Innowacje z Amsterdamu

Na terenie centrum targowego Amsterdam RAI w stolicy Holandii od 30 października do 2 listopada ub.r. odbywały się targi Horti Fair – największa międzynarodowa wystawa poświęcona innowacjom i rozwiązaniom technicznym w sektorze ogrodnictwa szklarniowego. Podczas tej imprezy 15 tys. gości z całego świata miało możliwość zapoznania się z najnowszymi produktami i usługami zaprezentowanymi przez ponad 500 wystawców z 36 krajów.

Precyzyjna kontrola składu powietrza
Tradycją targów Horti Fair jest przyznanie nagród najbardziej nowatorskim i innowacyjnym produktom. W ubiegłorocznej edycji spośród 11 urządzeń i rozwiązań z zakresu technologii szklarniowej nominowanych do tytułu Innovation Award, za innowacyjny produkt roku 2012 uznano Air Monitoring System (fot. 2), zaprojektowany przez firmy Sercom Regeltechniek BV i Environmental Monitoring Systems (EMS) BV. Urządzenie to służy do kontroli składu powietrza, w tym stężenia gazów toksycznych dla roślin. Produkt jest dedykowany producentom wykorzystującym do dokarmiania roślin dwutlenek węgla (CO2) pochodzący ze spalania gazu w układach kogeneracyjnych. Podczas procesu spalania gazu w obiekcie uprawowym uwalniają się bowiem produkty uboczne, m.in. metan, tlenek węgla i tlenki azotu, które są szkodliwe dla roślin (mogą np. blokować proces fotosyntezy). W momencie, kiedy zostaną przekroczone określone wartości stężeń gazów toksycznych dla roślin (są one różne dla poszczególnych gatunków), włącza się alarm, który automatycznie uruchamia proces wietrzenia, w celu usunięcia z wnętrza szklarni szkodliwych składników powietrza – informował Maciej Puła z firmy Poldrip, który jest reprezentantem holenderskiego koncernu Sercom Regeltechniek  BV w Polsce. – Inne, funkcjonujące rozwiązania w tym zakresie polegają na dokonywaniu pomiaru składu gazów opuszczających piec gazowy, lecz dotychczas nie zajmowano się pomiarami zawartości oraz poziomu stężeń gazów (tlenku węgla i tlenku azotu) szkodliwych dla roślin bezpośrednio na miejscu uprawy – czyli w obiekcie uprawowym (fot. 3). Dzięki takim precyzyjnym pomiarom, istnieje możliwość zapobieżenia nawet najmniejszym uszkodzeniom roślin – tłumaczył M. Puła.

Fot. 2. W ostatniej edycji targów za najbardziej innowacyjny produkt uznano system kontroli składu powietrza w szklarni – Air Monitoring System

Fot. 3. Czujniki służące do pomiaru składu powietrza

Szklarnie nowej generacji
Nagrodę przyznawaną przez dziennikarzy – Innovation Press Award, w ostatniej edycji targów otrzymała firma AVAG za projekt pt. „Szklarnia półzamknięta nowej generacji” (ang. Next Generation Semi-Closed Greenhouse), w którym dzięki nowatorskim rozwiązaniom obniżono zużycie energii cieplnej, w porównaniu z dotychczas funkcjonującymi na rynku systemami szklarni półzamkniętych. Tego typu technologia największym zainteresowaniem cieszy się w krajach Europy Zachodniej, głównie w Holandii. Według informacji przekazanych przez członków projektu, koszt wprowadzenia tej nowoczesnej technologii w przeliczeniu na 1 m2 obiektu wynosi 17 euro, ale przy obniżeniu zużycia gazu o 9 m3, przynosi to wymierne korzyści finansowe. W procesie tworzenia i rozwoju nowoczesnych koncepcji szklarni półzamkniętej duże znaczenie ma wykorzystanie wiedzy i dotychczasowych doświadczeń. Koncepcja ta jest ciągle udoskonalana, a przedsiębiorstwo AVAG poprzez nowy projekt ma swój trwały wkład w rozwój tej technologii na całym świecie.


[NEW_PAGE]Kolejnym produktem związanym z technologią szklarni półzamkniętej, który uzyskał nominację do konkursu Innovation Award, była udoskonalona wersja systemu Ultra Clima®Ultra Clima® Version 3 (fot. 4), prezentowana przez firmę Kubo Tuinbouwprojecten BV (czyt. też HO 1/2012). System ten polega na rozprowadzeniu ciepłego powietrza wokół roślin przez otwory w podwójnym rękawie foliowym, umieszczonym pod rynnami uprawowymi. Rozwiązanie to wpisuje się w trend szklarni nowej generacji i jest rekomendowane do wykorzystania w obiektach, w których wprowadza się technologię szklarni półzamkniętej i zamkniętej. Zalety tego typu inwestycji stwierdzono już 6 lat temu w Kalifornii. Wykazano bowiem, że zmniejszenie liczby otwieranych wietrzników o 90% przyczyniło się do zwiększenia o 15% ilości światła docierającego do roślin – a, jak powszechnie wiadomo, światło jest jednym z najważniejszych czynników plonotwórczych. Jak przekazał Peter van der Leest, przedstawiciel firmy Kubo Tuinbouwprojecten BV, zastosowanie systemu Ultra Clima® pozwala na zwiększenie produktywności roślin, a także regulację poziomu wilgotności powietrza oraz wyrównanie temperatury wokół roślin, co z kolei wpływa na zmniejszenie ich podatności na choroby. Dzięki temu, że wietrzniki wykorzystywane są w niewielkim stopniu, zminimalizowane jest ryzyko przedostania się szkodników do wnętrza obiektu uprawowego. Pozwala to także utrzymać właściwe stężenie CO2 (bez strat), przyczyniając się do prawidłowego rozwoju roślin. Zastosowanie w tej technologii systemu chłodzenia umożliwia pełną kontrolę nad wilgotnością wewnątrz obiektu. Zawór mieszający pozwala na kontrolowanie klimatu w szklarni poprzez odpowiednie regulowanie powietrza pochodzącego z wnętrza i spoza obiektu. Największą korzyścią tego rozwiązania jest uzyskanie oszczędności energii nawet rzędu 25%.

Fot. 4. Ultra Clima® Version 3 – innowacyjne rozwiązanie firmy Kubo Tuinbouwprojecten BV

Mobilne rynny
Nowatorskim rozwiązaniem zaprezentowanym na targach przez firmę Klimrek było urządzenie RS Mover (fot. 5). Jest to system mobilnych rynien uprawowych (fot. 6), służący do przenoszenia roślin z miejsca tymczasowego na miejsce stałe. W pierwszej fazie rozwoju rozsada zostaje ulokowana w niewielkiej odległości w rzędach, w większym zagęszczeniu. W miarę wzrostu roślin, rozstawę rzędów zwiększa się, aby zapewnić im optymalne warunki, w tym m.in. odpowiednią dostępność światła. System RS Mover umożliwia pełne zautomatyzowanie tego procesu. Pozwala to na znaczne oszczędności związane zarówno z wykorzystaniem powierzchni uprawowej, jak i kosztami siły roboczej. Urządzenie porusza się automatycznie po konstrukcji kratownicy obiektu (fot. 7). Niewątpliwym atutem proponowanego rozwiązania jest fakt, że instalacja systemu nie wymaga montażu dodatkowej konstrukcji – można dostosować go do konstrukcji już istniejącej, służącej do mycia dachu od wewnątrz czy konserwacji kurtyn termoizolacyjnych, co znacznie obniża koszt inwestycji.

Fot. 5. RS Mover – system mobilnych rynien uprawowych

Fot. 6. Napędy do podnoszenia i przenoszenia rynien

Fot. 7. System montowany jest do konstrukcji kratownicy

Anna Wilczyńska
Fot. 1-3, 5-7 A.Wilczyńska, fot. A.Maciejuk

Related Posts

None found

Poprzedni artykułGminy Warmii i Mazur niezainteresowane modernizacją targowisk
Następny artykułNaukowcy: na Śląsku za dużo osób pracuje w rolnictwie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.