Nowe MRL dla fosetylu i jego pokrewnych

6 czerwca 2018 r. UE opublikowała rozporządzenie określające maksymalne poziomy pozostałości (MRL/NPD) dla fosetylu-al (suma fosetylu, kwasu fosfonowego i ich soli, wyrażone jako fosetyl) na orzechach drzewnych. Nowe NDP są ustalone na poziomie 500 ppm i weszły w życie  26 czerwca 2018 r. Dla gatunków, dla których nie podano nowych poziomów MRL  ich poziom tymczasowy - 75 ppm - powróci do 2 ppm z dniem 1 marca 2019 r.
Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/832 z dnia 5 czerwca 2018 r. zmienia załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do pozostałości maksymalnych poziomów (MRL/NPD) dla cyjantraniliprolu, cymoksanilu, deltametryny, difenokonazolu, fenamidonu, flubendiamidu, fluopikolidu, folpetu, fosetylu, mandestrobiny, mepikwatu, metazachloru, propamokarbu, propargitu, pirymetanilu, sulfoksafloru i trifloksystrobiny  w lub na niektórych produktach. 
Rozporządzenie weszło w życie w dniu 26 czerwca 2018 r. i ustala NDP dla fosetylu-al (suma fosetylu, kwasu fosfonowego i ich soli, wyrażonych jako fosetyl) jak następuje  (w ppm): migdały – 500, orzechy brazylijskie – 500, orzechy nerkowca – 500, kasztany – 500, kokosy 2 (granica oznaczania analitycznego), orzechy laskowe – 500, macademia – 500, pekan – 500, orzeszki pinii – 500, pistacje – 500, orzechy włoskie – 500, inne orzechy  -2 (granica oznaczania analitycznego).
 
za: EFSA Journal 2018

pg

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię