KRAJOWE FORUM OGRODNICZE

  Powszechnie wiadomo, jaką rolę odgrywa ogrodnictwo w gospodarce naszego kraju — na produkty tej branży przypada około 25% wartości całej polskiej produkcji roślinnej. Przez długie lata bilans naszego handlu zagranicznego w ogrodnictwie był dodatni. Branża ta daje stałe zatrudnienie (zwłaszcza na wsi) co najmniej 500 tys. osób, a sezonowo dodatkowym 200 tysiącom. Dla co najmniej 100 tys. specjalistycznych gospodarstw produkcja ogrodnicza jest jedynym bądź głównym źródłem dochodu. W ostatnich latach ta gałąź rolnictwa w bardzo małym stopniu korzystała z preferencyjnych kredytów (z powodu niedostatecznej ich ilości), nie było też dotacji na modernizację produkcji i gospodarstw.
  Nowy system gospodarki wymusza zasadnicze zmiany — dotychczasowy rynek producenta zastąpiony został przez rynek konsumenta — i tylko produkcja, na której efekty jest zapotrzebowanie w kraju i za granicą, opłaca się. Nowym wymaganiom sprostać mogą, niestety, tylko nieliczni polscy ogrodnicy. Oceniam, że na przykład, w branży sadowniczej jest to najwyżej 30% wszystkich gospodarstw.
  Już obecnie, a zwłaszcza w najbliższej przyszłości, trzeba wiele zmienić, i to zarówno w produkcji, jak i w sprzedaży produktów ogrodniczych. Pociąga to jednak za sobą duże nakłady finansowe, na które nie będą sobie mogli pozwolić polscy ogrodnicy. Podobnie jak w innych krajach, konieczna jest więc pomoc państwa, choćby tylko
  w postaci dogodnych kredytów i dotacji. Jak już wcześniej wspomniałem, takiego wsparcia dotąd brakuje. Powoli znowu pojawia się pogląd, że "ogrodnicy zawsze sobie sami poradzą", mało tego, ponownie zaczyna funkcjonować określenie "badylarz". Takie wypowiedzi nie przyczynią się do rozwoju polskiego ogrodnictwa, które na dodatek nie ma dobrze opracowanego programu rozwoju (zwłaszcza po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej). Polskich produktów ogrodniczych nie promuje się ani w kraju, ani za granicą. Brakuje środków finansowych na badania naukowe i specjalistyczne doradztwo fachowe. W naszym kraju nie ma też lobby ogrodniczego.
  Zaspokojenie potrzeb i rozwiązanie problemów ogrodnictwa tylko częściowo leży w gestii władzy administracyjnej, gdyż wszystkie problemy musi, w pierwszym rzędzie, rozwiązać nasze środowisko. Do tej pory nie zgłosiliśmy władzom konkretnych problemów i oficjalnie nie wyraziliśmy naszych potrzeb. Ponieważ nikt tego za nas nie uczyni, zastanówmy się, kto i jak powinien to skutecznie przeprowadzić, aby postulaty mogły odnieść skutek. Jest to zadanie dla jednej, silnej organizacji, której na razie jeszcze nie ma (jest na etapie tworzenia się). Miejmy nadzieję, że możliwie szybko podejmie ona efektywne działania na rzecz całego ogrodnictwa. Zanim to jednak nastąpi, rolę rzecznika interesów producentów może spełniać Krajowe Forum Ogrodnicze, które zostało powołane przez uczestników II Ogólnopolskiej Konferencji Ogrodniczej (odbyła się w dniach 14–15 grudnia 1999 r. na Akademii Rolniczej w Lublinie — czyt. HO 1/2000). Tak licznego spotkania (około 500 osób) przedstawicieli branży ogrodniczej nie było w naszym kraju przez kilkanaście ostatnich lat. Forum stawia sobie za cel zbieranie od całego środowiska ogrodniczego informacji
  o jego stanie oraz potrzebach dzisiaj
  i w przyszłości, powinno też zadecydować, co wymaga pilnego załatwienia, aby nasza branża mogła się rozwijać i być konkurencyjna na rynku krajowym i zagranicznym. Trzeba także odpowiedzieć na pytanie, jak zapewnić możliwie największej liczbie gospodarstw warunki funkcjonowania i rozwoju. Nie można też zapominać o potrzebach krajowej nauki ogrodniczej, organizacji handlu ogrodniczego oraz doradztwa fachowego.
  Cała działalność Forum opierać się będzie na pracy ekspertów, których rolą będzie zbieranie informacji, uwag i propozycji związanych z rozwojem krajowego ogrodnictwa. Będą one przesyłane do Krajowego Forum Ogrodniczego. W oparciu o te informacje kilkuosobowy zespół specjalistów opracuje wnioski, które następnie będą sukcesywnie przekazywane władzom administracyjnym i samorządowym, parlamentarzystom oraz naszym negocjatorom z Unią Europejską. Uwagi i propozycje dla Krajowego Forum Ogrodniczego można przesyłać także bezpośrednio pod adresem:

  Krajowe Forum Ogrodnicze
  przy Akademii Rolniczej
  w Lublinie, ul. Leszczyńskiego 58
  20-068 Lublin
  tel./fax (0-81) 533-82-46

  Powszechnie wiadomo, jaką rolę odgrywa ogrodnictwo w gospodarce naszego kraju — na produkty tej branży przypada około 25% wartości całej polskiej produkcji roślinnej. Przez długie lata bilans naszego handlu zagranicznego w ogrodnictwie był dodatni. Branża ta daje stałe zatrudnienie (zwłaszcza na wsi) co najmniej 500 tys. osób, a sezonowo dodatkowym 200 tysiącom. Dla co najmniej 100 tys. specjalistycznych gospodarstw produkcja ogrodnicza jest jedynym bądź głównym źródłem dochodu. W ostatnich latach ta gałąź rolnictwa w bardzo małym stopniu korzystała z preferencyjnych kredytów (z powodu niedostatecznej ich ilości), nie było też dotacji na modernizację produkcji i gospodarstw.
  Nowy system gospodarki wymusza zasadnicze zmiany — dotychczasowy rynek producenta zastąpiony został przez rynek konsumenta — i tylko produkcja, na której efekty jest zapotrzebowanie w kraju i za granicą, opłaca się. Nowym wymaganiom sprostać mogą, niestety, tylko nieliczni polscy ogrodnicy. Oceniam, że na przykład, w branży sadowniczej jest to najwyżej 30% wszystkich gospodarstw.
  Już obecnie, a zwłaszcza w najbliższej przyszłości, trzeba wiele zmienić, i to zarówno w produkcji, jak i w sprzedaży produktów ogrodniczych. Pociąga to jednak za sobą duże nakłady finansowe, na które nie będą sobie mogli pozwolić polscy ogrodnicy. Podobnie jak w innych krajach, konieczna jest więc pomoc państwa, choćby tylko
  w postaci dogodnych kredytów i dotacji. Jak już wcześniej wspomniałem, takiego wsparcia dotąd brakuje. Powoli znowu pojawia się pogląd, że „ogrodnicy zawsze sobie sami poradzą”, mało tego, ponownie zaczyna funkcjonować określenie „badylarz”. Takie wypowiedzi nie przyczynią się do rozwoju polskiego ogrodnictwa, które na dodatek nie ma dobrze opracowanego programu rozwoju (zwłaszcza po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej). Polskich produktów ogrodniczych nie promuje się ani w kraju, ani za granicą. Brakuje środków finansowych na badania naukowe i specjalistyczne doradztwo fachowe. W naszym kraju nie ma też lobby ogrodniczego.
  Zaspokojenie potrzeb i rozwiązanie problemów ogrodnictwa tylko częściowo leży w gestii władzy administracyjnej, gdyż wszystkie problemy musi, w pierwszym rzędzie, rozwiązać nasze środowisko. Do tej pory nie zgłosiliśmy władzom konkretnych problemów i oficjalnie nie wyraziliśmy naszych potrzeb. Ponieważ nikt tego za nas nie uczyni, zastanówmy się, kto i jak powinien to skutecznie przeprowadzić, aby postulaty mogły odnieść skutek. Jest to zadanie dla jednej, silnej organizacji, której na razie jeszcze nie ma (jest na etapie tworzenia się). Miejmy nadzieję, że możliwie szybko podejmie ona efektywne działania na rzecz całego ogrodnictwa. Zanim to jednak nastąpi, rolę rzecznika interesów producentów może spełniać Krajowe Forum Ogrodnicze, które zostało powołane przez uczestników II Ogólnopolskiej Konferencji Ogrodniczej (odbyła się w dniach 14–15 grudnia 1999 r. na Akademii Rolniczej w Lublinie — czyt. HO 1/2000). Tak licznego spotkania (około 500 osób) przedstawicieli branży ogrodniczej nie było w naszym kraju przez kilkanaście ostatnich lat. Forum stawia sobie za cel zbieranie od całego środowiska ogrodniczego informacji
  o jego stanie oraz potrzebach dzisiaj
  i w przyszłości, powinno też zadecydować, co wymaga pilnego załatwienia, aby nasza branża mogła się rozwijać i być konkurencyjna na rynku krajowym i zagranicznym. Trzeba także odpowiedzieć na pytanie, jak zapewnić możliwie największej liczbie gospodarstw warunki funkcjonowania i rozwoju. Nie można też zapominać o potrzebach krajowej nauki ogrodniczej, organizacji handlu ogrodniczego oraz doradztwa fachowego.
  Cała działalność Forum opierać się będzie na pracy ekspertów, których rolą będzie zbieranie informacji, uwag i propozycji związanych z rozwojem krajowego ogrodnictwa. Będą one przesyłane do Krajowego Forum Ogrodniczego. W oparciu o te informacje kilkuosobowy zespół specjalistów opracuje wnioski, które następnie będą sukcesywnie przekazywane władzom administracyjnym i samorządowym, parlamentarzystom oraz naszym negocjatorom z Unią Europejską. Uwagi i propozycje dla Krajowego Forum Ogrodniczego można przesyłać także bezpośrednio pod adresem:

  Krajowe Forum Ogrodnicze
  przy Akademii Rolniczej
  w Lublinie, ul. Leszczyńskiego 58
  20-068 Lublin
  tel./fax (0-81) 533-82-46

  Related Posts

  None found

  Poprzedni artykułPODATEK VAT W ROLNICTWIE
  Następny artykułFRUIT LOGISTICA NA PRZEŁOMIE WIEKÓW część 2

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Wpisz treść komentarza
  Wpisz swoje imię

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.