •     2l/ha na 3-4 tygodnie przed zbiorem.

Zastosowanie preparatu Miller InCa lub Biocal w sadach pestkowych:

 •     1,5l/ha – biały pąk
 •     1,5l/ha – pełnia kwitnienia
 •     1,5l/ha – 2 tygodnie po kwitnieniu
 •     1,5l/ha – na 3-4 tygodnie przed zbiorem.

Ochrona grusz przed miodówką: W czasie kwitnienia nie wykonujemy żadnych zabiegów!
Kwiaty grusz są mało atrakcyjne dla owadów zapylających, szczególnie pszczół. Tam, gdzie nie ma uszkodzeń kwiatów grusz przez mróz.: oprysk kwitnącego sadu gruszowego Pollinusem w ilości 0,5-1 litr na 1000 l wody. Zabieg należy wykonać (w jednym z dwu pierwszych dni po rozkwitnięciu pierwszych kwiatów) z rana w dniu, kiedy temperatura powietrza przekroczy 120C. DrugiI zabieg w 5-6 dni później. W sadzie powinny być ustawione Tripole (2szt/ha).

Zamieranie pąków grusz: Przyczyną jest bakteria Pseudomonas spp. , należy trzykrotnie co `10-14 dni zastosować nawozy zawierające kwasy fosforynowe! Resistym (0,5%) + 2l koncentratu aminokwasowego.

Zasilanie dolistne sadów morelowych i brzoskwiniowych: Fosfor w glebie nie jest jeszcze aktywny. W związku z tym należy tuż po kwitnieniu dostarczyć dolistnie nawóz fosforowy (co uaktywni podziały komórkowe) + ½ dawki nawozu borowego. Nawóz zawierający P (Agroleaf fosforowy – 4-5 kg/ha; Kristalon Żółty lub Folicare Fosforowy – 3 kg/ha lub Fos 60 EU (2 kg/ha) lub Fostar – 4 l/ha lub YaraMila Fruit Controler (4 kg/ha); Fertileader Axis- 3 l/ha; Fruit Akademia na różowy pąk – 7,5 kg/ha; Maximus Extra P – 3-5 kg/ha lub Maksimus PKMg (4 kg/ha); Nitrofoska Fioletowa – 3-5 kg/ha; Plonvit PHOSPHO – 2-4 kg/1000 l wody; Rosasol 8:50:12-4 kg/ha;Rosafos-5 l/ha; TecnoPhyt PK – 3 l/ha;+ Chelat B (Terra-Sorb Complex 1,5 l/ ha+OSD fosfor 3 kg/ha +OSD bor -2 kg/ ha) .

Nadal należy realizować Program Poprawy Jakości Owoców (GOËMAR BM 86 – 3l x 3 razy z uwagi na bardzo duże różnice temperatur – to znaczy jej spadki poniżej zera fizjologicznego).
Z tego powodu proponuję również do wszystkich zabiegów fungicydowych we wszystkich gatunkach dodać 0,3 l/ha ASAHI SL.

Śliwy:
Brunatna zgnilizn drzew pestkowych (faza od połowy do końca kwitnienia) – zarejestrowany jest Topsin M 500SC – 1,5 l/ha;

Rak bakteryjny: Obecnie nie ma zarejestrowanych preparatów przeciwko tej chorobie.
Owocnica żółtoroga i owocnica jasna: (po opadnięciu płatków kwiatowych) Calypso 480 SC (0,15 l/ha); Mospilan 20 SP (0,125 kg/ha)

Mszyce: Pirimor 500 WG (0,75 kg/ha); Calypso 480 SC (0,1 l/ha); Mospilan 20 SP (0,125 kg/ha); i/lub Agricolle – 3 l/ha; Afik (0,3%); Agritrap Foliar (0,3-0,6%). Warunki wykonania: mszyce w sadach śliwowych zwalczać tuż po ich zauważeniu – są wektorem szarki!

Przędziorki i pordzewiacz śliwowy: zabieg wykonać bezpośrednio po kwitnieniu śliw: Omite 570 EW (1,5- 2 l/ha) Omite 30 WP (2,25 kg/ha); Ortus 05 SC (1 l/ha) i na same przędziorki: Magus 200 SC (0,5 l/ha) i Agricolle (0,6%); Afik (0,3%); Agritrap Foliar (0,3-0,6%).

Czereśnia i wiśnia, kwitnienie:
Rak bakteryjny: Champion 50 WP (1,5 kg/ha); Cuproflow 375 SC (2 l/ha); Flowbrix 380 SC (2 l/ha);*  Miedzian 50 WP (1,5 kg/ha); Miedzian Extra 350 SC (1,5-2,0 l/ha); Neoram 37,5 WG (2 kg/ha); Nordox 75 WG (1 kg/ha)* Zabieg powtórzyć po kwitnieniu. Zwalcza również dziurkowatość liści drzew pestkowych.

Brunatna zgnilizna drzew pestkowych: Zarejestrowane są Miedzian 50 WP i Miedzian Extra 350 SC (każdy po 3 kg lub l/ha) Topsin M 500SC – 1,5 l/ha; Helicur/Horizon/Orius/Riza/Sparta/Syrius/ Tebu/Troja 250 EW – 0,75 l/ha; Score 250 EC – 0,2 l/ha; Bumper 250 EC – 0,45 l/ha; Kaptan Plus 71,5 WP – 2,0 kg/ha, Rovral FLO 255 SC – 3,0 l/ha; Signum 33 WG (0,75-1 kg/ha)***; Topsin M 250 EW- 1,5l/ha.*

Nawożenie dolistne: Tuż po kwitnieniu należy opryskać sady czereśniowe nawozem dolistnym zawierającym fosfor (Agroleaf fosforowy – 4-5 kg/ha; Kristalon Żółty lub Folicare Fosforowy – 3 kg/ha lub Fos 60 EU – (2 kg/ha) lub Fostar-4 l/ha lub YaraMila Fruit Controler (4 kg/ha); Fertileader Axis – 3 l/ha; Fruit Akademia na różowy pąk – 7,5kg/ha; Maximus Extra P – 3-5kg/ha lub Maximus PKMg (4 kg/ha); Nitrofoska Fioletowa – 3-5kg/ha; Plonvit PHOSPHO – 2-4 kg/1000 l wody; Rosasol 8:50:12 – 4 kg/ha;Rosafos – 5 l/ha TecnoPhyt PK – 3 l/ha;+ Chelat B (Terra-Sorb Complex – 1,5 l/ ha+OSD fosfor 3 kg/ha +OSD bor – 2 kg/ha.

Za 5 dni należy zasilić sady czereśniowe nawozem magnezowym (Siarczan magnezu (0,5-1%) lub Mikrokomplex (0,5%) lub Symfonia Złota 1-2 kg/ha lub Magflow (2 l/ha) lub Maksimus Extra Mg (2-3 kg/ha) lub Krista MgS (1%) lub Agrocean Mg (5 l/ha) lub Metalosate Mg (2-3 l/ha) lub Fertileader Vital (4 l/ha). Do nawozów krystalicznych należy dodać na 1000 l wody jeden z nawozów aminokwasowych: Aminosol; Tekamin Max; Terra Sorb.

Nadal należy realizować Program Poprawy Jakości Owoców (GOËMAR BM 86 – 3 l x 3 razy z uwagi na bardzo duże różnice temperatur – to znaczy jej spadki poniżej zera fizjologicznego).
Z tego powodu proponuję również do wszystkich zabiegów fungicydowych we wszystkich gatunkach dodać 0,3 l/ha ASAHI SL.

Drobna plamistość drzew pestkowych (faza po kwitnieniu): Carpene 65 WP/Syllit 65 WP (1,5 kg/ha); Topsin M 500 SC (1,5 l/ha); Kaptan Plus 71,5 WP (2 kg/ha); Score 250 EC (0,2 l/ha)*;

Mszyce, przędziorki, zwójki i piędziki: W czasie kwitnienia nie wykonujemy zabiegów preparatami owadobójczymi!

Brzoskwinie
Mączniak prawdziwy brzoskwini, parch brzoskwini i brunatna zgnilizna drzew brzoskwini: Tuż po kwitnieniu najlepiej wykonać zabieg mieszaniną Topsinu M 500 SC + Captan 80 WG.

Nadal aktualne są wskazówki co do zwalczania:

 •     Mszyc: Tuż po kwitnieniu: Agro Pirymikarb 500 WG (0,75kg/ha); Pirimor 500 WG, pyretroidy i Agricolle; i pyretroidy:
 •     Przędziorków: Tuż po kwitnieniu  Agricolle;.
 •     Szkodników zjadających liście: Tuż po kwitnieniu preparaty: Nomolt 150 SC i pyretroidy.

[NEW_PAGE]Morele
Parch brzoskwini: Captan 80 WG, Topsin M 500 SC + nawóz dolistny fosforowy (Agroleaf fosforowy – 4-5 kg/ha; Kristalon Żółty lub Folicare Fosforowy – 3 kg/ha lub Fos 60 EU – (2 kg/ha) lub Fostar – 4l/ha lub YaraMila Fruit Controler (4 kg/ha); Fertileader Axis – 3 l/ha; Fruit Akademia na różowy pąk – 7,5 kg/ha; Maximus Extra P – 3-5 kg/ha; Nitrofoska Fioletowa – 3-5 kg/ha; Plonvit Phospho – 2-4 kg/1000l wody; Rosasol 8:50:12 – 4kg/ha; Rosafos – 5 l/ha TecnoPhyt PK – 3 l/ha;+ chelat B (Terra-Sorb Complex – 1,5 l/ ha + OSD fosfor 3 kg/ha + OSD bor – 2 kg/ha.

Szkodniki zjadające liście: Tuż po kwitnieniu pyretroidy.

Szarka: W sadach śliwowych, morelowych i brzoskwiniowych należy zacząć tuż po kwitnieniu dolistne zasilanie nawozami aminokwasowymi (Megafol) 6 x 0,3% co 10-14 dni.

Porzeczka czarna:
Amerykański mączniak agrestu: po kwitnieniu:Nimrod 250 EC (0,75-2,25 l/ha) lub Score 250 EC -0,2 l/ha

Opadzina liści porzeczki, rdza wejmutkowo-porzeczkowa (faza po kwitnieniu): Dithane Neo Tec 75 WG (3-4,5 kg/ha) lub Signum 33 WG (1,8 kg/ha) lub Score 250 EC -0,2 l/ha,

Mszyca porzeczkowo-czyściecowa i inne gatunki mszyc: po kwitnieniu – Pirimor 500 WG (0,75 kg/ha); Actara 25 WG – 0,1 l/ha; Calypso 480 SC – 0,1-0,15 l/ha lub Agricolle – 0,3-0,6%. Afik (0,6%); Agritrap Foliar (0,6%).

Pryszczarek porzeczkowiak liściowy, pryszczarek porzeczkowiak pędowy, przeziernik porzeczkowiec – po stwierdzeniu larw (tylko na pryszczarka – Calypso 480 SC (0,2-0,15 l/ha)

Przędziorek chmielowiec – po kwitnieniu: Agricolle. – 0,3%; Afik (0,6%); Agritrap Foliar (0,6%)

Wielkopąkowiec porzeczkowy: Dodatkowo należy zastosować Program Poprawy Jakości Owoców (GOËMAR BM 86 – 3 l x 3 razy z uwagi na bardzo duże różnice temperatur, to znaczy jej spadki poniżej zera fizjologicznego!). Z tego powodu proponuję również do wszystkich zabiegów fungicydowych we wszystkich gatunkach dodać 0,3 l/ha ASAHI SL.

Agrest:
Opadzina liści porzeczki: faza po kwitnieniu: Dithane Neo Tec 75 WG (3-4,5 kg/ha) lub Score 250 EC -0,2 l/ha,

Amerykański mączniak agrestu:  po kwitnieniu: Nimrod 250 EC (0,75-2,25 l/ha) Score 250 EC (0,2 l/ha);

Czarna plamistość agrestu: Dithane NeoTec 75 WG (3-4,5 kg/ha)

Przędziorki: Agricolle – 0,3%. Afik (0,6%); Agritrap Foliar (0,6%)

Mszyce: Pirimor 500 WG (0,75 kg/ha) lub

Maliny:
Zamieranie pędów malin: I zabieg, gdy pędy osiągną 10 cm wysokości i co7- 10 dni: Rovral Aquaflo 500 SC (1,5-2 l/ha); Rovral Flo 255 SC (4-5 l/ha); Sadoplon 75 WP (5-7,5 kg/ha); Signum 33 WG (1,8 kg/ha); Switch 62,5 WG (0,8-1 kg/ha).

Mszyce: Pirimor 500 WG (0,75 kg/ha)

Przędziorek chmielowiec: brak zarejestrowanych preparatów.

Metoda Vogel’a w młodych sadach czereśniowych – omówienie

Skutki negatywne stosowania fitohormonów:

 •    W Polsce brak rejestracji, a wyniki badań dotychczas są nie publikowane;
 •    Najbliższa możliwa rejestracja dopiero po roku 2013 roku;
 •    Nieprawidłowe zastosowanie fitohormonów powoduje:

                – drobnienie owoców;
                – zaburzenia pomiędzy wzrostem wegetatywnym a funkcją generatywną (wprowadzenie drzew przemienność owocowana!)
                – nadmierny opad zawiązków owoców.

Cel stosowania fitohormonów w Holandii:

 •     W sadach czereśniowych – poprawa jakości owoców;
 •     W sadach jabłoniowych – przeciwdziałanie ordzawieniu owoców i zwiększanie zakładania pąków kwiatowych
 •     W sadach gruszowych – wywoływanie partenokarpii owoców; stymulowanie zakładania pąków kwiatowych i przeciwdziałanie ordzawieniu owoców;
 •     We wszystkich sadach: przeciwdziałanie skutkom uszkodzeń mrozowych.  

Lista preparatów zawierających gibereliny:

W sadach czereśniowych – poprawa jakości owoców:

 •     Faza zastosowania: słomkowy kolor owoców czereśni (opóźnia owocowanie, zwiększa średnicę owoców o 2-3mm, czyni je twardszymi)
 •     Dawka: do 10g GA3/ha na 400-500 l wody;
 •     Warunki zastosowania: temperatura minimum 16˚C,
 •     Zabieg wykonują dopołudnia, w słońcu!
 •     Wodę należy zakwasić fosforanem amonu w ilości 1 kg nawozu na 500 l wody,

UWAGA: Nie wolno przekroczyć dawki 10 g/ha, ponieważ osłabi to owocowanie w przyszłym oku, a odmiana ‘Regina’ w następnym roku nie da owoców!

W sadach jabłoniowych – przeciwdziałanie ordzawieniu owoców i zwiększanie ilości zakładania pąków kwiatowych.
Przeciwdziałanie ordzawieniu owoców:

 •     Faza: 80% opadłych pąków kwiatowych;
 •     Preparat 1%- GA4+7,
 •     Dawka: do 0,33 l GA 4+7/ha na 400-500 l wody;
 •     Warunki zastosowania: temperatura minimum 16˚C,
 •     Zabieg wykonują dopołudnia w słońcu!
 •     Wodę należy zakwasić fosforanem amonu w ilości 1 kg nawozu na 500 l wody,

Kolejne dwa zabiegi identyczne, w odstępach 14-sto dniowych.

W sadach jabłoniowych i gruszowych – zwiększanie zakładania pąków kwiatowych:

 •     Po rozwinięciu się pierwszych liści: stosują 0,5 l GA4+7; (większa ilość wody!);
 •     30-50% rozwiniętych kwiatów: stosują1-2 tabletki GA3+ 0,5l GA4+7
 •     Po kwitnieniu (oceniają wzrost zawiązków-wzrost słaby to 1 tabletka GA3+ kolejne 0,5 l/ha GA 4+7

W sadach gruszowych: przeciwdziałanie skutkom uszkodzeń mrozowych- wywoływanie partenokarpii (dawki zależą od odmiany i wieku drzew):

 •     ‘Bera Hardego’: 1-2 tabletki GA3 i 0,7 l/ha GA4+7; (warunki: dopołudnia, w temp. 15-16˚C i około 500 l wody na 1 ha), po 7 dniach 0,75kg/ha Regalisu;
 •     ‘Faworytka’: 0,5 l/ha GA4+7 w pełni kwitnienia i za 7 dni 0,75kg/ha Regalisu;
 •     ‘Lukasówka’: sady do 8 roku życia – 3-5 tabletek GA3 w pełni kwitnienia; sady starsze – ta sama dawka +0,3-0,5l GA4+7 (ale tylko, gdy kwiaty uszkodzone przez mróz) najszybciej jak to możliwe (500l cieczy na 1 ha; temp. 15-16˚C i za 7 dni 0,5-0,75 kg/ha Regalisu.
 •     ‘Komisówka’: pełnia kwitnienia – 0,75-1,0 l/ha GA4+7 i za 7 dni 0,75kg Regalisu;
 •     ‘Nojabrska’: 1-2 tabletek GA3 + 0,5 l/ha GA4+7 w pełni kwitnienia i za 7 dni 0,75kg/ha Regalisu;
 •     ‘Konferencja’ i ‘Concorde’: opryskujemy tylko starsze drzewa, powyżej 5 roku, w mieszance 2-3 tabletki GA3 + 0,5l/ha GA4+7 w pełni kwitnienia i 7 dni później 0,75 kg/ha Regalisu i za kolejne 7 dni ponownie 0,5l/ha GA4+7, i jeszcze 7 dni później 0,75 kg/ha Regalisu

UWAGA: Wszystkie zabiegi Holendrzy wykonują w warunkach umożliwiających pobranie użytych preparatów.

We wszystkich sadach: przeciwdziałanie skutkom uszkodzeń mrozowych. Uspakajanie drzew i zwiększanie zakładania pąków kwiatowych drzew jabłoni:
Program etefonowy:

 •     I zabieg: 250 ml Agrostymu lub Ethrelu, kiedy 80% płatków już opadnie (zabieg wykonujemy dopołudnia w temperaturze co najmniej 16˚C, w dużej ilości wody – od 700 do 1500l/ha i koniecznie w słońcu!);
 •     II zabieg: 200 ml Agrostymu lub Ethrelu w 10-14 dni po pierwszym (można go wykonać przy okazji zabiegu przeciw parchowi);
 •     III zabieg: 150 ml Agrostymu lub Ethrelu w 10-14 dni po drugim (można go wykonać przy okazji zabiegu przeciw parchowi)

UWAGA: Tego programu nie prowadzimy na wszystkich odmianach!

•    – zarejestrowane tylko dla wiśni;
**   – zarejestrowane tylko dla czereśni;
*** – stosować tylko na początku kwitnienia;
– preparaty zarejestrowane do konwencjonalnej ochrony, a nie dopuszczone do IP

Sandomierz; dnia 24.04.2012 r.
Opracowanie: Adam Fura

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię