W Warzywniczym Centrum Badawczym w Bedlnie

10 i 11 września odbyły się Dni Otwarte w Warzywniczym Centrum Badawczym firmy Bayer CropScience (BCS), które zlokalizowane jest w gospodarstwie Eleonory Kapusty w Bedlnie k. Kutna (w woj. łódzkim).

Podczas spotkania Radosław Suchorzewski reprezentujący firmę BCS informował o tegorocznej sytuacji na plantacjach warzyw. W pełni wegetacji roślin, w tym sezonie, deficyt opadów wynosił ponad 180 mm i pomimo nawadniania, upalna pogoda powodowała powolny wzrost roślin. Również występowanie szkodników i chorób roślin przebiegało inaczej niż w latach o przeciętnych warunkach pogodowych.

Ze względu na wczesną wiosnę zaobserwowano wczesne pojawienie się śmietki kapuścianej, ale stosunkowo chłodna pogoda i brak opadów spowodowały, że rozwój tego szkodnika nie był dynamiczny i w późniejszym czasie jego presja była mniejsza niż się spodziewano. W uprawie cebuli natomiast obserwowano objawy fizjologicznego zasychania szczypioru oraz Stemphylium. W tych warunkach wykonywanie chemicznych zabiegów ochrony roślin było utrudnione. Prelegent wskazał np., że insektycyd Movento 100 SC po zastosowaniu na roślinę krąży z sokami i musi być pobrany przez szkodnika, aby móc działać. W przypadku tzw. pełzającej wegetacji, gdy rośliny były osłabione niedoborem wody i wysoką temperaturą jego skuteczność mogła być obniżona. Dobre efekty uzyskano oceniając działanie fungicydu Fandango 200 EC, zarejestrowanego obecnie w cebuli przeciwko mączniakowi rzekomemu. Jak wskazują wyniki doświadczeń prowadzonych nie tylko w naszym kraju, ale również np. w Holandii Fandango 200 EC ogranicza rozwój Stemphylium.


Radosław Suchorzewski z BCS prezentuje cebulę, która dzięki dobre ochronie jeszcze po wykopaniu miała zdrowy szczypior

Ponadto R. Suchorzewski informował o wysokiej skuteczności nowego fungicydu Luna Experience 400 SC zarejestrowanego w uprawie marchwi przeciwko alternariozie i mączniakowi prawdziwemu oraz w porze – przeciwko alternariozie i rdzy pora. Podkreślał on, że planowane są kolejne rozszerzenia tego produktu, ponieważ przekonano się o wysokiej jego skuteczności przeciwko zgniliźnie twardzikowej. W celu ograniczania tej choroby reprezentant firmy BCS polecał również biologiczny preparat Contans WG. Zapowiedział także wprowadzenie na rynek kolejnego produktu biologicznego – Serenade ASO, skutecznego m.in. na choroby bakteryjne. Preparat ten uzyskał rejestrację 1.09.2015.

Katarzyna Gładka z BCS, odpowiedzialna za zakładanie doświadczeń w Bedlnie oraz ocenę skuteczności środków przekazywała, jak trudne warunki pogodowe panowały w tym rejonie przez cały sezon wegetacyjny. W maju suma opadów była o połowę mniejsza niż w tym samym miesiącu rok wcześniej, w czerwcu występowały stosunkowo chłodne noce, w lipcu odnotowano 3 obfite, burzowe opady deszczu, które spowodowały uszkodzenia m.in. szczypioru cebuli oraz rozmycie redlin z marchwią, a przez cały sierpień w rejonie tym odnotowano jedynie 1 mm opadu. Dzięki możliwości nawadniania udało się uratować rośliny na poletkach i przeprowadzić zaplanowane doświadczenia.


Katarzyna Gładka z BCS objaśnia kombinacje doświadczalne

K. Gładka podkreślała, że bardzo ważny jest odpowiedni dobór środków w zależności od występujących chorób. W doświadczeniach w uprawie marchwi oceniano skuteczność preparatów biologicznych Contans WG oraz Serenade ASO, a także chemicznych: Luna Experience 400 SC, Zato 50 WG oraz Nativo 75 WG w zwalczaniu alternariozy naci, czarnej zgnilizny korzeni, mączniaka prawdziwego oraz zgnilizny twardzikowej. Przygotowano 4 kombinacje: kontrolę, na której nie prowadzono ochrony; łączenie ochrony biologicznej i chemicznej; ochronę chemiczną ze środkami z oferty firmy BCS oraz ochronę chemiczną preparatami konkurencyjnych firm. W doświadczeniu ze zwalczaniem chwastów w uprawie marchwi testowano herbicyd Sencor Liquid 600 SC. Jak przekazywała Katarzyna Gładka, w tym roku ze względu na nierównomierny wzrost roślin trudno było wybrać optymalne rozwiązanie w zwalczaniu chwastów. Jej zdaniem najlepszą skuteczność uzyskano stosując ten herbicyd w 3 dawkach po 100 ml/ha. W uprawie cebuli oceniano skuteczność środków Fandango 200 EC oraz Infinito 687,5 SC, a także Luna Experience 400 SC – ten produkt jeszcze nie jest zarejestrowany do tego celu, ale planowane jest rozszerzenie rejestracji.

Na poletkach z burakiem ćwikłowym oceniano skuteczność herbicydu Betanal maxxPro 209 OD oraz tego preparatu w połączeniu ze środkiem Goltix 700 SC. Natomiast w kapuście pekińskiej badano skuteczność zwalczania mszyc stosując preparaty Proteus 110 OD, Movento 100 SC i porównując ich działanie ze środkami z innych firm. Ponadto przygotowano poletko z uprawą ziemniaka, na którym oceniano klika preparatów w kompleksowej ochronie tej rośliny przed chwastami (Plateen 41,5 WG, Sencor Liquid 600 SC), szkodnikami (Proteus 110 OD) oraz chorobami (Pyton Consento 450 SC, Infinito 687,5 SC). W tym roku presja zarazy ziemniaczanej ziemniaka była niewielka, ale intensywnie rozwijała się alternarioza w uprawach ziemniaka. Oceniając działanie zastosowanych środków stwierdzono, że preparat Pyton Consento 450 SC skutecznie ograniczał alternariozę, a Infinito 687,5 SC w większym stopniu ograniczał występowanie zarazy ziemniaka.


W doświadczeniu z kapustą pekińską testowano skuteczność insektycydów

Na poletkach doświadczalnych można było porównać efekty poszczególnych kombinacji doświadczalnych. Po zakończeniu tegorocznych doświadczeń warzywa z poletek zostaną zebrane i będą oceniane pod kątem pozostałości zastosowanych środków ochrony roślin. Wszystkie wyniki tych doświadczeń będą prezentowane na konferencji podsumowującej tegoroczne badania, która planowana jest na 10 lutego 2016 r.

Warzywa w doświadczeniach Centrum Badawczego w Bedlnie były nawożone produktami z firmy Timac Agro. Podczas spotkania ofertę produktów tej firmy zaprezentował Piotr Szurek. W uprawach warzyw rekomendował on stosowanie nawozu Physiomax 975, który stabilizuje odczyn gleby i zwiększa dostępność składników pokarmowych, a także wieloskładnikowe nawozu Eurofertil 33 N Pro o niskiej zawartości chlorków oraz nawozy płynne Fertileader.


Poletka w Bedlnie były nawożone produktami z firmy Timac Agro. Ofertę tych produktów przedstawił podczas spotkania Piotr Szurek reprezentujący tę firmę

Tekst i fot. Aleksandra Andrzejewska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię