Z PRASY

  VAT-OWANE ROLNICTWO
  Przewidywane zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług (tzw. VAT) zakładają, że rolnicy tzw. ryczałtowi nie będą wystawiali typowych faktur przy sprzedaży nieprzetworzonych produktów rolnych. Zakup ten potwierdzany będzie specjalną fakturą VAT RR wystawianą przez nabywców, będących płatnikami VAT. Ministerstwo Finansów proponuje, aby pierwszym etapem wprowadzania podatku od towarów i usług było objęcie 3-procentową zryczałtowaną stawką wszystkich nieprzetworzonych produktów rolnych, uzyskanych z własnej produkcji. Powyższą kwotę wypłacałby rolnikom nabywca tych produktów, zatrzymując kopię faktury VAT RR jako potwierdzenie. Dokument ten będzie musiał zawierać, między innymi, imiona i nazwiska, bądź skrócone nazwy sprzedawcy i nabywcy, ich adresy oraz oświadczenie, że sprzedający jest rolnikiem ryczałtowym. W kolejnym etapie - po roku 2001 - proponuje się, aby tą samą stawką objąć środki produkcji rolnej (nawozy sztuczne, pestycydy, pasze przemysłowe, usługi rolnicze), a 12-procentową - maszyny rolnicze, usługi remontowe i materiały budowlane. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej stawka VAT na nieprzetworzone produkty rolne oraz środki produkcji zwiększona zostałaby do 7%, a na maszyny rolnicze i ciągniki - do 22%. Obok nowelizacji ustawy o VAT, Ministerstwo Finansów proponuje przywrócenie przepisu istniejącego w ustawie do kwietnia 1997 roku, stanowiącego, że ogłaszany przez prezesa GUS dochód służy ustalaniu uprawnień do świadczeń socjalnych rolników i członków ich rodzin. Na podstawie Gazety Prawnej 14/99

  GDZIE NA ZAKUPY?
  Do końca 2000 r. w Polsce liczba hipermarketów potroi się. Największe ich sieci deklarują, że docelowo chcą mieć po 15-30 sklepów w naszym kraju. Sukces hipermarketów skutkuje spadkiem liczby tradycyjnych sklepów spożywczych (w ciągu ostatnich dwóch lat liczba tych dużych i średnich spadła w Polsce o 11%, a małych i specjalistycznych o 15%). Również liczba supermarketów w latach 1996-98 zmniejszyła się o 20%. Coraz częściej wypierają je tak zwane sklepy dyskontowe (w stosunku do roku 1996 jest ich o 60% więcej), posiadające wprawdzie mniejszy wybór towarów, ale i koszty prowadzenia w nich handlu są niższe (pod względem wyposażenia i sposobu eksponowania towaru bardziej przypominają hurtownie). Dalsza koncentracja sprzedaży jest nieunikniona. Jedynym sposobem zapobiegania bankructwu tradycyjnych sklepów może być ich łączenie się w sieci i grupy. Obecnie ponad 80% obrotów przypada na handel tradycyjny, jednak po roku 2000 udział ten może być już o połowę mniejszy. Na podstawie Gazety Wyborczej, 6.04.99.

  KATASTER - NAJWCZEŚNIEJ OD 2003 ROKU
  W Ministerstwie Finansów powstaje projekt ustawy regulującej podatek od nieruchomości. W jednym akcie prawnym zostaną ujęte sprawy rejestru nieruchomości (kataster), stawki i zasady poboru, podatek od wartości nieruchomości oraz związane z tym opłaty. Jan Rudowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów zapewnił podczas konferencji prasowej, że podatek od wartości nieruchomości nie będzie wprowadzony wcześniej niż w 2003 roku. Na podstawie Gazety Prawnej 14/99
  VAT-OWANE ROLNICTWO
  Przewidywane zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług (tzw. VAT) zakładają, że rolnicy tzw. ryczałtowi nie będą wystawiali typowych faktur przy sprzedaży nieprzetworzonych produktów rolnych. Zakup ten potwierdzany będzie specjalną fakturą VAT RR wystawianą przez nabywców, będących płatnikami VAT. Ministerstwo Finansów proponuje, aby pierwszym etapem wprowadzania podatku od towarów i usług było objęcie 3-procentową zryczałtowaną stawką wszystkich nieprzetworzonych produktów rolnych, uzyskanych z własnej produkcji. Powyższą kwotę wypłacałby rolnikom nabywca tych produktów, zatrzymując kopię faktury VAT RR jako potwierdzenie. Dokument ten będzie musiał zawierać, między innymi, imiona i nazwiska, bądź skrócone nazwy sprzedawcy i nabywcy, ich adresy oraz oświadczenie, że sprzedający jest rolnikiem ryczałtowym. W kolejnym etapie – po roku 2001 – proponuje się, aby tą samą stawką objąć środki produkcji rolnej (nawozy sztuczne, pestycydy, pasze przemysłowe, usługi rolnicze), a 12-procentową – maszyny rolnicze, usługi remontowe i materiały budowlane. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej stawka VAT na nieprzetworzone produkty rolne oraz środki produkcji zwiększona zostałaby do 7%, a na maszyny rolnicze i ciągniki – do 22%. Obok nowelizacji ustawy o VAT, Ministerstwo Finansów proponuje przywrócenie przepisu istniejącego w ustawie do kwietnia 1997 roku, stanowiącego, że ogłaszany przez prezesa GUS dochód służy ustalaniu uprawnień do świadczeń socjalnych rolników i członków ich rodzin. Na podstawie Gazety Prawnej 14/99  GDZIE NA ZAKUPY?
  Do końca 2000 r. w Polsce liczba hipermarketów potroi się. Największe ich sieci deklarują, że docelowo chcą mieć po 15-30 sklepów w naszym kraju. Sukces hipermarketów skutkuje spadkiem liczby tradycyjnych sklepów spożywczych (w ciągu ostatnich dwóch lat liczba tych dużych i średnich spadła w Polsce o 11%, a małych i specjalistycznych o 15%). Również liczba supermarketów w latach 1996-98 zmniejszyła się o 20%. Coraz częściej wypierają je tak zwane sklepy dyskontowe (w stosunku do roku 1996 jest ich o 60% więcej), posiadające wprawdzie mniejszy wybór towarów, ale i koszty prowadzenia w nich handlu są niższe (pod względem wyposażenia i sposobu eksponowania towaru bardziej przypominają hurtownie). Dalsza koncentracja sprzedaży jest nieunikniona. Jedynym sposobem zapobiegania bankructwu tradycyjnych sklepów może być ich łączenie się w sieci i grupy. Obecnie ponad 80% obrotów przypada na handel tradycyjny, jednak po roku 2000 udział ten może być już o połowę mniejszy. Na podstawie Gazety Wyborczej, 6.04.99.  KATASTER – NAJWCZEŚNIEJ OD 2003 ROKU
  W Ministerstwie Finansów powstaje projekt ustawy regulującej podatek od nieruchomości. W jednym akcie prawnym zostaną ujęte sprawy rejestru nieruchomości (kataster), stawki i zasady poboru, podatek od wartości nieruchomości oraz związane z tym opłaty. Jan Rudowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów zapewnił podczas konferencji prasowej, że podatek od wartości nieruchomości nie będzie wprowadzony wcześniej niż w 2003 roku. Na podstawie Gazety Prawnej 14/99

  Related Posts

  None found

  Poprzedni artykułPAPRYKA W TUNELACH FOLIOWYCH – OCHRONA PRZED SZKODNIKAMI
  Następny artykułKLIENCI NIE CHCĄ GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANYCH ROŚLIN

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Wpisz treść komentarza
  Wpisz swoje imię

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.