Fluorymetria – nowa metoda określania potrzeb pokarmowych roślin

Określenie stanu odżywienia roślin uprawnych w czasie wegetacji zawsze stwarzało sporo problemów. Najczęściej stosuje się wizualną ocenę kondycji roślin. W ten sposób jednak w przypadku składników pokarmowych nie można zdiagnozować ukrytych niedoborów, które mogą spowodować spadek plonów nawet do 20%, bez widocznych objawów na roślinach. Przy takim diagnozowaniu odżywienia ważne są systematyczne lustracje plantacji i znajomość objawów niedoboru poszczególnych składników pokarmowych. Skuteczną metodą oceny stanu odżywienia upraw sadowniczych jest analiza liści. Opracowane liczby graniczne zawartości składników pokarmowych w liściach danej uprawy porównane z wynikami analizy informują, jaki składnik pokarmowy należy uzupełnić, a jakie są w ilościach zapewniających prawidłowy wzrost i plonowanie.

Co to jest fluorymetria?

Większość sadowników bazuje na wizualnej ocenie stanu odżywienia roślin, co wiąże się z ryzykiem błędnego zdiagnozowania potrzeb pokarmowych, a w efekcie prowadzi do spadku plonów i pogorszenia jakości owoców. Aby ograniczyć liczbę błędnych decyzji, związanych zarówno z zaniechaniem nawożenia, jak i z nawożeniem na zapas, sadownik może obecnie skorzystać z nowoczesnej metody oceny stanu odżywienia roślin — fluorymetrii*. Jest to metoda spektralnej analizy emisyjnej wykorzystywana w laboratoriach do wykrywania śladowych ilości składników pokarmowych w liściach rośliny. Każdy pierwiastek pod wpływem naświetlania promieniowaniem widzialnym lub nadfioletowym emituje fale świetlne różnej długości, co pozwala wykryć jego obecność i stężenie w liściach badanej rośliny.

Za pomocą fluorymetru możemy zbadać w liściach zawartość: azotu (N), potasu (K), magnezu (Mg), wapnia (Ca), manganu (Mn), boru (B) czy żelaza (Fe). Po zdiagnozowaniu zawartości tych składników określa się indeks fotosyntezy, który informuje o intensywnościfotosyntezy. Jednocześnie podawana jest informacja, który składnik w największym stopniu ogranicza proces fotosyntezy, a który występuje w ilościach optymalnych dla tego procesu.

Niezmiernie ważną zaletą tej metody, przy jej zaawansowaniu technologicznym, jest prostota pomiaru. W ciągu 30 minut od jego rozpoczęcia uzyskujemy diagnozę stanu odżywienia roślin. Na jej podstawie doradca, który przeprowadzał pomiar, opracowuje zalecenia nawozowe dla danej uprawy.

Zasady przeprowadzania pomiarów

Etapy pomiaru indeksu fotosyntezy fluorymetrem:

  • Na 15 zdrowych liściach (po 3 na 5 drzewach) zakłada się klipsy (fot. 1), które odcinają do nich dopływ światła. Klipsy pozostawiamy na drzewach 20 minut. W tym czasie doradca zbiera informacje od sadownika na temat rodzaju gleby, uprawy, zastosowanego nawożenia, itd.


Fot. 1. Na liściach zakłada się klipsy odcinające dopływ światła

  • Po 20 minutach podłączamy fluorymetr, odsłaniamy dopływ światła i dokonujemy pomiarów z każdego klipsa (fot. 2).


Fot. 2. Następnie dokonuje się pomiarów za pomocą fluorymetru

  • Po wykonaniu wszystkich pomiarów ich wyniki przesyłane są drogą cyfrową do centrali firmy, gdzie dokonywana jest analiza. Następnie otrzymujemy dane dotyczące indeksu fotosyntezy oraz zawartości składników pokarmowych, w porównaniu z optymalną ich zawartością.
  • Indeks fotosyntezy poniżej 100% świadczy o zaburzeniach w jej przebiegu, co ogranicza produkcję asymilatów.
  • Na podstawie uzyskanych danych (fot. 3) doradca ustala zalecenia nawozowe.


Fot. 3. Na podstawie otrzymanych wyników ustala się zalecenia nawozowe

* fluorymetria może być wykorzystywana do diagnozowania stanu odżywienia wszystkich upraw sadowniczych i warzywniczych

Related Posts

None found

Poprzedni artykułOdmiany tulipanów preferowane w Polsce i Holandii
Następny artykułOchrona pomidorów: plenerowe wykłady pod Włocławkiem

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.