1200×200 – stihl – pilarki

Pozostałości środków ochrony roślin

Problem z pozostałościami środków ochrony roślin w owocach i warzywach poruszano na konferencji „Prawidłowa ochrona roślin, bezpieczeństwo rolnika i bezpieczna żywność", która odbyła się 29 listopada 2011 r. w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i zorganizowana została przez Bayer CropScience w ramach kampanii „Grunt to bezpieczeństwo". Zagadnienie zreferował dr Artur Miszczak, kierownik Zakładu Badania Bezpieczeństwa Żywności Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach.

Ustawa o środkach ochrony roślin – projekt

W bieżącym roku czekają nas ważne zmiany związane z wdrożeniem nowych przepisów dotyczących ochrony roślin. Obowiązującą ustawę z 18 grudnia 2003 r. zastąpi nowa – o środkach ochrony roślin.

Jak chronić brzoskwinie przed kędzierzawością liści

Kędzierzawość liści brzoskwini to najczęściej występująca i najgroźniejsza choroba brzoskwiń i nektaryn. Każdego roku jej objawy są obserwowane w sadach w mniejszym lub większym nasileniu.

Test na gorzką plamistość podskórną

Przez wiele lat różne francuskie sadownicze stacje doświadczalne próbowały znaleźć metodę testowania jabłek po zbiorach, która mogłaby już na tym etapie pozwolić przewidzieć, jaki procent owoców może być porażony przez gorzką plamistość podskórną po przechowaniu. Najlepszy okazał się test nazywany „metodą Eksteena”, który może być łatwo przeprowadzony przez każdego sadownika.

Szybkie sprawdzanie pozostałości zanieczyszczeń

Zespół specjalistów z amerykańskiego Uniwersytetu Purdue stworzył przenośne urządzenie do szybkiego wykrywania pozostałości chemicznych oraz zanieczyszczeń bakteriami w owocach i warzywach, bez potrzeby sięgania po skomplikowane analizy laboratoryjne.

Brunatna zgnilizna drzew pestkowych zimą

Zimą w sadach drzew ziarnkowych i pestkowych można zauważyć zaschnięte, brunatne lub czarne, o nierównomiernej powierzchni, twarde, zmumifikowane owce, mocno przytwierdzone do pędów.

Program ochrony jabłoni na rok 2012

Informacje zawarte w „Programie Ochrony Jabłoni na Rok 2012” zostały opracowane na podstawie etykiet rejestracyjnych środków ochrony roślin oraz wiedzy merytorycznej twórców tej publikacji. Mają za zadanie pomóc sadownikom w stworzeniu autorskich programów ochrony roślin dostosowanych do warunków ekonomicznych i specyfi ki danego gospodarstwa sadowniczego.

Nowy zoocyd przeciwko szkodnikom ssącym

12 stycznia został zarejestrowany zoocyd zawierający zupełnie nową w Polsce substancję czynną – spirotetramat. Preparat może być stosowany w uprawach roślin sadowniczych, warzywniczych i ozdobnych.

Pordzewiacz śliwowy i przędziorek owocowiec – nie mają szans

MRiRW zatwierdziło rozszerzenie rejestracji nowego zoocydu do zwalczania przędziorków i pordzewiaczy na śliwie.

TSW: wykłady o ochronie roślin

Podczas pierwszego dnia Targów Sadownictwa i Warzywnictwa (10 stycznia) można było nie tylko zapoznać się z najnowszą ofertą środków ochrony roślin i nawozów oraz maszyn i urządzeń potrzebnych w produkcji sadowniczej, lecz także wysłuchać wykładów poświęconych m.in. zwalczaniu parcha jabłoni czy ochrony owoców przed chorobami przechowalniczymi.

Ostatnie artykuły

Cięcie zimowe. Dniówki – stawki w górę?

Najważniejszy z punktu widzenia owocowania zabieg agrotechniczny – ciecie zimowe – przebiega dość sprawnie w skali kraju. Widać jednak delikatne niedobory siły roboczej.

Mazowsze silnie zagrożone suszą rolniczą i hydrologiczną

Ponad 57% powierzchni woj. mazowieckiego, mieści się w pasie o ekstremalnym i silnym zagrożeniu występowaniem suszy rolniczej. Jednocześnie w mazowieckich rzekach, jeziorach i zbiornikach aż blisko 30% obszaru ma stwierdzony silny stopień zagrożenia suszą hydrologiczną.

Sukces konsorcjum z udziałem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Projekt pt. „Opracowanie innowacyjnych włóknin ochronnych z dodatkiem piór” (w skrócie EkoPióro), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020, został wyróżniony przez Indian Innovators Association oraz otrzymał Złoty Medal od National Research Council of Thailand.