Światowy Dzień Gleby – 5 grudnia

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) świętuje 5 grudnia Światowy Dzień Gleby. Tegoroczny dzień obchodzimy pod hasłem „Gleby to grunt życia” (ang: „Soils a solid ground for life”). Święto to zostało ustanowione w 2002 roku, jego celem jest podkreślenie roli, jaką pełni gleba w zabezpieczeniu potrzeb żywnościowych, a także jako cenny element środowiska naturalnego, istotny dla cyklów hydrologicznych i przepływu energii. Gleby to rezerwat jednej czwartej światowej bioróżnorodności.

Od początków naszej cywilizacji rolnicy potrzebowali gleby, aby mogli produkować żywność. Dzisiejsze rolnictwo stoi przed wieloma wyzwaniami: musi produkować coraz więcej żywności, na takich samych areałach uprawowych. Z tego też powodu konieczna jest odpowiednia ochrona gleb, dla obecnych i przyszłych pokoleń. Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin działa na rzecz zwiększenia świadomości społecznej nt. roli gleby w zapewnieniu odpowiedniego spływu wód gruntowych, ochrony przed powodziami i suszami, stabilności ekosystemu.

– Zdrowe i żyzne gleby są kluczowe dla globalnej produkcji żywności, mają bezpośredni wpływ na poziom produkcji rolnej i wysokość plonów. Dlatego też prowadzimy działania edukacyjne i informacyjne dotyczące dobrych praktyk rolniczych, posiadania sprawnego zaplecza technicznego oraz właściwego postępowania na wszystkich etapach prac związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin – powiedział Marcin Mucha, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin. – Naszym nadrzędnym celem jest przekazanie wiedzy, jak stosować środki, aby nie stanowiły one zagrożenia dla środowiska naturalnego i ludzi. To właśnie rolnictwo zależy od stanu gleb, a jakość gleb zależy od świadomości i działalności rolników – dodał Mucha.

Od 2005 roku Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin i Europejskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin prowadzą wspólnie z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach program TOPPS (Training the Operators to prevent Pollution from Point Sources). Celem tej inicjatywy jest promowanie dobrych praktyk rolniczych i podjęcie działań na rzecz ograniczenia ryzyka powstawania zanieczyszczeń wód i gleby środkami ochrony roślin (www.topps-life.org). Ostatnio ukazała się najnowsza wersja Poradnika Dobrej Praktyki Ochrony Roślin, przygotowanego przez ekspertów Instytutu Ogrodnictwa. Ponadto w całej Polsce prowadzone są szkolenia dla użytkowników środków ochrony roślin.

Źródło: PSOR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.