Florysto – wypełnij ankietę

Kompozycja kwiatowa
Krajowa Ankieta Florysty jest niekomercyjnym projektem, który pozwoli rozpoznać problemy, potrzeby i ważne kierunki rozwoju sektora kwiatowego w Polsce. Jest ona anonimowa i dostępna online. Można ją wypełnić do 31 marca br.

Ankieta Florysty to niekomercyjne przedsięwzięcie badawcze Ambasady Królestwa Niderlandów w Polsce, któremu patronują: Florint, Międzynarodowa Organizacja Florystyczna, Stowarzyszenie Florystów Polskich i SITO, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa. Partnerem przedsięwzięcia jest ForumKwiatowe.pl.
Celem ankiety jest zbadanie branży florystycznej w Polsce – ocena jej rozmiarów, rozpoznanie specyfiki, mocnych i słabych stron, czy potencjału wzrostu. Nie przeprowadzono dotąd kompleksowej ewaluacji tej prężnie rozwijającej się gałęzi polskiej gospodarki. Rozmawiając na jej temat opieramy się zatem na domysłach i szacunkach, które dzięki ankiecie zostaną zastąpione konkretnymi, wiarygodnymi danymi. Wypełnienie tej luki informacyjnej pomoże w rozwoju sektora, ułatwiając podjęcie wielu strategicznych decyzji.
Do wypełnienia ankiety zaproszeni są: polskie kwiaciarnie, pracownie florystyczne i niezależni floryści. Miarodajność jej wyników będzie zależeć od udziału w badaniu jak największej liczby osób z tej grupy i ich szczerości w udzielanych odpowiedziach. Ankieta jest dobrowolna i anonimowa. Organizator nie gromadzi żadnych danych osobowych.Wyniki badania zostaną udostępnione w formie raportu w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia ankiety.

Ankieta i więcej informacji na stronie www.ankietaflorysty.pl

Na podstawie informacji SIGMA International (Poland)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię