Jakość handlowa fermentowanych napojów winiarskich

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej fermentowanych napojów winiarskich (w tym cydru, miodów pitnych, aromatyzowanych napojów winnych owocowych i win owocowych). Objęto nią łącznie 55 podmiotów, w tym 31 sklepów i 24 producentów.

Cechy organoleptyczne
W zakresie cech organoleptycznych sprawdzono 79 partii. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Parametry fizykochemiczne
Parametry fizykochemiczne skontrolowano w 88 partiach, z czego 20 zakwestionowano (22,7%). Wykryte nieprawidłowości dotyczyły m.in. zawartości alkoholu i cukrów redukujących po inwersji oraz kwasowości ogólnej.

Oznakowanie
Oznakowanie zweryfikowano w przypadku 121 partii, z czego w 8 stwierdzono nieprawidłowości (6,6%). Dotyczyły one m.in.:
• Podania niepełnej nazwy „… trunek z mniszka”, która była niewystarczająca dla właściwego określenia rodzaju produktu i oddania jego charakteru.
• Umieszczenia na wywieszce sklepowej informacji „Wino … 12% 900 ml” dla wyrobu będącego aromatyzowanym napojem winnym owocowym, która wprowadzała konsumenta w błąd odnośnie rodzaju produktu.
• Braku numeru identyfikacyjnego partii produkcyjnej.
• Podawania niezgodnie z przepisami informacji o zawartości alkoholu i ilości nominalnej.

źródło: IJHARS

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.