Zwierzęta w zimowym sadzie

Podczas śnieżnej i mroźnej zimy w sadzie mogą pojawić się dzikie zwierzęta, które stanowią duże zagrożenie dla drzew owocowych.

Szara pleśń jabłek – do opanowania

Od kilku lat walka z tą chorobą była dość trudna ze względu na brak fungicydów zarejestrowanych do ochrony jabłoni przed polifagicznym grzybem Botrytis cinerea – sprawcą szarej pleśni. W nadchodzącym sezonie sytuacja może się zmienić.

Nowa siedziba firmy Bayer

21 września uroczyście otwarto nową siedzibę firmy Bayer w Warszawie. To największa inwestycja budowlana tego koncernu w Środkowo-Wschodniej Europie. Jej wartość szacuje się na około 40 mln zł, a realizacja zajęła 14 miesięcy.

Chore główki „pekinki”

Do najważniejszych chorób, stanowiących stałe zagrożenie dla jakości przechowywanej kapusty pekińskiej, zalicza się bakteriozy – mokrą zgniliznę bakteryjną, czarną zgniliznę kapustnych oraz choroby grzybowe – szarą pleśń i czerń krzyżowych.

Choroby maliny „powtarzającej”

W przypadku malin owocujących wyłącznie na pędach tegorocznych, to jest odmian: ‘Polka’, ‘Polana’,‘Poranna Rosa’, ‘Pokusa’ i ‘Bristol’, presja ze strony agrofagów jest niższa niż w przypadku malin owocujących latem na pędach ubiegłorocznych. Pędy wyrastające latem są w znacznie mniejszym stopniu porażane przez grzyby Didymella applanata i Botrytis cinerea, powodujące zamieranie pędów, niż dwuletnie. Niestety szara pleśń oraz rdza maliny występują na nich i tak też było w tym roku – obie choroby notowaliśmy w dużym nasileniu.

Ograniczyć straty w sadzie

W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, firma Agrosimex zorganizowała dla sadowników cykl spotkań dotyczących ochrony roślin, nawożenia i agrotechniki upraw sadowniczych. Podczas jednego z nich w sklepie ogrodniczym w Mogielnicy mówiono, między innymi, o zabiegach przedzbiorczych, koniecznych do wykonania w sadach jabłoniowych, oraz zaletach technologii SmartFresh.

Rak drzew owocowych i szara pleśń

Warunki atmosferyczne w tym i ubiegłym sezonie (szczególnie znaczne opady deszczu, lokalne podtopienia) miały duży wpływ na owocowanie i kondycję drzew. W sadach, w których przez dłuższy czas zalegała woda, u roślin wystąpiły zaburzenia fizjologiczne. Sytuacja ta przyczyniła się więc do porażenia drzew i owoców przez sprawców dwóch groźnych chorób – raka drzew owocowych i szarą pleśń.

W sadach pestkowych przed zimą

Częstym błędem popełnianym przez producentów owoców pestkowych jest kończenie ochrony drzew przed zbiorem owoców, który zwykle odbywa się na przełomie lipca i sierpnia. Takie postępowanie może kosztować sadownika nawet utratę sadu. Pamiętając o tym, że gatunki pestkowe są wrażliwe na raka bakteryjnego i choroby kory oraz drewna, należy odpowiednio je przed nimi zabezpieczać.

Ochrona sadów przed zwierzyną łowną i gryzoniami

Jesienią należy zaplanować ochronę sadów przed zwierzyną łowną i gryzoniami. W ostatnich latach szkody wyrządzone przez zwierzynę nasilają się, gdyż jej pogłowie szybko rośnie. Nie należy więc zostawiać sadu na zimę bez regularnych lustracji ewentualnych zagrożeń ze strony zwierzyny łownej oraz gryzoni.

Rzadziej występujące wirusy oraz fitoplazmy i wiroidy drzew pestkowych

Choroby wywoływane przez wirusy, wiroidy i fitoplazmy stanowią poważny problem w uprawach sadowniczych i szkółkarskich. Mając na uwadze ich szkodliwość, w kilku krajach Europy, w tym w Polsce, stworzono system urzędowej kontroli materiału szkółkarskiego.

Ostatnie artykuły

Marchwiowy weekend na Śląsku Cieszyńskim

W miniony weekend (14-15 września) odbyło się Sympozjum Marchwiowe, zorganizowane przez firmę Bejo Zaden, współorganizatorami wydarzenia były firmy Yara Poland i Basf.

Wzrost eksportu marokańskich pomidorów do UE

Od października 2018 r. do maja roku bieżącego Maroko wyeksportowało 426,07 tys. ton pomidorów. To o 10% więcej, niż w poprzednim sezonie.

Kolejny krok ukraińskich plantatorów borówki

Borówka wysoka jest dla wielu ukraińskich sadowników atrakcyjną ze względu na opłacalność kulturą. Nie wszyscy jednak mają w dyspozycji podstawowy środek umożliwiający osiąganie optymalnych wyników uprawy. Stąd następny krok w technologii prowadzenia borówki na Ukrainie – uprawa w kontenerach.