Szczyt Systemów Żywnościowych ONZ 2021

fot. Pixabay
Podczas Światowego Dnia Żywności Sekretarz Generalny ONZ António Guterres ogłosił zwołanie Szczytu Systemów Żywnościowych ONZ w drugiej połowie 2021 roku.

Szczyt organizowany jest w ramach Dekady Działań na rzecz osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030.

Celem szczytu jest zapoczątkowanie nowych, śmiałych inicjatyw, które pozwolą na osiągnięcie postępu w realizacji wszystkich 17 celów zrównoważonego rozwoju.

Szczyt ma obudzić świat zwracając uwagę na fakt, że wszyscy musimy współpracować nad zmianą sposobu produkcji i konsumpcji żywności, tak aby zagwarantować potrzebującym – w granicach możliwości – wystarczająco bezpieczną, o odpowiednich wartościach odżywczych i przystępną cenowo żywność. Ten szczyt jest skierowany do wszystkich ludzi na całym świecie, a wypracowane rekomendacje będą wymagały podjęcia, przez każdego z nas, działań na rzecz zmiany światowych systemów żywnościowych.

W ramach przygotowań do Szczytu zostały opracowane następujące ścieżki działań:
1. Zapewnienie dostępu do bezpiecznej i odżywczej żywności.
2. Przejście do wzorców zrównoważonej konsumpcji.
3. Zwiększanie produkcji korzystnej dla przyrody.
4. Rozwój godziwych źródeł utrzymania.
5. Budowanie odporności.

Polska dołączyła do zespołu realizującego działania w ramach pierwszej ścieżki – Zapewnienie wszystkim dostępu do bezpiecznej i odżywczej żywności, w ramach którego uczestnicy pracują nad obszarami dotyczącymi:
• promocji zabezpieczenia odpowiedniej ilości żywności – stop głodowi,
• poprawy dostępu do żywności o odpowiedniej wartości odżywczej,
• produkcji bezpiecznej żywności.

W ostatnich miesiącach państwa na całym świecie organizują krajowe dialogi, które stają się możliwością przedyskutowania oraz zwrócenia uwagi na ważne kwestie nie tylko z punktu widzenia danego państwa, ale również całego regionu. Podczas spotkań online omawiane są miedzy innymi zagadnienia związane z marnowaniem żywności, osiągnięciem zrównoważonej produkcji i konsumpcji żywności, czy też z niedoborami żywności.
Komisja Europejska w ramach przygotowań do Szczytu Systemów Żywnościowych planuje zorganizowanie w czerwcu dwudniowego dialogu z obywatelami Unii Europejskiej na temat marnowania żywności.

W kontekście realizowanych działań związanych ze szczytem oraz utworzonej Wspólnoty Systemów Żywnościowych właśnie uruchomiona została nowa platforma cyfrowa System żywnościowy w Europie i Azji Środkowej. Głównym celem platformy jest zgromadzenie kluczowych interesariuszy wnoszących wkład w systemy żywnościowe w regionie Europy
i Azji Środkowej oraz zapewnienie im przestrzeni do wymiany informacji, pomysłów oraz do dzielenia się wiedzą na temat kluczowych obszarów polityki regionalnej związanej
z systemami żywnościowymi. Platforma jest otwarta dla przedstawicieli rządów, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, sektora prywatnego, środowiska akademickiego, grup młodzieżowych, grup kobiet, stowarzyszeń rolników, innych instytucji i grup zajmujących się systemami żywnościowymi, a także zainteresowanych konsumentów, aktywistów i osób fizycznych.

Na oficjalnej stronie internetowej Organizacji Narodów Zjednoczonych można znaleźć więcej informacji na temat działań oraz wydarzeń związanych ze Szczytem Systemów Żywnościowych.

Źródło: IJHARS

Related Posts

None found

Poprzedni artykułPszczoły i zrównoważony rozwój
Następny artykułNowe rozwiązania dla Kół Gospodyń Wiejskich

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.