Strona główna Tagi Syngenta

syngenta

Gdy kwitły jabłonie

12 maja w Samborcu odbyło się XXVI Święto Kwitnącej Jabłoni. Z tej okazji w powstającej siedzibie Grupy Sadowniczo-Warzywniczej „Złoty Sad” Sp. z o.o. miało miejsce szkolenie dla sadowników zorganizowane przez firmę ProCam Polska, na którym Adam Fura z SODR Oddział w Sandomierzu przekazał zalecenia dotyczące zabiegów ochrony i nawożenia drzew ziarnkowych w początkowym okresie wzrostu zawiązków owocowych.

KE ma zakazać stosowania pestycydów groźnych dla pszczół

Większość krajów UE poparła w poniedziałek zakaz stosowania w przypadku niektórych upraw - na dwa lata - pestycydów z grupy neonikotynoidów. Pestycydy te mają być szkodliwe dla populacji pszczół.

Dokumentacja koniecznie w języku polskim

27 marca prezydent podpisał Ustawę o środkach ochrony roślin, uchwaloną przez Sejm 8 marca. Ten akt prawny reguluje zasady wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu oraz kwestie związane z ich stosowaniem; wdraża ponadto unijne przepisy do polskiego prawa. W ustawie znalazły się zapisy, które będą mieć poważny wpływ na rynek środków ochrony roślin i już dziś budzą wątpliwości.

Kompleksowa ochrona roślin ogrodniczych

Gotowa mieszanina handlowa substancji czynnych cyprodynil i fludioksonil, czyli fungicyd Switch 62,5 WG (produkcji firmy Syngenta) otrzymał 19 marca br. zezwolenie MRiRW na stosowanie w celu kompleksowej ochrony roślin, w większości ogrodniczych. Obecnie można go używać w uprawach ok. 30 gatunków (tabela).

Kolorowe kalafiory

W ofertach kilku firm hodowlano-nasiennych można znaleźć  kalafiory o innej niż biała barwie róż czy ich nietypowym kształcie (jak u odmian w typie Romanesco).

Dni warzyw po holendersku

Podczas dni otwartych firm nasienno-hodowlanych: Bejo Zaden, Clause, Nickerson-Zwaan, Monsanto, Sakata, Syngenta, z końcem września ub.r. w Holandii na poletkach demonstracyjnych można było zapoznać się z szeroką ofertą odmian różnych gatunków warzyw. W tym artykule przedstawiamy niektóre odmiany kapusty głowiastej białej.

Pory po belgijsku

Na rynkach krajowym i europejskim wiele profesjonalnych firm zajmuje się produkcją rozsad porów. Dobrą okazją do tego, aby wzbogacić wiedzę dotyczącą produkcji i nowych odmian tego warzywa były Praktyczne Dni Pora, zorganizowane 14 października ub.r. przez Regionalne Centrum Badań nad Warzywami PCG (hol. Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt) w Kruishoutem – miejscowości zlokalizowanej w północno-zachodniej Belgii, w którym to spotkaniu miałam okazję uczestniczyć na zaproszenie firmy Luty Jacek z Pobiednika Wielkiego.

Przygotować się do sezonu

23 stycznia w Białej Rawskiej odbyło się pierwsze z cyklu spotkań organizowanych dla sadowników przez firmę Agrosimex. Wśród prelegentów znaleźli się, między innymi specjaliści z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz przedstawiciele firm nawozowych i fitofarmaceutycznych.

Dni Kapusty w Charsznicy

Już po raz XVIII odbyły się Charsznickie Dni Kapusty, zorganizowane 9 września przez Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Kultury w Charsznicy. W gospodarstwach warzywniczych z tego regionu można było obejrzeć znane i nowe odmiany kapust głowiastych prezentowane przez główne przedsiębiorstwa hodowlano- nasienne obecne na polskim rynku.

Forum Doradców Warzywniczych…

… to nowa inicjatywa firmy Bayer Crop-Science (BCS), powstała na podobieństwo działającego od lat Forum Doradców Sadowniczych. W skład utworzonej pod auspicjami tego koncernu około 40-osobowej grupy wchodzą zajmujący się uprawami warzyw: doradcy państwowi, a także działający prywatnie, przedstawiciele dystrybutorow środków ochrony roślin, sklepów oferujących towar do produkcji rolniczej, organizacji ogrodników, zakładów przetwórczych, naukowcy, redaktorzy prasy rolnej.