Import określonych roślin bonsai z Japonii

fot. Pixabay
Import z Japonii do Unii Europejskiej roślin iglastych, m.in. takich rodzajów jak cyprysik, jałowiec, sosna jest zabroniony.

Odstępstwo od tego zakazu zostało przewidziane w przepisach Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/1217 i dotyczy roślin skarlonych sztucznie lub naturalnie (tzw. bonsai) z rodzajów Chamaecyparis, Juniperus oraz gatunków Pinus parviflora (Pinuspentaphylla), Pinus thunbergii oraz Pinus parviflora i Pinus thunbergii, szczepionych na podkładce roślin innego gatunku Pinus, pochodzących również z Japonii.

W każdym roku kalendarzowym, możliwe jest wprowadzenie do Unii Europejskiej wyłącznie takiej liczby roślin, jaka została przez dane Państwo Członkowskie zgłoszona Komisji Europejskiej na dany rok.

Mając powyższe na względzie, zamiar importu wyżej wymienionych roślin w roku 2021 należy zatem zgłaszać do dnia 31 grudnia 2020 r. do Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Biura Nadzoru Fitosanitarnego i Współpracy Międzynarodowej (wf@piorin.gov.pl). W informacji przekazanej do GIORiN powinny znaleźć się dane dotyczące gatunków roślin i ich ilości, jakie zgłaszający planuje zaimportować.

Jednocześnie, GIORiN informuje, że rośliny takie, bezpośrednio po wprowadzeniu, muszą być urzędowo zatrzymane w stacji kwarantanny lub obiekcie zapewniającym izolację na okres nie krótszy niż 3 miesiące (dotyczy roślin Pinus i Chamaecyparis) lub w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca (dotyczy roślin Juniperus).

Wymagania, jakie muszą zostać spełnione, aby możliwe było wyznaczenie obiektu zapewniającego izolację, wskazane zostały w art. 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2016/2031.

Importer musi być wpisany do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych oraz posiadać konto w unijnym systemie TRACES (szczegółowe informacje: http://piorin.gov.pl/eksport-i-import/traces).

Dodatkowo, aby możliwe było przeprowadzenie granicznej kontroli fitosanitarnej w wymaganym zakresie, należy złożyć do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa wniosek o zatwierdzenie miejsca, innego niż punkt kontroli granicznej, do przeprowadzenia, kontroli identyfikacyjnej (tożsamości) i kontroli bezpośredniej (zdrowotności). Wymogi, jakie musi spełniać taki wniosek, określone zostały w art. 78 ust 4-6 ustawy z dnia z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami.

Źródło: piorin.gov.pl

 

Related Posts

None found

Poprzedni artykułKomisja Europejska uruchamia portal Access2Markets
Następny artykułSortownica do jabłek w gospodarstwie sadowniczym – pokaz pracy maszyny VIDEO

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.