ZALECENIA JAKOŚCIOWE DLA OZDOBNEGO MATERIAŁU SZKÓŁKARSKIEGO

  opracowane przez Związek Szkółkarzy Polskich - część III
  3. Przygotowanie do sprzedaży

  3.1. Sortowanie
  3.1.1. Rośliny liściaste
  3.1.1.1. Krzewy
  - Krzewy lekkie
  Sortowanie wg wysokości: od 40 do 70 cm, od 70 do 90 cm.
  - Krzewy bez bryły (do pęczkowania)
  Sortowanie wg wysokości: od 15 do 20 cm, od 20 do 30 cm, od 30 do 40 cm, od 40 do 60 cm, od 60 do 100 cm, od 100 do 150 cm.
  Sortowanie wg liczby pędów: 2, 3/4, 5,/7, 8/12
  - Krzewy pienne
  Sortowanie wg wysokości pnia: od 60 do 80 cm, od 80 do 100 cm, od 100 do 125 cm, od 125 do 150 cm, od 150 do 175 cm, od 175 do 200 cm.
  - Krzewy soliterowe
  Sortowanie wg wysokości: od 60 do 80 cm, od 80 do 100 cm, od 100 do 125 cm, do 125 do 150 cm, dalsze przedziały co 50 cm do wysokości 400 cm, powyżej 400 cm - co 100 cm.
  Sortowanie wg szerokości: od 60 do 100 cm, od 100 do 150 cm, od 150 do 200 cm, od 200 do 250 cm, od 250 do 300 cm, od 300 cm co 100 cm.
  Sortowanie wg liczby pędów: 2, 3/4, 5/7, 8/12.

  3.1.1.2. Drzewka bez korony z przewodnikiem
  - Formy naturalne, słabo rosnące
  Sortowanie wg wysokości: od 80 do 100 cm, od 100 do 125 cm, od 125 do 150 cm.
  - Formy naturalne
  Sortowanie wg wysokości: od 100 do 125 cm, od 125 do 150 cm, powyżej 150 cm - przedziały co 50 cm.

  3.1.1.3. Drzewka pienne
  Sortowanie wg obwodu pnia mierzonego na wysokości 100 cm nad ziemią: od 7 do 8 cm, od 8 do 10 cm, do 10 do 12 cm, od 12 do 14 cm, od 14 do 16 cm, od 16 do 18 cm, od 18 do 20 cm, od 20 do 25 cm, i dalej przedziały co 5 cm, a od 50 cm - co 10 cm.

  3.1.1.4. Szkółkowane drzewa lub krzewy tolerujące cięcie
  - Krzewy żywopłotowe
  Sortowanie wg wysokości podanych w punkcie 3.1.1.1.
  - Drzewa żywopłotowe (z bryłą lub bez)
  Sortowanie wg wysokości: od 80 do 100 cm, od 100 do 125 cm, powyżej 125 cm - przedziały co 25 cm.

  3.1.1.5. Róże
  Sortowanie Pa (piennych) wybory wg 2.2.1.5.
  (patrz "Szkółkarstwo" 4/98)

  3.1.1.6. Pnącza i rośliny czepne
  Sortowania nie normalizuje się.

  3.1.2. Azalie gruntowe, różaneczniki i inne zimozielone
  3.1.2.1. Azalie gruntowe
  Sortowanie wg wysokości: do 80 cm w przedziałach co 10 cm, od 80 do 100 cm co 20 cm, a powyżej 100 cm - w odstępach co 25 cm. Azalie j a p o ń s k i e do wysokości 30 cm w przedziałach co 5 cm, powyżej 30 cm - co 10 cm.

  3.1.2.3. Inne zimozielone
  - Sortowanie wg wysokości: od 10 do 15 cm, od 15 do 20 cm, od 20 do 25 cm, od 20 do 30 cm, od 25 do 30 cm, od 30 do 40 cm, od 40 do 50 cm, od 50 do 60 cm, od 60 do 70 cm, od 60 do 80 cm, od 70 do 80 cm, od 80 do 90 cm, od 80 do 100 cm, od 90 do 100 cm, od 100 do 120 cm, od 100 do 125 cm, od 120 do 140 cm, od 125 do 150 cm, od 140 do 160 cm, od 150 do 175 cm, od 160 do 180 cm, od 175 do 200 cm, od 180 do 200 cm, od 200 do 225 cm, od 225 do 250 cm, od 250 do 275 cm, od 275 do 300 cm, od 300 do 350 cm, od 350 do 400 cm, itd.*
  - Sortowanie wg szerokości: od 40 do 60 cm, od 60 do 80 cm, od 80 do 100 cm, od 90 do 100 cm, od 100 do 120 cm, od 100 do 150 cm, od 120 do 140 cm, od 140 do 160 cm, od 150 do 200 cm, od 160 do 180 cm, od 180 do 200 cm, od 200 do 225 cm, od 225 do 250 cm, od 250 do 300 cm, od 300 do 350 cm, itd.

  3.1.3. Rośliny iglaste
  Rośliny iglaste sortowane są wg wysokości lub/i szerokości. W przypadku gatunków o silnych przyrostach pomiar wysokości przeprowadza się tylko do połowy długości ostatniego przyrostu.
  - Sortowanie wg wysokości: od 15 do 20 cm, od 20 do 25 cm, od 20 do 30 cm, od 25 do 30 cm, od 30 do 40 cm, od 40 do 50 cm, od 40 do 60 cm, od 50 do 60 cm, od 60 do 70 cm, od 60 do 80 cm, od 80 do 90 cm, od 80 do 100 cm, od 90 do 100 cm, od 100 do 125 cm, od 125 do 150 cm, od 150 do 175 cm, od 150 do 200 cm, od 175 do 200 cm, od 200 do 225 cm, od 200 do 250 cm, do 250 do 275 cm, od 250 do 300 cm, od 275 do 300 cm, od 300 do 600 cm co 50 cm, od 600 co 100 cm.
  - Sortowanie wg szerokości: od 40 do 60 cm, od 60 do 80 cm, od 80 do 100 cm, od 100 do 125 cm, od 125 do 150 cm, od 150 do 200 cm, od 200 do 250 cm, od 200 do 300 cm, od 250 do 300 cm.

  3.1.4. Rośliny okrywowe
  Rośliny okrywowe sortowane są pod względem szerokości i wysokości. Wyjątek: Pachysandra, Vinca, Hedera i inne, które sortuje się tylko pod względem liczby pędów. Przy sortowaniu wg szerokości miarą jest średnia z największej i najmniejszej szerokości rośliny.
  - Sortowanie wg wysokości lub szerokości: od 10 do 15 cm, od 15 do 20 cm, od 20 do 25 cm, od 20 do 30 cm, od 25 do 30 cm, od 30 do 40 cm, od 40 do 60 cm.

  3.1.5. Rośliny młode liściaste i iglaste
  - Sortowanie roślin młodych liściastych wg wysokości: od 5 do 10 cm, od 10 do 15 cm, od 15 do 20 cm
  lub od 7 do 15 cm, od 15 do 30 cm, od 30 do 50 cm, od 50 do 80 cm, od 80 do 120 cm, od 120 do 160 cm
  lub od 10 do 20 cm, od 20 do 40 cm, od 40 do 60 cm, od 60 do 100 cm, od 100 do 140 cm, od 140 do 180 cm.
  - Sortowanie roślin młodych iglastych wg wysokości: od 6 do 10 cm, od 7 do 15 cm, od 8 do 12 cm, od 10 do 15 cm, od 10 do 20 cm, od 12 do 18 cm, od 12 do 20 cm, od 12 do 25 cm, od 15 do 20 cm, od 15 do 25 cm, od 15 do 30 cm, od 18 do 24 cm, od 20 do 30 cm, od 20 do 35 cm, od 20 do 40 cm, od 25 do 50 cm, od 30 do 60 cm, od 40 do 70 cm, od 50 do 80 cm, od 80 do 120 cm.

  3.1.6. Podkładki do szczepienia
  Podkładki mogą być sortowane w następujących przedziałach (średnice podstawy pędu w mm):
  - podkładki dla róż (do niskiej okulizacji): 3/4, 4/6, 6/8, 8/12;
  - podkładki dla róż piennych: minimalna średnica 5 mm dla wszystkich wysokości;
  - podkładki liściaste: 3/4, 4/6, 6/8, 7/9, 8/10, 10/12;
  - podkładki iglaste: 4/6, 6/8, 8/10.

  cdn.


  opracowane przez Związek Szkółkarzy Polskich – część III
  3. Przygotowanie do sprzedaży

  3.1. Sortowanie
  3.1.1. Rośliny liściaste
  3.1.1.1. Krzewy
  – Krzewy lekkie
  Sortowanie wg wysokości: od 40 do 70 cm, od 70 do 90 cm.
  – Krzewy bez bryły (do pęczkowania)
  Sortowanie wg wysokości: od 15 do 20 cm, od 20 do 30 cm, od 30 do 40 cm, od 40 do 60 cm, od 60 do 100 cm, od 100 do 150 cm.
  Sortowanie wg liczby pędów: 2, 3/4, 5,/7, 8/12
  – Krzewy pienne
  Sortowanie wg wysokości pnia: od 60 do 80 cm, od 80 do 100 cm, od 100 do 125 cm, od 125 do 150 cm, od 150 do 175 cm, od 175 do 200 cm.
  – Krzewy soliterowe
  Sortowanie wg wysokości: od 60 do 80 cm, od 80 do 100 cm, od 100 do 125 cm, do 125 do 150 cm, dalsze przedziały co 50 cm do wysokości 400 cm, powyżej 400 cm – co 100 cm.
  Sortowanie wg szerokości: od 60 do 100 cm, od 100 do 150 cm, od 150 do 200 cm, od 200 do 250 cm, od 250 do 300 cm, od 300 cm co 100 cm.
  Sortowanie wg liczby pędów: 2, 3/4, 5/7, 8/12.

  3.1.1.2. Drzewka bez korony z przewodnikiem
  – Formy naturalne, słabo rosnące
  Sortowanie wg wysokości: od 80 do 100 cm, od 100 do 125 cm, od 125 do 150 cm.
  – Formy naturalne
  Sortowanie wg wysokości: od 100 do 125 cm, od 125 do 150 cm, powyżej 150 cm – przedziały co 50 cm.

  3.1.1.3. Drzewka pienne
  Sortowanie wg obwodu pnia mierzonego na wysokości 100 cm nad ziemią: od 7 do 8 cm, od 8 do 10 cm, do 10 do 12 cm, od 12 do 14 cm, od 14 do 16 cm, od 16 do 18 cm, od 18 do 20 cm, od 20 do 25 cm, i dalej przedziały co 5 cm, a od 50 cm – co 10 cm.

  3.1.1.4. Szkółkowane drzewa lub krzewy tolerujące cięcie
  – Krzewy żywopłotowe
  Sortowanie wg wysokości podanych w punkcie 3.1.1.1.
  – Drzewa żywopłotowe (z bryłą lub bez)
  Sortowanie wg wysokości: od 80 do 100 cm, od 100 do 125 cm, powyżej 125 cm – przedziały co 25 cm.

  3.1.1.5. Róże
  Sortowanie Pa (piennych) wybory wg 2.2.1.5.
  (patrz „Szkółkarstwo” 4/98)

  3.1.1.6. Pnącza i rośliny czepne
  Sortowania nie normalizuje się.

  3.1.2. Azalie gruntowe, różaneczniki i inne zimozielone
  3.1.2.1. Azalie gruntowe
  Sortowanie wg wysokości: do 80 cm w przedziałach co 10 cm, od 80 do 100 cm co 20 cm, a powyżej 100 cm – w odstępach co 25 cm. Azalie j a p o ń s k i e do wysokości 30 cm w przedziałach co 5 cm, powyżej 30 cm – co 10 cm.

  3.1.2.3. Inne zimozielone
  – Sortowanie wg wysokości: od 10 do 15 cm, od 15 do 20 cm, od 20 do 25 cm, od 20 do 30 cm, od 25 do 30 cm, od 30 do 40 cm, od 40 do 50 cm, od 50 do 60 cm, od 60 do 70 cm, od 60 do 80 cm, od 70 do 80 cm, od 80 do 90 cm, od 80 do 100 cm, od 90 do 100 cm, od 100 do 120 cm, od 100 do 125 cm, od 120 do 140 cm, od 125 do 150 cm, od 140 do 160 cm, od 150 do 175 cm, od 160 do 180 cm, od 175 do 200 cm, od 180 do 200 cm, od 200 do 225 cm, od 225 do 250 cm, od 250 do 275 cm, od 275 do 300 cm, od 300 do 350 cm, od 350 do 400 cm, itd.*
  – Sortowanie wg szerokości: od 40 do 60 cm, od 60 do 80 cm, od 80 do 100 cm, od 90 do 100 cm, od 100 do 120 cm, od 100 do 150 cm, od 120 do 140 cm, od 140 do 160 cm, od 150 do 200 cm, od 160 do 180 cm, od 180 do 200 cm, od 200 do 225 cm, od 225 do 250 cm, od 250 do 300 cm, od 300 do 350 cm, itd.

  3.1.3. Rośliny iglaste
  Rośliny iglaste sortowane są wg wysokości lub/i szerokości. W przypadku gatunków o silnych przyrostach pomiar wysokości przeprowadza się tylko do połowy długości ostatniego przyrostu.
  – Sortowanie wg wysokości: od 15 do 20 cm, od 20 do 25 cm, od 20 do 30 cm, od 25 do 30 cm, od 30 do 40 cm, od 40 do 50 cm, od 40 do 60 cm, od 50 do 60 cm, od 60 do 70 cm, od 60 do 80 cm, od 80 do 90 cm, od 80 do 100 cm, od 90 do 100 cm, od 100 do 125 cm, od 125 do 150 cm, od 150 do 175 cm, od 150 do 200 cm, od 175 do 200 cm, od 200 do 225 cm, od 200 do 250 cm, do 250 do 275 cm, od 250 do 300 cm, od 275 do 300 cm, od 300 do 600 cm co 50 cm, od 600 co 100 cm.
  – Sortowanie wg szerokości: od 40 do 60 cm, od 60 do 80 cm, od 80 do 100 cm, od 100 do 125 cm, od 125 do 150 cm, od 150 do 200 cm, od 200 do 250 cm, od 200 do 300 cm, od 250 do 300 cm.

  3.1.4. Rośliny okrywowe
  Rośliny okrywowe sortowane są pod względem szerokości i wysokości. Wyjątek: Pachysandra, Vinca, Hedera i inne, które sortuje się tylko pod względem liczby pędów. Przy sortowaniu wg szerokości miarą jest średnia z największej i najmniejszej szerokości rośliny.
  – Sortowanie wg wysokości lub szerokości: od 10 do 15 cm, od 15 do 20 cm, od 20 do 25 cm, od 20 do 30 cm, od 25 do 30 cm, od 30 do 40 cm, od 40 do 60 cm.

  3.1.5. Rośliny młode liściaste i iglaste
  – Sortowanie roślin młodych liściastych wg wysokości: od 5 do 10 cm, od 10 do 15 cm, od 15 do 20 cm
  lub od 7 do 15 cm, od 15 do 30 cm, od 30 do 50 cm, od 50 do 80 cm, od 80 do 120 cm, od 120 do 160 cm
  lub od 10 do 20 cm, od 20 do 40 cm, od 40 do 60 cm, od 60 do 100 cm, od 100 do 140 cm, od 140 do 180 cm.
  – Sortowanie roślin młodych iglastych wg wysokości: od 6 do 10 cm, od 7 do 15 cm, od 8 do 12 cm, od 10 do 15 cm, od 10 do 20 cm, od 12 do 18 cm, od 12 do 20 cm, od 12 do 25 cm, od 15 do 20 cm, od 15 do 25 cm, od 15 do 30 cm, od 18 do 24 cm, od 20 do 30 cm, od 20 do 35 cm, od 20 do 40 cm, od 25 do 50 cm, od 30 do 60 cm, od 40 do 70 cm, od 50 do 80 cm, od 80 do 120 cm.

  3.1.6. Podkładki do szczepienia
  Podkładki mogą być sortowane w następujących przedziałach (średnice podstawy pędu w mm):
  – podkładki dla róż (do niskiej okulizacji): 3/4, 4/6, 6/8, 8/12;
  – podkładki dla róż piennych: minimalna średnica 5 mm dla wszystkich wysokości;
  – podkładki liściaste: 3/4, 4/6, 6/8, 7/9, 8/10, 10/12;
  – podkładki iglaste: 4/6, 6/8, 8/10.

  cdn.

  Related Posts

  None found

  Poprzedni artykułSZKÓŁKARSTWO W DANII
  Następny artykułUNIA EUROPEJSKA – ANI NIEBO, ANI PIEKŁO…

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Wpisz treść komentarza
  Wpisz swoje imię

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.