Strona główna Tagi Nazwy chronione

nazwy chronione

Kolejne produkty na unijnej liście

Ponownie pod koniec września ukazały się dwa kolejne rozporządzenia rejestrujące dwa nowe produkty o chronionych nazwach. Pierwszym z nich jest „Citron de Menton”, drugim chorwackie ziemniaki „Lički krumpir” (ziemniaki z Liki).

Nowe produkty na unijnej liście

23 września bieżącego roku Komisja Europejska opublikowała rozporządzenia wpisujące na unijną listę dwa, nowe produkty o nazwach chronionych. Pierwszym z nich jest rozporządzenie nr 2015/1577 dotyczące „Patata novella di Galatina”- włoskich ziemniaków odmiany Sieglinde uprawianych na terenie gmin w prowincji Lecce.

Nowe produkty na unijnej liście produktów chronionych

15 lipca Komisja Europejska opublikowała dwa rozporządzenia wpisujące na unijną listę produktów o chronionych nazwach mandarynkę chorwacką oraz holenderskiego ziemniaka.

Italia nadal liderem

Spośród krajów UE Włochy mają najwięcej produktów chronionych znakami Chronionej Nazwy Pochodzenia (ang. DOP), Chronionego Oznaczenia Geograficznego (IGP), Gwarantowanej Tradycyjnej Specjalności (STG). 17 grudnia ogłoszono w Rzymie nowy raport roczny fundacji Qualivita.
 

Dwa nowe produkty na unijnej liście nazw chronionych

21 stycznia bieżącego roku Komisja opublikowała rozporządzenia wpisujące na unijną listę nazw chronionych dwa nowe produkty – rozporządzenie nr 47/2014 dotyczące niemieckiej kapusty białej i czerwonej - „Dithmarscher Kohl” oraz rozporządzenie nr 48/2014 – „Châtaigne d’Ardèche” – francuski produkt w postaci świeżych nieobranych kasztanów, suchych całych obranych kasztanów lub mąki kasztanowej.

Nowe produkty o chronionych nazwach

17 maja UE opublikowała rozporządzenie Komisji nr 454/2013 rejestrujące nowe nazwy chronione.

Nowe produkty na liście nazw chronionych

15 marca br. Komisja opublikowała 3 rozporządzenia wpisujące na unijna listę produktów o chronionych nazwach następujące produkty ogrodnictwa:
 

III Europejskie Targi Produktów Regionalnych od czwartku w Zakopanem

160 producentów tradycyjnej, regionalnej żywności oraz twórców rękodzieła artystycznego z dziewięciu głównie europejskich krajów, w tym z Polski, przyjedzie w czwartek pod Tatry, by zaprezentować wyroby podczas III Europejskich Targów Produktów Regionalnych.

„Miód z Sejneńszczyzny” Chronioną Nazwą Pochodzenia

31 stycznia w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano rozporządzenie wykonawcze KE rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę „miód z Sejneńszczyzny Łoździejszczyzny” „SeinųLazdijų krašto medus” (ChNP). Obszar jego produkcji położony jest w dorzeczu Niemna na pograniczu Polski i Litwy, na terytorium mezoregionu Pojezierza Wschodniosuwalskiego.

Fasola wrzawska z Chronioną Nazwą Pochodzenia

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej opublikował 13 stycznia rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 22/2012 z dnia 11.01.2012 roku rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (ChNP)nazwę fasola wrzawska.