Nastroje europejskich rolników

Gruszki - uprawa gruszek
Spadek cen zbytu, warunki pogodowe, uregulowania prawne, wątpliwości co do założeń Zielonego Ładu i WPR wpływają na nastroje rolników w Europie. Belgijscy sadownicy obawiają się spadków cen owoców, włoscy rolnicy narzekają na pogodę i spadek popytu, a węgierscy producenci spoglądają w przyszłość z nieznacznym optymizmem.

Badanie wskaźnika zaufania europejskich rolników przeprowadzone w siedmiu państwach
członkowskich UE i w Zjednoczonym Królestwie wyeksponowało nieznaczną poprawę nastrojów po jesieni 2020 r. Mimo że wyniki ankiety wskazują, że respondenci z większym optymizmem spoglądają w przyszłość, różnią się one w zależności od krajów i regionów, a czasem, mimo znacznej poprawy, nastroje pozostają negatywne.

 • W Belgii (Flandrii) odnotowano wzrost wskaźnika w ciągu ostatnich sześciu miesięcy – rolnicy wierzą w odbudowę i poprawę sytuacji gospodarczej. Nastroje w branży owocowej uległy pogorszeniu w stosunku do poprzednich badań ze względu na spadek cen, w szczególności gruszek, co wynika z wysokiego poziomu zapasów. Skutki Covid-19 są również odczuwalne w sektorze ziemniaków, wołowiny i cielęciny.
 • We Francji poziom optymizmu względem własnej działalności jest najwyższy od 2008 r. – mniej rolników zmaga się z poważnymi trudnościami niż w ostatnim kwartale. Najgorsze nastroje panują wśród francuskich hodowców bydła, owiec i kóz.
 • W Niemczech wskaźnik zaufania ustabilizował się na niskim poziomie – oczekiwania co do przebiegu dyskusji na temat środków ochrony roślin i WPR negatywnie się na nim odbiły.
 • Na Węgrzech wskaźnik zaufania od trzech miesięcy stale, powoli się podnosi –
  węgierscy rolnicy spoglądają w przyszłość z nieznacznym optymizmem, co ustabilizowało
  wskaźnik na kolejne pół roku.
 • Włochy były jednym z pierwszych krajów dotkniętych przez pandemię i jasno widać, że nastroje pogorszyły się w stosunku do trzeciego kwartału 2020 r., kiedy to złagodzenie obostrzeń wpłynęło na ich poprawę. Co więcej, rolnicy spodziewają się pogorszenia sytuacji ze względu na kiepską pogodę i spadek popytu na pewne produkty.
 • W Holandii nastroje rolników są coraz lepsze, co można wytłumaczyć poprawą wskaźnika zaufania od pierwszego kwartału 2021 r., z wyjątkiem rolników prowadzących uprawy wielkoobszarowe, wśród których poziom zaufania spada. Optymizm w produkcji szklarniowej plasuje się na rekordowo wysokim poziomie, a wskaźnik zaufania w sektorze wieprzowiny, wyrobów mlecznych i drobiu jest bardzo do niego zbliżony.
 • W Szwecji poziom zaufania rośnie od trzeciego kwartału 2018 r. W pierwszym kwartale 2020 r. wystąpiły znaczne wahania. Znowu zaobserwowano jednak tendencję wzrostową.

Na pytanie o problemy i trudności związane z prowadzeniem gospodarstwa podczas pandemii rolnicy w Niemczech odpowiedzieli w większości przecząco, a rolnicy w Belgii zgłosili najwięcej trudności.

Do najczęściej zgłaszanych problemów należą spadek cen zbytu, warunki meteorologiczne, a także uregulowania i przepisy dotyczące zdrowia i środowiska. Należy zwrócić uwagę na fakt, że mimo że nie zostały one odzwierciedlone w wynikach badania, niedawne porozumienie w sprawie WPR oraz cele Europejskiego Zielonego Ładu na pewno wpłynęły na nastroje rolników. Wiele aspektów nadal niepokoi sektor rolny – na przykład spójność tego porozumienia z celami, które trzeba będzie zrealizować w terenie.

źródło: Copa-Cogeca

Related Posts

None found

Poprzedni artykułCoraz mniej chętnych do pracy w rolnictwie i ogrodnictwie w Niderlandach
Następny artykułCzy ochrona biologiczna wkrótce będzie koniecznością w uprawie warzyw? [VIDEO]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.