Strona główna Tagi Gleba

gleba

Czy można zwiększyć plon i poprawić właściwości gleby preparatami mikrobiologicznymi?

Od wielu lat na polskim rynku dostępna jest gama preparatów zawierających mikroorganizmy glebowe. Według zapewnień producentów i dystrybutorów ułatwiają one między innymi rozkład biomasy pożniwnej, pozytywnie stymulują wzrost bioróżnorodności gleby, poprawiają jej właściwości, a co za tym idzie i wpływają na wzrost wielkości i jakości budowanego przez rośliny plonu. Oferta firm w tym zakresie jest bogata.

Preparaty poprawiające właściwości gleby

Gleba to kompleks bio-organo-koloidalno-mineralny, składający się z organizmów żywych, martwej substancji organicznej, minerałów, wody i powietrza. Podstawową cechą gleby jest jej zdolność do spontanicznego odnawiania zasobów substancji niezbędnych do wzrostu i rozwoju roślin oraz innych organizmów zasiedlających glebę. Samoistne odnawianie się gleb jest procesem bardzo złożonym i czasochłonnym, dlatego staramy się ten czas skrócić, stosując różne metody. Wśród sposobów odnowy gleby są m.in.: nawożenie organiczne, wysiew roślin fitosanitarnych czy stosowanie różnego rodzaju preparatów zawierających mikroorganizmy lub kwasy humusowe.

Biologiczna dezynfekcja podłoży. Nowy środek przetestowany

Producenci warzyw, ale także i truskawek, wkrótce będą mogli przestać się martwić o niszczące uprawy patogeniczne grzyby czy nicienie obecne w glebie. Pojawił się nowy biologiczny sposób dezynfekcji gleby.

Smartula najlepszą „Jaskółką Przedsiębiorczości”

Autorzy platformy monitorującej pasiekę pszczelarską – SMARTULA zwyciężyli w konkursie "Jaskółki Przedsiębiorczości 2017” na najlepszy pomysł biznesowy studentów Politechniki Gdańskiej. Drugie miejsce zajął serwis nieruchomości łączący najemców z wynajmującymi, a trzecie robot do pomiarów gleby.

Światowy Dzień Gleby

W najbliższy poniedziałek, tj. 5 grudnia w godzinach od 11:30 do 14:30 na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, w Centrum Edukacji Gleboznawczej - Muzeum Gleb (Al. 29 Listopada 46) odbywać się będzie Światowy Dzień Gleby.

Czysta gleba będzie słono kosztować

W Ministerstwie Środowiska trwają prace nad projektem ustawy mającej regulować zasady oceny zanieczyszczenia gleby. Koszty badań mogą być wysokie, a ewentualne doprowadzanie gleby do normy – obowiązkowe i zagrożone sankcjami nie tylko administracyjnymi, ale także regulowanymi przez prawo karne.

Światowy Dzień Gleby – 5 grudnia

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) świętuje 5 grudnia Światowy Dzień Gleby. Tegoroczny dzień obchodzimy pod hasłem „Gleby to grunt życia” (ang: „Soils a solid ground for life”). Święto to zostało ustanowione w 2002 roku, jego celem jest podkreślenie roli, jaką pełni gleba w zabezpieczeniu potrzeb żywnościowych, a także jako cenny element środowiska naturalnego, istotny dla cyklów hydrologicznych i przepływu energii. Gleby to rezerwat jednej czwartej światowej bioróżnorodności.

Ocena zasobności gleby

W pierwszej połowie sezonu wegetacyjnego w 2014 r., gdy zastosowane było nawożenie doglebowe, często padał deszcz. Wiele wniesionych do gleby składników pokarmowych mogło ulec wypłukaniu. Przed rozpoczęciem nawożenia doglebowego w obecnym sezonie, dobrze byłoby więc wykonać analizę chemiczną gleby i ocenić jej zasobność.

Niszczymy glebę 100 razy szybciej niż natura

Wycinka lasu i rozpoczęcie intensywnych upraw drastycznie przyspiesza erozję gleb. W ciągu kilku dekad ludzie niszczą tyle samo gleby, co naturalna erozja w ciągu tysięcy lat - informują naukowcy w "Geology". 
 

Geokompozyty z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Element geokompozytowy wspomagający wegetację roślin otrzymał Złoty Medal na 62. Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA 2013”.