Jurgiel: rząd zajmie się projektem ustawy o spółdzielniach rolników

Resort rolnictwa skieruje na najbliższe posiedzenie rządu projekt ustawy o spółdzielniach rolników – zapowiedział w poniedziałek 20 lutego szef resortu Krzysztof Jurgiel. Celem nowego prawa jest m.in. zwiększenie konkurencyjności tych podmiotów na rynku rolnym. 
 
– Kierujemy do rządu i na następnym posiedzeniu będzie ustawa o spółdzielniach rolników – powiedział Jurgiel podczas konferencji prasowej w Krakowie. Jak zaznaczył, nowe prawo będzie wzorowane na rozwiązaniach francuskich.  – Ono da szanse producentom rolnym na skupianie się wokół poszczególnych branż, poszczególnych działań czy usług. We Francji rolnik należy do pięciu spółdzielni rolników i te spółdzielnie mają konkretne cele i zadania – to umożliwia zwiększenie konkurencyjności poszczególnych podmiotów – zaznaczył szef resortu rolnictwa.
 
Projekt ustawy o spółdzielniach rolników opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ma m.in. poprzez zmniejszenie obciążeń podatkowych zachęcić rolników do tworzenia spółdzielni. – Celem proponowanych uregulowań jest stworzenie zachęt do powoływania przez rolników podmiotów funkcjonujących w oparciu o zasady prawa spółdzielczego. Polegałyby one w szczególności na wyłączeniu podmiotów, które uzyskały status tzw. spółdzielni rolników, z niektórych obowiązków fiskalnych” – informował w ub.r. resort rolnictwa.
 
Dotyczyłoby to także tzw. związków spółdzielni rolników, co powinno sprzyjać dalszej konsolidacji.
 
Nowe przepisy mają poprawić efektywność gospodarowania producentów rolnych. Duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych w Polsce na tle Unii Europejskiej skutkuje m.in. dużym rozproszeniem podaży, natomiast dynamicznie postępuje proces konsolidacji popytu na produkty rolne na poziomie odbiorców (przetwórstwo rolno-spożywcze, handel hurtowy i detaliczny).
 
Według MRiRW, w przypadku wielu sektorów produkcji rolnej widoczne są rosnące dysproporcje między skalą podaży oferowanej przez pojedynczego dostawcę (producenta) a skalą popytu reprezentowanego przez pojedynczego odbiorcę. Jak wynika z projektu, zadaniem utworzonych podmiotów gospodarczych (spółdzielni) będzie prowadzenie działalności gospodarczej na rzecz gospodarstw rolnych swoich członków poprzez: planowanie produkcji, dostosowywanie jej skali i jakości do oczekiwań rynku, koncentrowanie podaży oraz popytu na środki produkcji.
 
Spółdzielnie rolników będą także mogły prowadzić przetwórstwo produktów rolnych dostarczonych przez swoich członków, przechowywać, konfekcjonować i standaryzować te produkty, prowadzić handel, świadczyć usługi na rzecz swoich członków związane z wytwarzaniem przez nich produktów rolnych. Ponadto zakłada się, że spółdzielnie będą mogły upowszechniać wśród swoich członków korzystne dla środowiska metody uprawy, technologie produkcji i metody gospodarki odpadami – zaznaczył resort.
 
Od redakcji: Zapowiadany przez ministra K. Jurgiela projekt nie znalazł się w porządku obrad Rady Ministrów 22 lutego. Nie ma też o tym żadnych informacji na stronie internetowej ministerstwa.
 
za: 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.