ETYKIETY DLA SADOWNICZEGO MATERIAŁU SZKÓŁKARSKIEGO

  12 sierpnia 2001 roku weszło w życie rozporządzenie wykonawcze ministra rolnictwa i rozwoju wsi (Dz. U. nr 77, poz. 828) do ustawy o nasiennictwie (czyt. "Szkółkarstwo" 1/2001) dotyczące obowiązkowego zaopatrywania sadowniczego materiału szkółkarskiego w etykiety.
  Rodzaje etykiet
  Etykiety urzędowe — oznacza się nimi kwalifikowany, przeznaczony do obrotu materiał szkółkarski, tj. zrazy, podkładki, drzewka, krzewy i ich sadzonki, truskawki oraz nasiona. Etykiety przedsiębiorcy — oznacza się nimi cały handlowy materiał szkółkarski*, w tym handlowy materiał siewny populacji miejscowych oraz materiał siewny tych roślin uprawnych, których odmian nie wpisuje się do rejestru. Dotyczy to również roślin uprawnych, których odmiany mogą być wpisane do rejestru, ale w danym momencie się w nim nie znajdują (obecnie są to: śliwa japońska, aronia, malina czarna, poziomka, winorośl i żurawina wielkoowocowa). W przypadku tych roślin mogą zachodzić zmiany w spisie, dlatego po szczegółowe informacje należy się zwracać do wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Nasiennej.

  Etykiety urzędowe (w pomniejszeniu)

  Nabywanie etykiet
  Etykiety urzędowe oraz etykiety przedsiębiorcy identyfikują materiał szkółkarski, przy czym te pierwsze są drukami ścisłego zarachowania. Na pisemny wniosek przedsiębiorcy wydaje je odpłatnie (0,10 zł/szt.) wojewódzki inspektorat Inspekcji Nasiennej (do 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku). Informacje o otrzymanych i wykorzystanych etykietach szkółkarz jest zobowiązany udostępniać Inspekcji Nasiennej. Materiał szkółkarski należy zaopatrzyć trwale w etykiety, które mają kształt prostokąta, o wymiarach nie mniejszych niż 50 cm2. Urzędowe mają wymiar 21 cm x 1 cal, są białe, z wyjątkiem tych dla materiału o statusie „wolny od wirusów”, które są koloru pomarańczowego (patrz poniżej). Etykiety przedsiębiorcy są zielone.  Informacje o etykietach
  Na etykietach urzędowych przeznaczonych dla materiału szkółkarskiego, z wyłączeniem nasion, umieszcza się następujące informacje: – imię, nazwisko i adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby przedsiębiorcy oraz jego numer identyfikacyjny nadany przez Inspekcję Nasienną; – nazwę gatunku, odmiany, podkładki lub wstawki; – kategorię materiału szkółkarskiego; – status zdrowotności albo stopień kwalifikacji; – ilość, wiek oraz formę (pienne, krzaczaste, jednoroczne, itp.) materiału szkółkarskiego; – znak Inspekcji Nasiennej; – nazwę wojewódzkiego inspektoratu, który wykonał ocenę; – rok dokonania oceny; – kolejny numer etykiety. E t y k i e t y d l a z r a z ó w powinny zawierać następujące informacje (mogą być wypełnione pismem odręcznym przez wprowadzającego zrazy do obrotu): – nazwę gatunku, odmiany, – status zdrowotności albo stopień kwalifikacji, – liczbę, wiek oraz formę materiału szkółkarskiego, – rok dokonania oceny. Na etykietach przedsiębiorcy, z wyłączeniem tych dla nasion, należy umieścić: – imię, nazwisko i adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby przedsiębiorcy oraz jego numer identyfikacyjny nadany przez Inspekcję Nasienną; – nazwę gatunku, odmiany, podkładki lub wstawki; – kategorię materiału szkółkarskiego; – liczbę, wiek oraz formę materiału szkółkarskiego; – na odwrocie etykiety można umieścić opis i sposób uprawy odmiany. Jedną etykietę umieszcza się na pojedynczej roślinie lub jej części, na wiązce, pojemniku wielokomórkowym, pudle kartonowym, worku, palecie. Na etykiecie napisana jest liczba roślin nią objętych. Przykłady: a) Szkółka ma zakwalifikowany materiał i przygotowuje do sprzedaży 1000 drzewek w stu wiązkach po 10 roślin dla odbiorcy hurtowego (sadownika). Zamawia dlatego 100 etykiet z napisem (obok innych wymaganych informacji) — „dla 10 drzewek jednorocznych”. b) Szkółka ma zakwalifikowane i przygotowuje do sprzedaży 1000 drzewek dla odbiorcy detalicznego, który sprzedaje pojedyncze drzewka (np. sklep ogrodniczy) — dlatego zamawia 1000 etykiet z napisem (obok innych wymaganych informacji) — „dla 1 drzewka jednorocznego”. c) Jeżeli podczas sprzedaży zachodzi potrzeba zmiany etykiet, np. gdy odbiorca hurtowy nie odebrał wszystkich przygotowanych dla niego drzewek, a sklep ogrodniczy chce kupić te drzewka, ale będzie je sprzedawał detalicznie i wymaga, aby każde drzewko posiadało etykietę, należy złożyć nowy wniosek o etykiety. Zamiana ich powinna być przeprowadzona w obecności inspektora Inspekcji Nasiennej. Niewykorzystane podlegają zniszczeniu. * Handlowy materiał — materiał odpowiadający wymaganiom jakościowym określonym przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi w części B załacznika nr 7 do rozporządzenia w sprawie rejestracji odmian i udzielania ochrony wyłącznego prawa do odmiany oraz wytwarzania i kontroli materiału siewnego

  Related Posts

  None found

  Poprzedni artykułWYSTAWA ”ZIELEŃ TO ŻYCIE” JUŻ WKRÓTCE!
  Następny artykułCENY ŚRODKÓW PRODUKCJI W 2000 ROKU

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Wpisz treść komentarza
  Wpisz swoje imię

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.