Strona główna Tagi Zatrudnianie cudzoziemców

zatrudnianie cudzoziemców

Wytyczne dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych

MRiRW oraz GIS podało wytyczne dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców do prac sezonowych.

Sadownicy: wytyczne GIS są nie do przyjęcia

W związku z ukazaniem się wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych dotyczących rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2 Związek Sadowników RP wystosował pismo, w którym zwrócił uwagę na kilka kwestii, które znacząco utrudniają lub całkowicie uniemożliwiają normalną pracę w gospodarstwach sadowniczych przez cudzoziemców według zaproponowanych wytycznych.

Pracownicy sezonowi – procedura zatrudniania cudzoziemców

Sytuacja na rynku pracy staje się coraz bardziej dynamiczna, mówi się wręcz o rynku pracownika. Coraz częściej pracodawcy/plantatorzy z sektora rolnego, ogrodniczego stają przed koniecznością zatrudnienia obcokrajowców. Głównie w ramach pracy sezonowej.

Zapewnienie zakwaterowania pomocnikowi rolnika – na zasadzie użyczenia

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
W odpowiedzi na zgłoszony przez Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych problem związany z zakwaterowaniem pracowników w gospodarstwie rolnym Ministerstwo Finansów poinformowało, że zapewnienie przez rolnika kwatery mieszkalnej cudzoziemcowi wykonującemu pracę sezonową następuje w warunkach art. 88w ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Skutki wprowadzenia lipcowych uproszczeń w zatrudnianiu cudzoziemców

28 czerwca 2018 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, podpisała oczekiwane przez pracodawców rozporządzenie, zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę jest wydawane bez względu 
na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców. Akt ten wszedł w życie z dniem 1 lipca 2018 r. (został ogłoszony w Dzienniku Ustaw poz. 1264).

Ułatwienia w zatrudnianiu obcokrajowców

Rynek pracy w Polsce boryka się w dalszym ciągu z problemem przewlekłości postępowań pozwalających zalegalizować pobyt i pracę cudzoziemców. Z przeprowadzonych w tym zakresie badań wynika, że – w zależności od regionu –  czas oczekiwania na wydanie zezwolenia na pracę przez urząd wojewódzki oscyluje w przedziale pomiędzy 3 a 6 miesięcy. Nie lepiej wygląda sytuacja z decyzjami o wydawaniu zezwoleń na pobyt i pracę: zdarza się, że czas postępowania wynosi 12 do 15 miesięcy.

Zatrudnianie cudzoziemców: ZSRP apeluje o uproszczenie procedur

Znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy miała ułatwić zatrudnianie cudzoziemców przy pracach w rolnictwie, a zwłaszcza w sadownictwie. Niestety sadownicy nadal spożyją się z wieloma problemami przy zatrudnianiu pracowników sezonowych - zauważa Związek Sadowników RP.

Apel o podpisanie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

W imieniu samorządu rolniczego, zwłaszcza producentów owoców miękkich, warzyw i sadowników, prezes KRIR zwrócił się do Prezydenta RP z prośbą o jak najszybsze podpisanie ustawy z 13 kwietnia 2018 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw wprowadzającej zmiany w ustawie z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Zatrudnianie w ogrodnictwie. Co mówią oficjalne dane?

Według danych GUS bezrobotnych mieliśmy na wsi pod koniec 2015 roku 518 tysięcy. Równocześnie mieszkało tam 5,317 mln osób biernych zawodowo ( to znaczy w wieku poprodukcyjnym, niepełnosprawnych, pełniących obowiązki związane z prowadzeniem domu itp.). To byłaby w przybliżeniu armia mogąca zasilić gospodarstwa odczuwające niedobory rąk do pracy. Zdecydowana większość tych osób jest objęta ubezpieczeniem społecznym (KRUS).
 

Jak rozwiązać problem z zatrudnianiem pracowników w sadzie?

Problem zatrudniania pracowników – zwłaszcza tych do prac dorywczych – zagościł na dobre w tematyce spotkań sadowniczych na równi z żelaznymi punktami programu każdego seminarium czy konferencji: zwalczanie parcha, odmiany (na eksport przede wszystkim). Z obecnego prawodawstwa regulującego rynek pracy nikt w Polsce nie jest zadowolony, do szykowanych w nim zmian wszyscy zainteresowani chętnie wrzuciliby swoje postulaty.