700-300-katalogi-warzyw

Sałaty do szklarni i tuneli

Do niedawna uprawa sałaty w szklarniach i tunelach foliowych ograniczała się przede wszystkim do okresu krótkiego dnia (zwykle od października do kwietnia). Obecnie w gospodarstwach nastawionych na intensywną produkcję sałaty, coraz częściej prowadzi się całoroczne nasadzenia pod osłonami. Pozwala to m.in. na skrócenie okresu produkcji i ogranicza wpływ niekorzystnych warunków pogodowych (podtopienia, gradobicia).

W ofercie firm nasiennych można znaleźć odmiany „dopasowane” do poszczególnych terminów uprawy – sałaty tolerancyjne na niedobór światła i niską temperaturę – do uprawy zimą oraz niewrażliwe na upały, bez skłonności do wybijania w pędy kwiatostanowe do uprawy latem. Jest też wiele odmian polecanych do produkcji w cyklu wiosennym i jesiennym.

Clause Vegetable Seeds
Sandrine (fot. 1) to sałata masłowa polecana do uprawy od wiosny do jesieni pod osłonami oraz w polu. Tworzy duże jasnozielone główki bez skłonności do wybijania w pędy kwiatostanowe oraz zasychania brzegów liści. Główki długo zachowują w polu wartość handlową. Rośliny wykazują odporność na mączniaka rzekomego (Bremia lactucae) ras Bl: 1−24*, nie są podatne wirusa mozaiki sałaty LMV (Lettuce Mosaic Virus) i mszycę porzeczkowo-sałatową (Nasonovia ribisnigri).

Sandrine; fot. Clause Vegetable Seeds


Enza Zaden
Analena to sałata masłowa przeznaczona do uprawy od wiosny do jesieni pod osłonami i w polu. Duże główki o szerokiej, dobrze zamkniętej podstawie dorastają stopniowo, co przedłuża ich „okno zbiorcze”. Liście są grube, ciemnozielone. Główki nie mają skłonności do wybijania w pędy kwiatostanowe w wysokiej temperaturze. Rośliny wykazują odporność na mączniaka rzekomego ras Bl: 1–25*, 27–31 oraz mszycę porzeczkowo-sałatową. Są średnio odporne na wirusa mozaiki sałaty.

Bente to odmiana sałaty masłowej polecana do uprawy wiosennej i jesiennej w polu i pod osłonami. Główki o jasnych liściach wewnętrznych i cienkim unerwieniu mają jasną, płaską podstawę, cechują się dużą trwałością pozbiorczą i tolerancją na zagniecenia. Rośliny wykazują odporność na mączniaka rzekomego ras Bl: 1–31* oraz mszycę porzeczkowo-sałatową. Ponadto są średnio odporne na wirusa mozaiki sałaty.

Valeska to odmiana masłowa do uprawy pod osłonami i w polu wiosną oraz jesienią. Tworzy duże, dobrze wypełnione główki. Są one szerokie u podstawy i złożone z jasnozielonych liści z połyskiem. Rośliny są mało podatne na zamieranie brzegów liści oraz zagniwanie od spodu, ponadto wykazują odporność na mączniaka rzekomego ras Bl: 1–16*, 21, 23 i są średnio odporne na wirusa mozaiki sałaty.
 
Nickerson-Zwaan
Amoretta (hodowla Vilmorin) to wczesna odmiana masłowa polecana do uprawy wiosną i jesienią. Szybko tworzy luźne główki o jasnych, żółtozielonych, średniej grubości liściach. Są one wysoko osadzone i nie wykazują tendencji do zagniwania od spodu. Rośliny cechuje odporność na mączniaka rzekomego ras Bl: 1–27* i mszycę porzeczkowo- sałatową, ponadto są średnio odporne na wirusa mozaiki sałaty.

Flaminia (hodowla Vilmorin) to odmiana masłowa polecana do uprawy zimowej w szklarniach na zbiór od połowy listopada do połowy kwietnia. Tworzy jasne, żółtozielone główki o otwartym pokroju. Rośliny bez tendencji do zagniwania od spodu wykazują tolerancję na niedobór światła i są odporne na mączniaka rzekomego ras Bl: 1–25*, 27, 28.

Sunny (fot. 2; hodowla Nickerson-Zwaan) to sałata masłowa do uprawy wiosennej i jesiennej pod osłonami oraz przez cały sezon w polu. Tworzy główki złożone z delikatnych, żółtozielonych liści. Wiosną i jesienią zwijanie główek następuje powoli. Rośliny nie wykazują tendencji do zasychania brzegów liści, są odporne na mączniaka rzekomego ras Bl: 1–16*, 21, 23 oraz średnio odporne na wirusa mozaiki sałaty.

Fot. 2. Sunny; fot. fot. Nickerson-Zwaan

Plantico
Anielka (fot. 3) to odmiana sałaty masłowej przeznaczona do uprawy szklarniowej na zbiory w styczniu i lutym. Tworzy lekko owalne, zamknięte główki o średniej zwięzłości. Liście są lekko pomarszczone, jasne, o zielonożółtej barwie, z silnym połyskiem. Rośliny cechuje tolerancja na niekorzystne warunki świetlne i brak skłonności do gromadzenia azotanów, są ponadto odporne na mączniaka rzekomego ras Nl: 1–7, 9–15*.

Fot. 3. Anielka; fot. PlantiCo

Atena to wczesna odmiana masłowa polecana do uprawy w szklarniach na zbiory zimowe. Główki kuliste do lekko owalnych są duże, zamknięte, dobrze wypełnione, o ciemnozielonych, gładkich liściach. Odmiana przystosowana jest do uprawy w warunkach małego natężenia światła i obniżonej temperatury. Rośliny wykazują odporność na mączniaka rzekomego ras Nl: 1–6, 9, 11–14*.

Rijk Zwaan
Gardia to odmiana przeznaczona do uprawy w warunkach dnia krótkiego – od października do końca marca. Tworzy duże, jasnozielone, luźne główki złożone z dużych liści. Zalecane zagęszczenie wynosi 12–16 roślin/m2. Rośliny wykazują odporność na mączniaka rzekomego ras Bl: 1–27*, 29, 30.

Natalia (fot. 4) to sałata przydatna do uprawy pod osłonami od wiosny do jesieni. Główki tej odmiany są duże, złożone z jasnych liści. Rośliny nie mają skłonności do wybijania w pędy kwiatostanowe i zamierania brzegów liści. Zalecane zagęszczenie wynosi 12– 16 roślin/m2. Rośliny wykazują odporność na mączniaka rzekomego ras Bl: 1–26*, 28, 31 i bawełnicę topolowo-sałatową (Pemphigus bursarius).

Fot. 4. Natalia; fot. Rijk Zwaan

[NEW_PAGE]Omega jest odmianą rekomendowaną do uprawy pod osłonami w warunkach dnia krótkiego. Rośliny odznaczające się szybkim wzrostem tworzą duże, dobrze wypełnione główki o jasnozielonych liściach. Zalecane zagęszczenie wynosi 12–16 roślin/m2. Rośliny wykazują odporność na mączniaka rzekomego ras Bl: 1–13*, 17, 18, 22, 24, 25, 28–30.

Speedway to sałata przeznaczona do uprawy w cyklu wiosennym i jesiennym. Tworzy luźne główki złożone z jasnozielonych liści. Zalecane zagęszczenie wynosi 10–12 roślin/m2. Rośliny są odporne na mączniaka rzekomego ras Bl: 1–27*, 29, 30 i mszycę porzeczkowo-sałatową, ponadto są średnio odporne na występowanie wirusa mozaiki sałaty.

Torpedo to odmiana masłowa polecana do uprawy wiosennej i jesiennej. Tworzy duże główki złożone z jasnozielonych liści. Rośliny odznaczają się szybkim wzrostem i są mało podatne na zagniwanie, są odporne na mączniaka rzekomego ras Bl: 1, 4–22*, 25 oraz bawełnicę topolowo-sałatową.

Kitonia (fot. 5) to dębolistna odmiana sałaty o zielonych liściach, przeznaczona do uprawy pod osłonami w cyklu wiosennym i jesiennym. Rośliny o jasnozielonych liściach odznaczają się dużą zdrowotnością. Zalecane zagęszczenie wynosi 9–11 roślin/m2. Odmiana jest odporna na mączniaka rzekomego ras Bl: 1–31*, mszycę porzeczkowo-sałatową i bawełnicę topolowo-sałatową.

Fot. 5. Kitonia; fot. Rijk Zwaan

Kristine to sałata dębolistna o zielonych liściach, rekomendowana do całorocznej uprawy pod osłonami i w polu. Rośliny zaleca się uprawiać w zagęszczeniu 9–11 szt./m2. Są one odporne na mączniaka rzekomego ras Bl: 1–17*, 21, 23, ponadto średnio odporne na występowanie wirusa mozaiki sałaty.

Locarno to zielona odmiana sałaty liściowej, polecana do uprawy pod osłonami w warunkach dnia krótkiego. Tworzy wyrównane, jasnozielone główki, liście są silnie wystrzępione. Rośliny nie wykazują skłonności do wybijania w pędy kwiatostanowe, cechuje je odporność na mączniaka rzekomego ras Bl: 1–16*, 21, 23.

Satine to czerwona odmiana sałaty liściowej przeznaczona do uprawy pod osłonami zimą. Liście (również wewnętrzne) mają czerwoną barwę na całej powierzchni. Zalecane zagęszczenie wynosi 9–11 roślin/m2. Rośliny są odporne na mączniaka rzekomego ras Bl: 1–28*, 30, 31 i mszycę porzeczkowo-sałatową.

Soupirai to czerwona odmiana sałaty dębolistnej do uprawy pod osłonami w warunkach dnia krótkiego. Rośliny o intensywnie czerwonych liściach zaleca się sadzić w zagęszczeniu 9– 11 szt./m2. Są one odporne na mączniaka rzekomego ras Bl: 1–30* oraz mszycę porzeczkowo-sałatową.

„Spójnia” Hino
Elena (fot. 6) to wczesna odmiana sałaty masłowej przeznaczona do uprawy pod osłonami oraz w polu. Tworzy duże, zamknięte główki o kulistym kształcie. Jasne, zielonożółte liście są dobrze zwinięte. Rośliny późno wybijają w pędy kwiatostanowe, dodatkowo są odporne na niektóre rasy mączniaka rzekomego oraz wirusa mozaiki sałaty. Zalecane zagęszczenie wynosi 16– 18 roślin/m2.

Fot. 6. Elena; fot. „Spójnia” HiNO

[NEW_PAGE]Owacja to średnio wczesna odmiana masłowa polecana do uprawy pod osłonami i w polu. Tworzy duże, dobrze wypełnione główki zamknięte u podstawy, złożone z jasnozielonych liści. Rośliny późno wybijają w pędy nasienne i są mało podatne na mączniaka rzekomego oraz wirusy. Zalecane zagęszczenie wynosi 16– 18 roślin/m2.

Szansa to wczesna odmiana sałaty masłowej polecana do uprawy pod ogrzewanymi osłonami od jesieni do wczesnej wiosny. Szybko wiąże główki w warunkach dnia krótkiego. Są one kuliste, średnio zwięzłe, o delikatnej konsystencji liści. Rośliny mają wzniesiony pokrój i są odporne na niektóre rasy mączniaka rzekomego. Zalecane zagęszczenie wynosi do 20 roślin/m2.

Syngenta
Nisava (fot. 7) to wczesna odmiana masłowa polecana do uprawy pod osłonami latem. Tworzy duże, ciężkie główki o jasnych liściach z żółtawym odcieniem. Rośliny o szybkim tempie wzrostu są tolerancyjne na wysoką temperaturę i nie wybijają w pędy kwiatostanowe, wykazują odporność na mączniaka rzekomego ras Bl: 1–25*, 27, 28 oraz mszycę porzeczkowo-sałatową.

Fot. 7. Nisava; fot. Syngenta
 
Pantlika to wczesna odmiana masłowa rekomendowana do uprawy w szklarniach i tunelach foliowych w warunkach dnia krótkiego, wiosną i jesienią. Tworzy duże, półzamknięte główki złożone z jasnych liści, bez tendencji do zagniwania od spodu. Rośliny cechują się szybkim tempem wzrostu i wykazują odporność na mączniaka rzekomego ras Bl: 1–31*.

Panukia to nowa wczesna odmiana sałaty masłowej przeznaczona do uprawy pod osłonami w warunkach dnia krótkiego. Tworzy kuliste, dobrej jakości główki o wysokiej zdrowotności liści oraz spodniej części główki. Odmiana odznacza się dużą trwałością po zbiorze.

Charakterystyka wybranych odmian sałaty przydatnych do uprawy w szklarniach i tunelach foliowych:Aleksandra Czerwińska-Nowak

Artykuł pochodzi z numeru 7/2014 “Hasła Ogrodniczego”

* od września br. nastąpią istotne zmiany odnośnie do ras B. lactucae – czytaj tutaj.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię