Strona główna Tagi Gmo

gmo

Posłowie: trzeba rozwijać produkcję roślin białkowych

W Polsce trzeba rozwijać uprawy roślin białkowych, gdyż mogą one zastąpić importowaną, genetycznie modyfikowaną śrutę sojową, która obecnie jest podstawowym składnikiem pasz - mówili posłowie podczas obrad sejmowej komisji rolnictwa.

Wniosek do KE w sprawie kukurydzy GMO

Polska wystosowała do Komisji Europejskiej, 29 czerwca wniosek w sprawie wprowadzenia zakazu stosowania do siewu materiału siewnego 210. genetycznie zmodyfikowanych odmian kukurydzy linii MON 810 wpisanych do Wspólnotowego Katalogu.

GMO łagodzi obyczaje (kulinarne)

Ten rezultat prac raczej nie dostarczy argumentów przeciwnikom modyfikowanej genetycznie żywności, ale – według „Gazety Wyborczej” skutecznie psuje kulinarną zabawę Hiszpanom.

Przeciw GMO

Ekolodzy sprzeciwiający się dopuszczeniu upraw roślin genetycznie modyfikowanych, symboliczne "zasiali" we wtorek 17 kwietnia polskie nasiona podczas happeningu przed gmachem resortu rolnictwa.

Zakazu GMO nie będzie

Ministrowie ds. środowiska państw UE obradujący w Brukseli nie osiągnęli kompromisu w sprawie rewizji dyrektywy o genetycznie modyfikowanych uprawach (GMO).

Prezydencki projekt ustawy o nasiennictwie

29 lutego Olgierd Dziekoński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP przedstawiając w Sejmie prezydencki projekt ustawy o nasiennictwie poinformował, że projekt ten nie dotyka obrotu materiałem siewnym genetycznie modyfikowanym, zachowując w mocy przepisy dotychczas obowiązujące. Dodał, że przedkładając omawiany projekt,  prezydent wziął również pod uwagę stan prac nad prawem unijnym w zakresie GMO.

100 dni ministra rolnictwa

W poniedziałek odbyło się spotkanie kierownictwa ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi z prezesem rady ministrów Donaldem Tuskiem w ramach podsumowania 100 dni rządu.

Prezydencki projekt ustawy o nasiennictwie trafił do Sejmu

Prezydent RP skierował dzisiaj do Sejmu projekt ustawy o nasiennictwie, której celem jest wdrożenie niezbędnych i niebudzących kontrowersji przepisów w zakresie nasiennictwa. Prezydent oczekuje, że kwestie dotyczące organizmów modyfikowanych zostaną uregulowane w odrębnej ustawie.

Ustawa o nasiennictwie – nowy projekt

Nowy projekt ustawy o nasiennictwie pojawił się na stronie MRiRW 29 grudnia 2011 r. Dokument ten został przedstwawiony do konsultacji społecznych. Organizacje i stowarzyszenia rolnicze mogą zgłaszać swoje opinie odnośnie nowych zapisów prawa do MRiRW.