Dotacje dla organizacji rolniczych za rok 2012 – wyjaśnienia MRiRW

W związku z kolejnymi publikacjami na temat dotacji dla organizacji rolniczych za rok 2012 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że podczas konferencji prasowej 20 maja minister Stanisław Kalemba odniósł się do nieprawidłowości związanych ze środkami publicznymi przekazywanymi na finansowanie udziału organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych.

W tej spawie należy rozróżnić dwie kwestie:
1.    rozliczenie dotacji na dofinansowanie kosztów uczestnictwa tych organizacji
w ponadnarodowych organizacjach rolniczych w 2012 roku, zakończone zatwierdzeniem sprawozdania Krajowej Rady Izb Rolniczych,
2.    kontroli prawidłowości wykorzystania przez Krajowy Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie związane z uczestnictwem KZRKiOR w ponadnarodowych organizacjach rolniczych w 2012 r.

Minister poinformował, że 29 kwietnia zatwierdzone zostało sprawozdanie Krajowej Rady Izb Rolniczych z rozdysponowania ponad 3 728 tys. złotych dotacji z jednoczesną informacją o konieczności zwrotu ponad 260 742 zł. Kwota ta obejmuje płatności dokonane przez Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych po 1 stycznia 2013 r. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, rozliczeniu podlegają tylko wydatki dokonane do 31 grudnia 2012 r.

Z uwagi na to, że umowę na przedmiotową dotację Minister podpisał z Krajową Radą Izb Rolniczych, wszczęte zostało postępowanie o zwrot dotacji niewykorzystanej do końca 2012 r. od Krajowej Rady Izb Rolniczych.

– Nie ma podstaw prawnych do zawiadomienia prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa w sprawie rozliczenia dotacji na finansowanie uczestnictwa organizacji rolniczych w unijnych strukturach związkowych – podkreślił minister odnosząc się do zarzutów prezesa KRIR i dodał, że „bezpodstawne złożenie takiego zawiadomienia jest również przestępstwem”.

Odnośnie drugiej kwestii szef resortu rolnictwa podkreślił, że wszystkie kierowane na jego ręce zarzuty w sprawie nieprawidłowości związanych ze środkami publicznymi przekazywanymi na finansowanie udziału organizacji rolniczych w COPA-COGECA są badane przez Biuro Kontroli MRiRW, a ostatnie pismo wpłynęło 19 kwietnia br. Trwająca kontrola dotyczy wykorzystania środków publicznych i powinna zakończyć się w tym tygodniu wydaniem wystąpienia pokontrolnego, łącznie z zaleceniami. Zgodnie z prawem kontroler, na każdym etapie sprawdzania, ma prawo zgłoszenia do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, jeśli wskazują na to zebrane dowody.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie ma podstaw prawnych do kontrolowania wewnętrznych przepływów środków pozabudżetowych w niezależnej organizacji jaką jest KZRKiOR. 

Ponadto minister zwrócił uwagę, że wykorzystanie dotacji celowej było poddane kontroli NIK przy okazji kontroli wykonania budżetu za 2012 r. Najwyższa Izba Kontroli w zakresie omawianej dotacji nie stwierdziła nieprawidłowości. Cyt.” Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację wydatków budżetowych oraz podjęte działania w ramach nadzoru nad wydatkowaniem środków na dofinansowanie kosztów, składek członkowskich, związanych z uczestnictwem w ponadnarodowych organizacjach rolniczych, pomimo niezatwierdzenia rozliczenia dotacji w określonym terminie” .

Źródło: MRiRW

Related Posts

None found

Poprzedni artykułOgólnopolski Kongres Młodych Rolników
Następny artykułNowatorskie etykiety

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.