Komunikaty-Sadownicze-NOWY-765×100

Ściółkowanie folią ulegającą biodegradacji

Suma strat powodowanych przez chwasty często przekracza straty wywołane przez inne organizmy szkodliwe. Z tego powodu większość zabiegów agrotechnicznych ma na celu m.in. ograniczenie zachwaszczenia. Niestety, niezależnie od warunków i metod uprawy roślin, całkowite wyeliminowanie chwastów nie jest możliwe.

Przebarwiacz czosnkowy – nowy szkodnik tulipanów

W Polsce obecność przebarwiacza czosnkowego na tulipanach odnotowano po raz pierwszy w 2002 roku, a trzy, cztery lata później stwierdziliśmy go na cebulach odmiany 'Strong Gold' importowanych z Holandii, z przeznaczeniem do pędzenia oraz uprawy w polu. Wcześniej był znany w Polsce jedynie jako szkodnik czosnku. Większość doniesień z innych krajów europejskich również dotyczy występowania tego szpeciela na czosnku bądź cebuli jadalnej. Dane informujące o znalezieniu tego szkodnika na cebulach tulipanów należą do nielicznych. Poza Holandią, gdzie występuje on na tych roślinach pospolicie, w latach sześćdziesiątych XX w. zaobserwowano go także na Węgrzech na cebulach tulipana.

Nowe możliwości biologicznego zwalczania mączlików i wciornastków

Amblyseius swirskii jest drapieżnym roztoczem z rodziny dobroczynkowatych (Phytoseiidae). Gatunek ten, opisywany również pod nazwą Typhlodromips swirskii, ma coraz większe znaczenie w zwalczaniu szkodników w uprawach pod osłonami, zwłaszcza mączlików i wciornastków. W porównaniu z innymi entomofagami wykorzystywanymi w biologicznej ochronie roślin pod osłonami, A. swirskii odznacza się bardzo szybkim tempem wzrostu populacji, całoroczną aktywnością (nie zapada w diapauzę), zdolnością przeżywania i namnażania się w przypadku braku szkodników w uprawie oraz małą wrażliwością na wysoką temperaturę.

Szkodniki na borówce wysokiej

Borówka wysoka, której powierzchnia upraw w Polsce co roku się zwiększa, początkowo uważana była za roślinę niewymagającą ochrony przed szkodnikami. Przy wzroście areału i w miarę starzenia się plantacji pojawiają się jednak na borówce roślinożerne owady i roztocze. Niektóre z nich występując licznie mogą wyrządzać szkody o znaczeniu gospodarczym.

Sposoby uszlachetniania nasion

Nasiona to jeden z najważniejszych środków produkcji, a ich jakość ma wpływ na agrotechnikę oraz decyduje w dużym stopniu o opłacalności każdej uprawy. Przemiany gospodarcze w Polsce zainicjowane w roku 1989 spowodowały powstanie wolnego rynku, a tym samym pojawienie się konkurencji również w branży nasiennej. Konkurencja ta zaostrzyła się w ostatnich latach, bowiem polskie firmy starają się odzyskać, utracony w znacznej mierze na rzecz firm zagranicznych, rynek profesjonalnych nasion ogrodniczych. Zjawisko to prawdopodobnie będzie się nasilać, m.in. z powodu ekspansji w naszym kraju kolejnych zagranicznych firm nasiennych. Sytuacja ta zmusza przedsiębiorstwa m.in. do wprowadzania dodatkowych zabiegów poprawiających jakość biologiczną nasion.

Profilaktyka w ochronie roślin. Zaprawianie materiału rozmnożeniowego

Zaprawianie jest powszechnym zabiegiem profilaktycznym w ochronie roślin, jednocześnie najbezpieczniejszym dla środowiska. Zabieg ten chroni rośliny przed patogenami wywołującymi zgorzele siewek oraz przed szkodnikami uszkadzającymi siewki. Zaletami tej metody są: duża skuteczność, łatwość wykonania zabiegu oraz małe zużycie preparatu, wpływające na niski koszt zaprawiania. Do zalet należy również zwykle długi okres działania zaprawy (zależny od warunków glebowych i klimatycznych), pozwalający często na rezygnację z wykonywania w późniejszym okresie, po wschodach roślin, 1 lub 2 opryskiwań, których skuteczność byłaby i tak zwykle mniejsza niż zaprawiania nasion.

Maszyny wiatrowe do ochrony przed przymrozkami wiosennymi

Przymrozki wiosenne są przyczyną bardzo poważnych strat w gospodarstwach sadowniczych, mogą występować lokalnie, ale także obejmować stosunkowo duży obszar. Wytrzymałość roślin na przymrozki jest nie tylko cechą gatunkową czy nawet odmianową, lecz zależy również od stopnia rozwoju kwiatów. Największe ryzyko strat przymrozkowych występuje u gatunków, które najwcześniej kwitną (grupa pestkowych), morele, brzoskwinie, czereśnie i wiśnie. Często jednak straty te obserwujemy też na gruszach i jabłoniach. Poziom uszkodzeń zależy od fazy rozwoju pąków kwiatowych oraz od temperatury. Najwrażliwsze na niską temperaturę są kwiatostany w okresie od początku do końca kwitnienia. W tym czasie temperatura od –2°C do –4°C może być przyczyną utraty, odpowiednio, od 10% do 90% kwiatów. Wielkość strat przymrozkowych zależy ponadto od uprawianej odmiany, a także kondycji sadu.

Profilaktyka podstawą udanej produkcji warzyw

Ostatnie kilka lat minęło pod znakiem niepokojących zmian klimatycznych, które dotknęły również Sandomierszczyznę. Stopniowo zanikają charakterystyczne niegdyś okresy przejściowe między porami roku. Często obserwujemy drastyczne — z dnia na dzień — zmiany warunków atmosferycznych. Jest to zjawisko niezwykle niekorzystne dla wszystkich organizmów żywych, również i roślin. Naturalne mechanizmy obronne często nie wystarczają, zwłaszcza w przypadku roślin uprawnych, dużo wrażliwszych od dziko rosnących, np. chwastów. Musimy więc wspomagać uprawiane rośliny poprzez różne działania profilaktyczne.

Warzywa kapustne w centrum uwagi (cz. II)

W poprzedniej części artykułu (HO 12/2006) zawarte są informacje m.in. na temat produkcji warzyw kapustnych w Polsce, Rosji i na Ukrainie oraz dotyczące obserwowanych w Europie trendów w produkcji warzyw. Druga część poświęcona jest głównie zagadnieniom związanym z ochroną i uprawą kapusty, jakie omawiano podczas międzynarodowej konferencji zorganizowanej 2–5 października 2006 r. we Wrocławiu, Sokolnikach i Kaliszu przez firmę Nickerson Zwaan.

Ciągnikowy dozownik do środków gryzoniobójczych

W sadach towarowych podstawową metodą zwalczania gryzoni jest rozkładanie jesienią zatrutych przynęt. W naszych warunkach klimatycznych najlepsze efekty uzyskuje się umieszczając przynęty bezpośrednio w norach tych szkodników lub w podziemnych korytarzach w pobliżu nor. Zatrute przynęty bezpośrednio do nor podaje się ręcznie lub przy użyciu ręcznych dozowników. Czynność ta jest bardzo pracochłonna, a przy znacznym nasileniu szkodników na dużych areałach może być niewykonalna.

Ostatnie artykuły

KE wesprze sektor pszczelarski

Sektor pszczelarski UE w ciągu trzech lat dostanie wsparcie od Komisji Europejskiej w postaci 120 mln euro. Kwota ta jest o 12 mln euro wyższa w porównaniu do wartości wsparcia udzielonego temu sektorowi w latach 2017-2019.

Pozostałości pestycydów we francuskich produktach

Francuska organizacja pozarządowa Generations Futures opublikowała raport z pięcioletnich badań owoców i warzyw prowadzonych pod zwierzchnictwem Generalnej Dyrekcji ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (DGCCRF).

Jagodowe Mistrzostwa Świata

W Lublinie, 14 czerwca br. rozegrano II Jagodowe Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej. Tytuł obroniła reprezentacja producentów malin. Turniej stał się wielką promocją owoców jagodowych.