CENY SKUPU OWOCÓW I WARZYW NA EKSPORT W III KWARTALE 2006 ROKU

  Według danych zaprezentowanych na kongresie Prognosfruit (czyt. też HO 10/2006), zbiory jabłek w UE mogą być w tym roku o 5% niższe od ubiegłorocznych. Z szacunków GUS wynika, że zbiory tych owoców będą w Polsce o 10,6% wyższe niż przed rokiem (wzrost do2,296mln ton), a warzyw — o 14% niższe. Na początku III kwartału 2006 r. firmy eksportujące płaciły za owoce więcej niż rok wcześniej, jednak ceny tych produktów obniżały się i pod koniec września osiągnęły poziom z poprzedniego sezonu. Ceny warzyw w III kwartale bardzo się zmieniały, a największy wzrost notowań dotyczył cebuli i kalafiorów.

  Owoce

  W lipcu 2006 r., w porównaniu z cenami sprzed roku (tab. 1, wykres 1 i 3), jabłka podrożały średnio o 191,6%. Najbardziej — ponadczterokrotnie — wzrosły ceny owoców odmian 'Jonagold’, 'Jonagored’ i 'Sampion’ (z przechowalni z kontrolowaną atmosferą, jabłek o średnicy powyżej 65 mm). Większe jabłka (o średnicy >70 mm) wymienionych odmian oraz odmian 'Jonagold Decosta’ i 'Gala’ podrożały ponadtrzykrotnie. Najmniejszy wzrost cen jabłek z KA dotyczył 'Idareda’ (wzrost o 151,4%). W lipcu rozpoczął się skup jabłek odmiany letniej 'Early Geneva’ i ich ceny były o 65% wyższe niż rok wcześniej. W lipcu ceny wyższe niż przed rokiem uzyskiwali producenci malin (wzrost o 71,6%), truskawek deserowych (’Marmolada’, 'Elsanta’,’Camarosa’ — wzrost o 70,2%), borówek wysokich (wzrost o 293%) oraz porzeczek czarnych (o 11,1%) i czereśni (o 10,2%). Tańsze były natomiast porzeczki czerwone (o 25%), wiśnie deserowe (o 17,9%) i agrest (o 6,7%).


  Tabela 1. Ceny owoców przeznaczonych na eksport
  w III kwartale 2005 i 2006 r.

  * – brak skupu


  W porównaniu z notowaniami z czerwca, w lipcu ceny jabłek deserowych (z przechowalni) wzrosły średnio o 9,3%. Podrożały owoce wszystkich odmian — z wyjątkiem 'Jonagolda’ o średnicy powyżej 65 mm, który potaniał o 6,4% — najbardziej 'Jonagoreda’ (o średnicy powyżej 65 mm) — o 60%, 'Sampiona’ (>65 mm) — o 26%, 'Gali’ (>65 mm) — o 22% i 'Idareda’ (>70 mm) o 16%.


  Wykres 1. Ceny wybranych owoców przeznaczonych na eksport
  w III kwartale 2005 r. i 2006 r.


  Wykres 3. Średnia cena jabłek z przechowalni z kontrolowaną atmosferą
  w III kwartale 2005 r. i 2006 r.


  W sierpniu 2006 r. eksportowano jeszcze jabłka deserowe z przechowalni z KA, a ceny tych owoców były wyższe średnio o 240% niż w sierpniu poprzedniego roku. Najbardziej podrożały jabłka 'Sampiona’ (owoce o średnicy 65–70 mm i powyżej 70 mm) i 'Gali’ (o średnicy powyżej 65 mm). Jabłka letnie były droższe średnio o 32,9%. Największy wzrost cen dotyczył owoców odmian 'Paulared’ (>70 mm — o 58%), 'Early Geneva’ (>65 mm — o 51,7%) i drobnych jabłek (65–70 mm) odmiany 'Paulared’ (o 43,2%). W sierpniu br. droższe niż rok wcześniej były też gruszki (średnio o 19%). Z owoców miękkich więcej płacono tylko za borówki wysokie (o 25%), mniej — za pozostałe — o 30% tańsze niż rok wcześniej były wiśnie,
  o 21% — czereśnie, o 19% — śliwki, a o 9% — maliny (ich zbiory — z wyjątkiem malin — były wyższe niż przed rokiem, a jakość — gorsza).


  W sierpniu, w porównaniu z cenami z lipca br., nie zmieniły się notowania jabłek z KA, ale w wyniku zakończenia podaży 'Idareda’ (ceny tych jabłek były najwyższe w lipcu), średnia cena jabłek z KA była niższa o 1,8%. Potaniały też jabłka deserowe odmian wczesnych (średnio o 41,5%, a owoców odmiany 'Early Geneva’ — o 32,6%) i owoce miękkie. Najbardziej obniżyły się ceny borówek wysokich (o 42%), porzeczek czarnych (o 25%), malin (o 21%), czereśni (o 8%) i wiśni (o 4%).


  We wrześniu średnia cena jabłek (0,76 zł/kg) była na poziomie z 2005 r. Droższe niż przed rokiem były tylko owoce 'Celeste’ o średnicy powyżej 75 mm (o 34%) oraz 'Gali’ i 'Lobo’ o średnicy 65–70 mm (odpowiednio, o 5% i 3%). Owoce 'Cortlanda’ były natomiast o 2% tańsze niż rok wcześniej, odmiany 'Paulared’ — tańsze o 5–9% (zależnie od średnicy), 'Delikatesa’ — o 14–21%, a duże (powyżej 70 mm) jabłka 'Lobo’ o 5–9%. Gruszki były we wrześniu o 6% tańsze niż rok wcześniej, a śliwki — o 40% (spadek ich notowań wyniknął nie tylko z dużej podaży, ale również z pogorszenia się jakości owoców na skutek suszy). Borówki wysokie były we wrześniu o 8% droższe niż przed rokiem.


  W porównaniu z sytuacją z sierpnia, we wrześniu 2006 r. średnia cena jabłek była niższa o 37% (owoce odmiany 'Delicates’ potaniały o 13–34%, 'Paulared’ — 7–42%, 'Celeste’ — 6–20% i 'Sampion’ — o 34%), gruszek — o 25%, a śliwek — o 42%.


  Warzywa

  W lipcu 2006 r., w porównaniu z cenami sprzed roku, droższe były tylko cebula (o 35%), kalarepa (o 20%) i pomidory szklarniowe (o 8%). Najbardziej potaniały kapusty (biała o 51% i czerwona o 39%), ogórki polowe (o 27%), buraki ćwik­łowe (o 15%) oraz marchew (o 8%).
  W porównaniu z cenami z czerwca br., w lipcu firmy eksportowe płaciły mniej za buraki ćwikłowe (o 50%), ogórki długie spod osłon (o 31,6%) oraz kapustę białą (o 22,7%). Więcej oferowano natomiast za cebulę (o 69% — tab. 2 i wykres 2), marchew (o 27,3%), kalafiory i brokuły (w obu przypadkach o 20%), kapustę pekińską (o 10%) oraz pomidory szklarniowe (o 3%).


  Tabela 2. Ceny warzyw przeznaczonych na eksport
  w III kwartale 2005 i 2006 r.


  * brak skupu, ** cena w zł/szt.


  Wykres 2. Ceny wybranych warzyw przeznaczonych na eksport
  w III kwartale 2005 r. i 2006 r.


  W sierpniu 2006 r., w stosunku do notowań sprzed roku, najbardziej wzrosły ceny selerów (o 111%), kalafiorów (o 62%), marchwi (o 52%) i cebuli (o 46%). Nieco mniej zdrożały papryki (zielona, „biała”, żółta i czerwona) — o 3–27% i kapusta pekińska (o 18%). Potaniały natomiast kapusty (biała, włoska i czerwona — o mniej więcej 50% każda), kalarepa (o 15%), pomidory szklarniowe (o 11%) i ogórki polowe (o 4%).


  W porównaniu z cenami z lipca br., w sierpniu podrożały brokuły i kalarepa (po 100%), kapusta pekińska (o 66%), kapusta biała (o 11%) i ogórki polowe (o 24%). Pozostałe warzywa potaniały, najbardziej — pomidory z tuneli (o 60%) i szklarniowe (o 33%). Nieznacznie obniżyły się też ceny ogórków spod osłon, kapusty czerwonej, marchwi, pietruszki, cebuli i buraków ćwikłowych.


  We wrześniu 2006 r. ceny większości warzyw były wyższe niż rok wcześniej, ale te różnice okazały się mniejsze niż w sierpniu. Wyjątkiem była cebula, której ceny wzrosły — w porównaniu z cenami z 2005 r. o 117% (w lipcu — o 35%, w sierpniu — o 46%). O 62% więcej niż we wrześniu 2005 r., płacono w tym roku za kalafiory, o 24% — za kapustę pekińską, o 2–20% za paprykę (z wyjątkiem zielonej, która potaniała o 10%), o 11% za pomidory szklarniowe i nieznacznie więcej za pomidory polowe. Tańsze były natomiast kapusty (biała, czerwona i włoska, odpowiednio, o 27%, 28% i 50%). Nie zmieniły się ceny marchwi, a tańsze były pozostałe warzywa korzeniowe.


  W tym roku, w porównaniu z cenami sierpniowymi, wrześ­niowe zdecydowanie się obniżyły. Potaniały wszystkie warzywa korzeniowe, najbardziej selery (prawie o 70%). Spadły także notowania papryki (o 18–44%), kapust (o 7–18%), kalafiorów (o 43%) i ogórków polowych (o 44%). Nieznacznie mniej płacono za cebulę (o 3%) i ogórki krótkie spod osłon (o 6%). Podrożały jedynie warzywa spod osłon — ogórki długie o 2%, kalarepa o 5% i pomidory szklarniowe o 26%.

  Related Posts

  None found

  Poprzedni artykułPREZENTACJA WARZYW W BIAŁEJ KOPCU
  Następny artykułGlobalizacja na rynku jabłek

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Wpisz treść komentarza
  Wpisz swoje imię

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.