Strona główna Tagi Gleba

gleba

Lepsza ochrona gleby konieczna dla osiągnięcia „zielonych” celów UE

Europosłowie wezwali Komisję Europejską do zaprojektowania ogólnounijnych wspólnych ram prawnych dla ochrony gleby, przy pełnym poszanowaniu zasady pomocniczości.

Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń

Pod takim hasłem w całej Polsce przez dwa lata odbywały się działania edukacyjne i upowszechnieniowe skierowane do rolników i doradców rolniczych. Celem było propagowanie wiedzy na temat bioróżnorodności gleby i sposobów jej ochrony.

Czy można zwiększyć plon i poprawić właściwości gleby preparatami mikrobiologicznymi?

Od wielu lat na polskim rynku dostępna jest gama preparatów zawierających mikroorganizmy glebowe. Według zapewnień producentów i dystrybutorów ułatwiają one między innymi rozkład biomasy pożniwnej, pozytywnie stymulują wzrost bioróżnorodności gleby, poprawiają jej właściwości, a co za tym idzie i wpływają na wzrost wielkości i jakości budowanego przez rośliny plonu. Oferta firm w tym zakresie jest bogata.

Preparaty poprawiające właściwości gleby

Gleba to kompleks bio-organo-koloidalno-mineralny, składający się z organizmów żywych, martwej substancji organicznej, minerałów, wody i powietrza. Podstawową cechą gleby jest jej zdolność do spontanicznego odnawiania zasobów substancji niezbędnych do wzrostu i rozwoju roślin oraz innych organizmów zasiedlających glebę. Samoistne odnawianie się gleb jest procesem bardzo złożonym i czasochłonnym, dlatego staramy się ten czas skrócić, stosując różne metody. Wśród sposobów odnowy gleby są m.in.: nawożenie organiczne, wysiew roślin fitosanitarnych czy stosowanie różnego rodzaju preparatów zawierających mikroorganizmy lub kwasy humusowe.

Biologiczna dezynfekcja podłoży. Nowy środek przetestowany

Producenci warzyw, ale także i truskawek, wkrótce będą mogli przestać się martwić o niszczące uprawy patogeniczne grzyby czy nicienie obecne w glebie. Pojawił się nowy biologiczny sposób dezynfekcji gleby.

Smartula najlepszą „Jaskółką Przedsiębiorczości”

Autorzy platformy monitorującej pasiekę pszczelarską – SMARTULA zwyciężyli w konkursie "Jaskółki Przedsiębiorczości 2017” na najlepszy pomysł biznesowy studentów Politechniki Gdańskiej. Drugie miejsce zajął serwis nieruchomości łączący najemców z wynajmującymi, a trzecie robot do pomiarów gleby.

Światowy Dzień Gleby

W najbliższy poniedziałek, tj. 5 grudnia w godzinach od 11:30 do 14:30 na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, w Centrum Edukacji Gleboznawczej - Muzeum Gleb (Al. 29 Listopada 46) odbywać się będzie Światowy Dzień Gleby.

Czysta gleba będzie słono kosztować

W Ministerstwie Środowiska trwają prace nad projektem ustawy mającej regulować zasady oceny zanieczyszczenia gleby. Koszty badań mogą być wysokie, a ewentualne doprowadzanie gleby do normy – obowiązkowe i zagrożone sankcjami nie tylko administracyjnymi, ale także regulowanymi przez prawo karne.

Światowy Dzień Gleby – 5 grudnia

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) świętuje 5 grudnia Światowy Dzień Gleby. Tegoroczny dzień obchodzimy pod hasłem „Gleby to grunt życia” (ang: „Soils a solid ground for life”). Święto to zostało ustanowione w 2002 roku, jego celem jest podkreślenie roli, jaką pełni gleba w zabezpieczeniu potrzeb żywnościowych, a także jako cenny element środowiska naturalnego, istotny dla cyklów hydrologicznych i przepływu energii. Gleby to rezerwat jednej czwartej światowej bioróżnorodności.

Ocena zasobności gleby

W pierwszej połowie sezonu wegetacyjnego w 2014 r., gdy zastosowane było nawożenie doglebowe, często padał deszcz. Wiele wniesionych do gleby składników pokarmowych mogło ulec wypłukaniu. Przed rozpoczęciem nawożenia doglebowego w obecnym sezonie, dobrze byłoby więc wykonać analizę chemiczną gleby i ocenić jej zasobność.