Strona główna Tagi Komisja europejska

komisja europejska

Dwa nowe produkty na unijnej liście nazw chronionych

21 stycznia bieżącego roku Komisja opublikowała rozporządzenia wpisujące na unijną listę nazw chronionych dwa nowe produkty – rozporządzenie nr 47/2014 dotyczące niemieckiej kapusty białej i czerwonej - „Dithmarscher Kohl” oraz rozporządzenie nr 48/2014 – „Châtaigne d’Ardèche” – francuski produkt w postaci świeżych nieobranych kasztanów, suchych całych obranych kasztanów lub mąki kasztanowej.

Nowe substancje konserwujące owoce

5 grudnia minionego roku ukazało się rozporządzenie Komisji 1147/2012 z dnia 4 grudnia 2012 roku zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania wosku pszczelego (E 901), wosku carnauba (E 903), szelaku (E 904) oraz wosku mikrokrystalicznego (E 905) na powierzchni niektórych owoców - informuje FAMMU/FAPA na podstawie: Dziennik Urzędowy Komisji Europejskiej.

Komisarze za krótkimi łańcuchami

Produkty rolne sprzedawane w lokalnym obiegu, czyli w tak zwanym krótkim łańcuchu dostaw - to zdrowa żywność i korzyści gospodarcze oraz wsparcie dziedzictwa kulturowego - przekonywali 20 kwietnia na konferencji prasowej w Brukseli komisarze UE.

Promowanie smaków Europy

Komisja Europejska przyjęła 30 marca komunikat zatytułowany „Działania promocyjne i informacyjne dotyczące produktów rolnych: strategia o dużej wartości dodanej w celu promowania smaków Europy”.

Kolejne ostrzeżenie dla Polski

Polska wciąż nie dostosowała swoich przepisów do unijnych wymogów ochrony wód, w tym monitorowania ich jakości. Komisja Europejska już trzeci raz upomina Polskę i grozi skierowaniem sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Komisja Europejska ma strategię

KE chce skłonić państwa członkowskie do przerabiania odpadów organicznych na kompost, bioplastik i energię odnawialną, a biomasy na biopaliwa.