Nowości wśród entomofagów

W biologicznej ochronie przed wciornastkami i mączlika można wykorzystać Amblydromalus limonicus. Badania dotyczące rozwoju tego drapieżnego roztocza trwały ponad 10 lat i wykazały, że gatunek ten charakteryzuje się wysoką rozrodczością i dużą aktywnością w szerokim zakresie temperatury – od 13°C do 30°C.

Nowy biofungicyd przeciwko mączniakom prawdziwym

Zastosowanie znajduje nowowprowadzony na holenderski rynek produkt – M-Protect GOLD®. Według producenta, firmy Eco Protect, preparat  może być z powodzeniem stosowany do zwalczania mączniaków prawdziwych w uprawach prowadzonych zarówno metodą tradycyjną, jak i integrowaną.

Mniej owoców kiwi

Nowozelandzkie plantacje kiwi i inne uprawy sadownicze  zaatakowała  bakteria Pseudomonas syringae – najprawdopodobniej zawleczona na wyspy z zarażonymi nią produktami.

Program Ochrony Roślin Sadowniczych na rok 2012

Tegoroczny „Program Ochrony Roślin Sadowniczych” wydany przez firmę Plantpress jest całkowicie nowym wydawnictwem w zmienionych: formie, treści zaleceń i zawartości informacji odnośnie środków ochrony roślin, które będą dostępne na półkach sklepowych w bieżącym sezonie.

Klinika chorób roślin

W ramach projektu „Modernizacja laboratoriów dla wzmocnienia innowacyjności badań w zakresie ochrony roślin i działań na rzecz gospodarki”, współfinansowanego przez Unię Europejską, powstała Klinika Chorób Roślin przy Zakładzie Bakteriologii i Wirusologii Instytutu Ochrony Roślin–PIB w Poznaniu.

“Zielony” pestycyd z Izraela

Podczas badań prowadzonych przez grupę naukowców pod kierownictwem Shmuela Gan-Mor w izraelskiej organizacji na rzecz badań w rolnictwie (ARO) opracowano nowy środek ochrony roślin. Zdaniem uczonych jest on przyjazny dla środowiska, a koszt jego wytworzenia bardzo niski.

Zwierzęta w zimowym sadzie

Podczas śnieżnej i mroźnej zimy w sadzie mogą pojawić się dzikie zwierzęta, które stanowią duże zagrożenie dla drzew owocowych.

Szara pleśń jabłek – do opanowania

Od kilku lat walka z tą chorobą była dość trudna ze względu na brak fungicydów zarejestrowanych do ochrony jabłoni przed polifagicznym grzybem Botrytis cinerea – sprawcą szarej pleśni. W nadchodzącym sezonie sytuacja może się zmienić.

Nowa siedziba firmy Bayer

21 września uroczyście otwarto nową siedzibę firmy Bayer w Warszawie. To największa inwestycja budowlana tego koncernu w Środkowo-Wschodniej Europie. Jej wartość szacuje się na około 40 mln zł, a realizacja zajęła 14 miesięcy.

Chore główki „pekinki”

Do najważniejszych chorób, stanowiących stałe zagrożenie dla jakości przechowywanej kapusty pekińskiej, zalicza się bakteriozy – mokrą zgniliznę bakteryjną, czarną zgniliznę kapustnych oraz choroby grzybowe – szarą pleśń i czerń krzyżowych.

Ostatnie artykuły

Międzynarodowe Targi Wina w Krakowie

W Krakowie trwają Międzynarodowe Targi Wina ENOEXPO®. Odbywają się one w tym samym miejscu (EXPO Kraków) i czasie (od 20 do 22 listopada) co Międzynarodowe Targi Wyposażenia Hoteli i Gastronomii - HORECA® oraz Targi Artykułów Spożywczych i Napojów dla Gastronomii - GASTROFOOD®.

Energia ze źródeł odnawialnych w 2018 r.

W 2018 r. wskaźnik udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto wzrósł w skali roku o 0,26 p.proc. do 11,16 %.