Free Porn
Strona główna Tagi Renta

renta

KRUS: od 1 grudnia nowe kwoty zawieszające emerytury

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że  od  1 grudnia zmieniają się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

Nowe kwoty zawieszające emerytury lub renty

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 września zmieniły się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 marca kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2018 r. podlegają podwyższeniu wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszącym 102,98%.

KRUS informuje o waloryzacji rent i emerytur

KRUS informuje, że w związku z coroczną waloryzacją od 1 marca zostały podwyższone wszystkie emerytury i renty rolnicze przyznane do 28 lutego 2017 r.

Rosną emerytury i renty rolnicze

340 tys. emerytów i rencistów pobierających świadczenia z KRUS skorzysta na podwyższeniu rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych. Ich emerytura od dziś wynosi 1000 złotych.

Kluby za projektem noweli o emeryturach i rentach z FUS

Posłowie wszystkich klubów poparli w środę w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który przewiduje m.in., że 75 proc. kwoty najniższych emerytur ma być wolna od potrąceń.
 

Od 1 marca waloryzacja emerytur i rent rolniczych

KRUS informuje, że od 1 marca kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 29 lutego 2016 r. podlegają podwyższeniu na podstawie wskaźnika waloryzacyjnego wynikającego z art. 89 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszącego 100,24%. Oznacza to, że kwoty najniższych świadczeń oraz kwoty dodatków zostaną podwyższone o 0,24%.

Renty strukturalne tylko do osiągnięcia wieku emerytalnego

Rolnicy, którzy otrzymywali unijną rentę strukturalną, po osiągnięciu wieku emerytalnego muszą przejść na emeryturę z ubezpieczenia społecznego - regulują to przepisy zmienionego rozporządzenia rządu oraz ministra rolnictwa.

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych

Od 1 marca 2015 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2015 r. podlegają podwyższeniu.

Polska przegrała ws. emerytur rolniczych

Sąd Unii Europejskiej w Luksemburgu oddalił w środę skargę Polski przeciwko Komisji Europejskiej w sprawie dotyczącej kary w wysokości 34,4 mln euro nałożonej za uchybienia w polskim systemie kontroli wydatków na wcześniejsze emerytury dla rolników.