NIE MUSZĄ STAĆ NA GRANICY

  Proszę o sprostowanie informacji dotyczącej granicznej kontroli fitosanitarnej, zamieszczonej w numerze 3/1999 ''Hasła Ogrodniczego'' na str. 79 (wstęp Alicji Cecot do ''Kwiaciarstwa'', pt. MAJĄ STAĆ NA GRANICY poświęcony kontroli fitosanitarnej importowanych materiałów rozmnożeniowych -przyp. red.).

  Skoro już Pani Redaktor podjęła tak ważny temat, warto aby czytelnicy ”Hasła Ogrodniczego” otrzymali pełniejszą informację na temat zasad granicznej kontroli fitosanitarnej. A przedstawiają się one następująco: 1. Kontrola fitosanitarna importowanych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów przeprowadzana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych (Dz.U. Nr 90, poz. 446 z późn. zmianami) oraz rozporządzenia ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej z dnia 6 lutego 1996 r. w sprawie zwalczania organizmów szkodliwych (Dz.U. Nr 15, poz. 81). Kontrola jest przeprowadzana w miejscach odpraw celnych, wymienionych w załączniku nr 6 do ww. rozporządzenia. 2. Każda partia importowanych roślin musi być zaopatrzona w świadectwo fitosanitarne, wystawione przez służbę ochrony roślin państwa eksportującego, wypełnione według wzoru i zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej z dnia 6 lutego 1996 r. w sprawie zwalczania organizmów szkodliwych. 3. Po zgłoszeniu towaru do kontroli fitosanitarnej inspektor sprawdza prawidłowość wypełnienia świadectwa fitosanitarnego, a także innych dokumentów, które określają tożsamość importowanych roślin. Następnie dokonuje przeglądu towaru oraz pobrania prób, oceny organoleptycznej i laboratoryjnej. Po wykonaniu tych czynności wystawiana jest decyzja administracyjna, określająca dalsze postępowanie z przesyłką. W przypadku materiału rozmnożeniowego lub innego materiału stanowiącego wysokie ryzyko fitosanitarne inspektor nakazuje zatrzymanie roślin zgłoszonych do kontroli fitosanitarnej na czas niezbędny do przeprowadzenia specjalistycznych badań laboratoryjnych i obserwacji wykluczających występowanie organizmów szkodliwych. Po wykonaniu badań inspektor wydaje decyzję ostateczną, zezwalającą na wwóz roślin do kraju albo – w przypadku, kiedy przesyłka nie odpowiada przepisom fitosanitarnym – decyzję zakazującą wwozu lub nakazującą zniszczenie towaru. 4. Przed wydaniem decyzji ostatecznej towar nie może zostać dopuszczony do obrotu i pozostaje pod nadzorem urzędu celnego. W tym czasie towar nie musi stać na granicy, ale może być objęty procedurą tranzytu wewnętrznego, w której ramach jest on przewożony z granicznego urzędu celnego do urzędu celnego wewnętrznego. Taka przesyłka ma status towaru składowanego czasowo i zgodnie z art. 50. kodeksu celnego może być składowana w miejscach zatwierdzonych przez organ celny i na warunkach określonych przez ten organ. Towar powinien być składowany w magazynie celnym. Jeżeli jednak nie ma możliwości skierowania towaru do magazynu celnego lub istniejące magazyny nie zapewniają niezbędnych warunków do zachowania towaru w stanie niepogorszonym, przesyłka powinna zostać skierowana do innego miejsca zatwierdzonego przez organ celny. W ostatecznym przypadku, zgodnie z § 16 pkt 3 rozporządzenia ministra finansów z dnia 10 grudnia 1997 r. w sprawie sposobów i warunków wykonywania kontroli celnej (Dz.U. Nr 154, poz. 1007 i z 1998 r. Nr 24, poz. 129), organ celny może zarządzić strzeżenie towaru. W przypadku, gdy osoba posiada pozwolenie organu celnego na stosowanie procedury uproszczonej i została zwolniona z obowiązku przedstawienia towaru w urzędzie celnym, wówczas po pobraniu prób na granicy importer składa towary w swoim magazynie do czasu uzyskania ostatecznych wyników badań fitosanitarnych. Graniczną kontrolę fitosanitarną wykonują wszystkie rozwinięte państwa na świecie. Ma ona na celu ochronę roślin przed organizmami szkodliwymi, które mogą być zawleczone wraz z importowanymi towarami. Pozwala to na przeciwdziałanie szerzeniu się chorób i szkodników, które w nowym środowisku mogą spowodować ogromne straty. O konieczności stosowanej przez Inspekcję Ochrony Roślin procedury najlepiej świadczą wyniki kontroli: w samym tylko 1998 r. wydano 3,5 tysiąca decyzji zakazujących wwozu do Polski towarów nie spełniających wymagań fitosanitarnych. Często pochodziły one z krajów o wysokiej kulturze produkcji rolnej, posiadały świadectwo fitosanitarne, a mimo to były porażone przez organizmy ”kwarantannowe”. Bardzo ubolewam nad faktem, że Pani Redaktor w swojej krótkiej informacji wolała skupić się na ”sensacyjnej” wiadomości, że rośliny ”mają stać na granicy”, niż przedstawić całość zagadnienia i pokazać efekty rzetelnej pracy inspektorów granicznych. Autor pracuje jako główny inspektor w Inspekcji Ochrony Roślin Odpowiedź zamieścimy w kolejnym numerze ”Hasła” – redakcja.

  Related Posts

  None found

  Poprzedni artykułOGLĄDAJĄC SIĘ WSTECZ
  Następny artykułZ NIEMIECKIM AKCENTEM

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Wpisz treść komentarza
  Wpisz swoje imię

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.