Strona główna Tagi Integrowana produkcja

integrowana produkcja

Zaraza ogniowa w nowym świetle

53 Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin–PIB w Poznaniu, odbywająca się 7 i 8 lutego, jest bogata w doniesienia o nowościach. Dotyczą one zarówno rozwiązań ekonomicznych (m. in. wsparcia dla gospodarstw rolnych), prawnych (finał prac nad ustawą o środkach ochrony roślin), jak i praktycznych zaleceń ochrony.

Biologiczne metody w integrowanej ochronie roślin…

… były tematem tegorocznego sympozjum, tradycyjnie odbywającego się w przeddzień otwarcia obrad Sesji Naukowych Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu.

„Okrągły Stół na rzecz Zrównoważonego Rolnictwa”

Zrównoważone rolnictwo, oparte na integrowanej ochronie roślin, powinno odgrywać znaczącą rolę w kształtowaniu przyszłości polskiej wsi – do takiego wniosku doszli uczestnicy „Okrągłego Stołu na rzecz Zrównoważonego Rolnictwa”, który odbył się 6 grudnia w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. W dyskusji udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, branżowych organizacji rolniczych, a także eksperci z czołowych uniwersytetów i instytutów badawczych. Organizatorem spotkania było Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin.

Drogi i bezdroża Integrowanej Produkcji

Rozmowa o Integrowanej Produkcji z Romualdem Ozimkiem i Jackiem Szmidtem, prezesem i wiceprezesem Ośrodka IP „Wisowa”.