Strona główna Tagi Marchew

marchew

Wpływ nawożenia na jakość plonu marchwi

W pierwszej części artykułu (HO 10/2006) omówiono oddziaływanie wielkości dawki oraz poszczególnych form azotu nawozowego na plon marchwi — jego ilość i jakość. Przedstawiono również wyniki trzyletnich badań poświęconych określeniu wpływu na plon nawożenia saletrą wapniową i siarczanem amonu połączonego z dolistnym dokarmianiem roślin (red).

Jakość marchwi przemysłowej

Przez ostatnich kilka lat przemysł przetwórczy, zwłaszcza zakłady produkujące soki, a w drugiej kolejności zamrażalnie, zaczął zwiększać produkcję, co spowodowało wzrost zapotrzebowania na marchew. Uprawę tego warzywa można w dużym stopniu zmechanizować, dlatego zaczęli się nią interesować producenci dysponujący wielkimi gospodarstwami. Uprawa na dużych obszarach (fot. 1) jest opłacalna, nawet przy stosunkowo niskich cenach skupu, jakie w niektórych sezonach proponują w czasie zbiorów zakłady przetwórcze.

Marchew na wczesny zbiór

Wczesna marchew (fot. 1) krajowej produkcji pojawia się na rynku już w pierwszej dekadzie maja. Większe dostawy tej marchwi oferowanej w pęczkach trwają zwykle do połowy lipca, kiedy przewagę zdobywa marchew z obciętą nacią, ale w mniejszych ilościach pęczki są jeszcze dostępne do końca września. Ze względu na dużą wartość odżywczą, marchew i jej przetwory odgrywają wyjątkową rolę we współczesnej diecie. Na skutek różnych błędów w uprawie dochodzi jednak często do obniżenia wartości biologicznej tego warzywa, tym bardziej że marchew ma duże skłonności do kumulowania w korzeniach azotanów i metali ciężkich. Są to ważne powody, aby w uprawie marchwi, zwłaszcza przeznaczonej na wczesny zbiór, przestrzegać zasad agrotechniki, zapewniających nie tylko dobry plon i wygląd, ale także bardzo dobrą jakość wewnętrzną korzeni.