DRZEWO ROKU 2000 – BRZOZA, część I

  W Polsce brzoza, kojarzona zwykle z brzozą brodawkowatą, uważana jest często za najpiękniejsze drzewo rodzime. O jej oryginalnej, białej barwie kory, a poprawniej martwicy korkowej*, decyduje trójterpen betulinol (w korze znajduje się także m.in. glukozyd betulina). Charakterystyczne dla niektórych gatunków brzóz blaszkowate złuszczanie się zewnętrznych warstw kory możliwe jest dzięki naprzemiennemu ułożeniu grubo- i cienkościennych warstw korka.


  Rozerwanie kory, wskutek przyrostu pnia, na grubość następuje w obrębie komórek cienkościennych. Od innych drzew brzozę odróżnia także wczesny rozwój jasnozielonych liści oraz zróżnicowany kształt koron. Będąc gatunkiem pionierskim łatwo opanowuje nowe siedliska, nawet zgliszcza budowli i uszkodzone mury. Mimo swojej pospolitości, rzadko jednak tworzy u nas naturalne lite drzewostany, częściej występując jako domieszka do innych drzew, na przykład sosny.

  Ceniona za walory ozdobne brzoza nie zawsze znajdowała uznanie leśników, którzy traktowali ją jako chwast i niszczyli. Na szczęście obecnie patrzą na nią przychylniejszym okiem, dostrzegając, jakich korzyści dostarcza. Architekci krajobrazu i specjaliści od terenów zieleni zawsze przyznawali brzozie poczesne miejsce w parkach, ogrodach oraz innych zadrzewieniach. Ze względu na delikatną i cienką korę, brzozy nie nadają się jednak do sadzenia w miejscach, w których byłyby narażone na uszkodzenia mechaniczne. Ich wadą jest także obfite pylenie podczas kwitnienia, dokuczliwe dla alergików, zaśmiecanie otoczenia rozsypującymi się owocostanami oraz wyjaławianie podłoża, hamujące wzrost i rozwój innych pobliskich drzew i krzewów.
  Ostatnio ożywiła się produkcja szkółkarska brzóz. Obecnie w polskich ogrodach botanicznych i arboretach uprawia się 79 gatunków i odmian z rodzaju Betula. Należy do niego około 40 gatunków, w tym liczne mieszańce. W stanie naturalnym występują one wyłącznie na półkuli północnej, przy czym najdalej na północy rosną gatunki krzewiaste — brzoza karłowata (B. nana) i niska (B. humilis).  GATUNKI RODZIME I ICH ODMIANY
  W Polsce, w zależności od ujęcia taksonomicznego, występuje pięć lub siedem gatunków o różnych wymaganiach, zwłaszcza co do gleby.
  – Brzoza brodawkowata (Betula pendula, syn. B. verrucosa) to najpospolitszy gatunek krajowy. Występuje na całym niżu, a w górach (Karpaty — pasmo Policy) dochodzi do wysokości 1300 m n.p.m. Tworzy drzewa dorastające do 25 m, o luźno rozgałęzionych, kopulastych lub nieregularnie jajowatych koronach. Konary boczne zakończone są długimi i cienkimi, przeważnie zwieszającymi się gałązkami. Poszczególne drzewa różnią się kształtem korony i stopniem zwieszania się gałązek bocznych. Młode pędy są szorstkie, gdyż pokrywają je twarde, szare brodawki. Zielone liście przybierają jesienią barwę złocistożółtą. Kwiaty, zebrane w „kotkowate” kwiatostany (fot. 1), rozwijają się w kwietniu, maju, a dojrzałe nasiona rozsiewają się od jesieni do wiosny. Mimo płytkiego systemu korzeniowego, brzoza rośnie nawet na bardzo suchych, jałowych i piaszczystych glebach, także na wydmach. Wymaga stanowisk nasłonecznionych. Najgrubszy okaz w Polsce, o obwodzie pnia przeszło 330 cm, rośnie w zabytkowym parku w Gdańsku-Oliwie.  FOT. 1. KWIATOSTANY MĘSKIE BRZOZY BRODAWKOWATEJ 'YOUNGII’


  Niemal w całym kraju, ale głównie na pogórzu i w niższych partiach gór, można spotkać brzozę ciemną (Betula pendula ssp. obscura). Jest to podgatunek brzozy brodawkowatej charakteryzujący się ciemną korą.
  Tylko w Gorcach występuje odmiana karelska brzozy brodawkowatej (B. pendula var. carelica), o oryginalnej sęczkowatej strukturze drewna.
  W produkcji szkółkarskiej znajdują się ciekawe odmiany uprawne brzozy brodawkowatej, między innymi:
  ’Dalecarlica’ — bardzo dekoracyjna odmiana strzępolistna, która rośnie podobnie jak gatunek, ale liście ma głęboko, nieregularnie powcinane i zwisające (fot. 2).  FOT. 2. ODMIANA STRZĘPOLISTNA BRZOZY BRODAWKOWATEJ, fot. P. Muras


  ’Fastigiata’ — odmiana stożkowata, o gałęziach sztywnych, rosnących ukośnie do góry i często pogiętych na końcach. Starsze korony rozszerzają się.
  ’Golden Cloud’ — odmiana o liściach żółto zabarwionych, zwłaszcza wiosną i latem na stanowiskach słonecznych (fot. 3).  FOT. 3. ODMIANA 'GOLDEN CLOUD’, fot. B. Szmit


  ’Purpurea’ — odmiana purpurowa o silnym wzroście, zwłaszcza w młodości. Młode liście są jasnopurpurowe, potem ciemnieją (fot. 4). U starszych drzew zabarwienie ustępuje i tylko nieliczne gałęzie mają liście purpurowe. Od około dziesięciu lat jest u nas modna i sadzona.  FOT. 4. ODMIANA 'PURPUREA’ fot. M. Czekalski


  ’Youngii’ — odmiana Younga (zwisająca) jest najczęściej spotykana w uprawie. Wierzchołek i wszystkie gałęzie są wygięte ku dołowi i zwisają, czasami sięgając gleby. U starszych okazów korony są szerokie, parasolowate i często jednostronne. Rozmnaża się ją przez szczepienie na wysokości 1,8–2,2 m. Jest to ulubiona brzoza cmentarna, odpowiednia do sadzenia pojedynczo.
  – Brzoza omszona (B. pubescens) spotykana jest na całym niżu, ale na glebach podmokłych, bagiennych i torfiastych. Na północnym wschodzie oraz na Pomorzu Zachodnim, oprócz tego, że występuje jako domieszka w lasach, tworzy także lite drzewostany. Wyrasta do 20–25 m wysokości. Koronę ma gęstszą, a konary i gałęzie bardziej wzniesione niż gatunek poprzedni. Młode pędy pokryte są gęstym kutnerem włosków i pozbawione brodawek. Dla terenów zieleni jest mniej wartościowa, bardziej nadaje się do zadrzewień krajobrazowych, na gleby co najmniej umiarkowanie wilgotne (fot. 5).  FOT. 5. BRZOZA OMSZONA (W NORWEGII), fot. 1,5 T. Nowak


  – Brzoza karpacka (B. pubescens ssp. carpatica, syn. B. carpatica) to podgatunek brzozy omszonej występujący w Tatrach i Sudetach. Tworzy niskie drzewa lub krzewy, często o rozgałęzionym pniu i pogiętych gałęziach. Lokuje się nad potokami, na brzegach lasów i wśród zarośli kosodrzewiny. Korę ma błyszczącą, barwy od kremowej do czarniawej. Młode pędy są na ogół nagie, a liście mniejsze niż u brzozy omszonej. Jest to brzoza bardzo zmienna, niewykluczone, że pochodzenia mieszańcowego (szwedzki badacz brzóz, N. Hylander, uznał ją za mieszańca brzozy omszonej i brodawkowatej). Wśród odmian uprawnych brzozy omszonej spotykane są: 'Aurea’ — złocista, o liściach złocistożółtych, zwłaszcza wiosną i 'Urticifolia’ — strzępolistna (pokrzywolistna), o liściach mniejszych, grubo lub głęboko, podwójnie ząbkowanych, z dwiema małymi klapami oraz długim wąskim wierzchołkiem.
  – Brzoza niska (B. humilis) jest u nas reliktem polodowcowym, spotykanym rzadko na Pomorzu, Podlasiu i Lubelszczyźnie. Występuje na torfowiskach niskich, podmokłych łąkach i w zaroślach z wierzbą rokitą (Salix rosmarinifolia). Na stanowiskach naturalnych podlega całkowitej ochronie. Rośnie krzaczasto, osiąga do 2,5 m wysokości. Ma czerwonobrunatną korę na pędach i okrągło-jajowate liście długości do 3,5 cm.
  – Brzoza karłowata (B. nana) to kolejny ściśle chroniony w Polsce, ginący relikt glacjalny. Rośnie tylko na trzech stanowiskach — w rezerwacie „Linie” (na Pojezierzu Chełmińskim) oraz w dwóch miejscach w Sudetach. Są to krzewy dorastające do 1 m wysokości, o pokładających i samozakorzeniających się, ciemnobrązowych pędach. Mają okrągławe liście szerokości do 1,5 cm, z drobnymi, trwałymi przylistkami.
  – Brzoza ojcowska (B. oycoviensis) to także gatunek rodzimy. Jednak stale badana jest jego natura genetyczna i, w związku z tym, dyskutowana ranga taksonomiczna tej brzozy.

  Related Posts

  None found

  Poprzedni artykułIDZIE VAT!
  Następny artykułFRUIT LOGISTICA NA PRZEŁOMIE WIEKÓW część 1

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Wpisz treść komentarza
  Wpisz swoje imię

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.