Chloropiryfos – wycofany z użycia!

11606
Wiele sygnałów docierało do praktyki, że tytułowa substancja czynna może zostać wkrótce wycofana z użycia w ochronie roślin. Niestety, wciąż trudno potwierdzenia tych doniesień szukać na stronach resortu (stan z 24 stycznia br.), a jest to dość ważne dla producentów roślin, szczególnie pod kątem zwalczania szkodników glebowych, ale nie tylko.

Tymczasem zapadły decyzje ogłoszone w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2020/17 z 10 stycznia 2020 r w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej chloropiryfosu metylu oraz w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2020/18 z 10 stycznia 2020 r w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej chloropiryfosu.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności argumentował te decyzje następująco: Biorąc pod uwagę obawy wyrażone w odniesieniu do chloropiryfosu i ogólnie dostępną literaturę naukową dotyczącą chloropiryfosu metylu w ramach podejścia opartego na wadze dowodów, nie można wykluczyć genotoksycznego potencjału chloropiryfosu metylu. Podczas wzajemnej oceny eksperci za uzasadnione uznali przekrojowe podejście do tych dwóch substancji, ponieważ są one podobne pod względem struktury i wykazują podobne zachowanie toksykokinetyczne. W związku z tym nie jest możliwe ustalenie w odniesieniu do chloropiryfosu metylu wartości referencyjnych bezpiecznych dla zdrowia ani przeprowadzenie odpowiednich ocen ryzyka dla konsumentów i ryzyka związanego z pozażywnościowymi źródłami narażenia. Ponadto stwierdzono obawy dotyczące neurotoksyczności rozwojowej, względem której istnieją dowody epidemiologiczne wskazujące na związek między narażeniem na chloropiryfos/chloropiryfos metylu podczas rozwoju a szkodliwymi skutkami neurorozwojowymi u dzieci. Co więcej, eksperci ds. wzajemnej oceny za stosowne uznali sklasyfikowanie chloropiryfosu metylu jako substancji działającej szkodliwie na rozrodczość kategorii 1B.

Co następuje

♦ Państwa członkowskie cofają zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające chloropiryfos jako substancję czynną najpóźniej do 16 lutego 2020 r.
♦ Dodatkowy okres na zużycie zapasów przyznany przez państwa członkowskie zgodnie z art. 46 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 upływa najpóźniej 16 kwietnia 2020 r.

Co to oznacza dla praktyki: na obszarze wszystkich krajów UE, środki zawierające chloropiryfos i chloropiryfos metylu można sprzedawać do 16 lutego, a stosować wyłącznie do 16 kwietnia. Tych dat nie znajdzie się jeszcze w „Rejestrze środków ochrony roślin…” prowadzonym przez MRiRW, ale decyzja organu UE jest wiążąca i pewna.

Środki (profesjonalne i amatorskie) zawierające chloropiryfos/chloropiryfos metylu jako samodzielny składnik, bądź komponent mieszaniny handlowej, figurujące jeszcze w polskim rejestrze: Actipir 480 EC, Arlopyr 480 EC, Atena 480 EC, Chlorop-Pro 480 EC, Crasher, Cronus 480 EC, Cyperpirifos 550 EC, Cyren 480 EC, Daskor 440 EC, Decore 480 EC, Dursban 480 EC, Dursban Delta 200 CS, Helios 480 EC, Insodex 480 EC, Jetban 480 EC, Klon 480 EC, Klon Max 550 EC, Kloń 48 EC, Melia EC, Neorel EC, Neptun 480 EC, Nurelle D 550 EC, Owadofos Extra 480 EC, Pyrifos 480 EC, Pyrinex 250 CS, Pyrinex 480 EC, Pyrinex M22 EC, Pyrinex Supreme 262 ZW, Pyrisimex 480 EC, Reldan 225 EC, Rook 480 EC, Troll 550 EC.

Tiachlopryd
I kolejna zła decyzja, również dotyczaca znanej substancji czynnej, o której traktuje Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/23 z 13 stycznia 2020 r w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej tiaklopryd.
Spolszczona nazwa tej substancji czynnej brzmi tiachlopryd, i pod taką może większość naszych praktyków ją znać.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności wskazał na problem budzący szczególne obawy, związany z zanieczyszczeniem wód podziemnych przez metabolity tiakloprydu. Przedmiotowe metabolity uznaje się z góry za budzące obawy, ponieważ nie można wykluczyć, że mają one takie same właściwości rakotwórcze jak wyjściowa substancja czynna tiaklopryd, która – zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady (7) – jest substancją rakotwórczą kategorii 2. Ponadto tiaklopryd jest sklasyfikowany zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 również jako substancja działająca szkodliwie na rozrodczość kategorii 1B.

Co następuje:
♦ Państwa członkowskie cofają zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające tiachlopryd jako substancję czynną najpóźniej do 3 sierpnia 2020 r.
♦ Dodatkowy okres na zużycie zapasów przyznany przez państwa członkowskie zgodnie z art. 46 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 upływa najpóźniej 3 lutego 2021 r.

Co to oznacza dla praktyki: ● na obszarze wszystkich krajów UE, środki zawierające tiachlopryd można sprzedawać do 3 sierpnia, a stosować wyłącznie do 3 lutego 2021 r. Tych granicznych dat nie znajdzie się jeszcze w „Rejestrze środków ochrony roślin…” prowadzonym przez MRiRW, ale decyzja organu UE jest wiążąca i pewna.

Środki (profesjonalne i amatorskie) zawierające tiachlopryd jako samodzielny składnik, bądź komponent mieszaniny handlowej, figurujące jeszcze w rejestrze: Berta 240 OD, Bimago 240 OD, Biscaya 240 OD, Bocaro 240 OD, Calypso 0,015 AL, Calypso 480 SC, Cloprin 240 OD, Montego 240 OD, Nimfa 240 OD, Portos 110 OD, Proteus 110 OD, Ptolemeusz 110 OD, Thia 240 OD, Vima-Tiachloprid.

Katarzyna Kupczak

Related Posts

None found

Poprzedni artykułCzy to już susza?
Następny artykułKierunek: produkcja ekologiczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.