Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń

Pod takim hasłem w całej Polsce przez dwa lata odbywały się działania edukacyjne i upowszechnieniowe skierowane do rolników i doradców rolniczych. Celem było propagowanie wiedzy na temat bioróżnorodności gleby i sposobów jej ochrony.

Organizatorzy szkoleń – zespół w którego skład wchodzili dr Beata Kowalska, dr hab. Magdalena Szczech, dr Iwona Sowik, mgr inż. Katarzyna Bisko, Jolanta Winciorek, Anna Michalska, Agnieszka Bielenin – zastosowali zdywersyfikowane formy przekazu informacji. Były to odbywające się w całym kraju szkolenia, konsultacje indywidualne, wystawy, publikacje, konferencja naukowa, strona internetowa, a także przygotowanie ulotek, materiałów szkoleniowych i monografii. Celem było kształcenie społeczeństwa i rozwijanie poczucia odpowiedzialności za wszelkie działania podejmowane w środowisku, szczególnie te mające wpływ na stan gleb użytkowanych rolniczo.

Wśród prezentowanych zagadnień były m.in.:

  • rola mikroorganizmów glebowych w procesach glebotwórczych i tworzenia próchnicy,
  • znaczenie mikroorganizmów w ochronie roślin przed patogenami,
  • bioróżnorodność mikroorganizmów glebowych oraz ich wpływ na jakość gleb,
  • utylizacja odpadów organicznych poprzez ich kompostowanie oraz wykorzystanie kompostów do zachowania odpowiedniej jakości gleb oraz
  • wpływ czynników atmosferycznych i antropogenicznych na gleby.

Edukacja społeczeństwa ma fundamentalne znaczenie dla ochrony środowiska glebowego przed degradacją oraz dla zachowania go dla przyszłych pokoleń. Oczekuje się, że rezultatem podjętych działań będzie także zwiększenie bezpieczeństwa żywności produkowanej w Polsce, a tym samym wpłynie to korzystnie na ochronę zdrowia społeczeństwa. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2020 r. – w uznaniu dla wybitnych osiągnięć we wdrażaniu wyników badań naukowych do praktyki rolniczej, przynoszących wymierne efekty ekonomiczne i społeczne – przyznał wyróżnienie organizatorom szkoleń za ich wkład w edukację społeczeństwa w zakresie ochrony bioróżnorodności.

źródło: materiał prasowy Instytut Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach

Related Posts

None found

Poprzedni artykuł„Moja Woda” 2.0
Następny artykułPrawdopodobieństwo suszy wiosną – mniejsze niż przed rokiem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.