Polska żywność znana na świecie dzięki funduszom promocji

Fundusze promocji produktów rolno–spożywczych dobrze wykorzystują pieniądze UE, dzięki czemu polska żywność jest coraz lepiej znana na świecie - informuje NIK. Jednocześnie dodała, że problemem są koszty obsługi funduszy i brak ogólnej strategii promocji tych produktów. W latach 2009–2016 (I półrocze) wpływy na fundusze promocji wyniosły ponad 310 mln zł. Środki pobrane od producentów żywności przekazywane są i gromadzone na rachunkach bankowych Agencji Rynku Rolnego (ARR).
NIK skontrolowała, czy pieniądze na fundusze promocji były prawidłowo gromadzone i wykorzystywane. Ustaliła, że prezes Agencji Rynku Rolnego poprawnie skontrolował podmioty zobowiązane do wpłat na fundusze promocji, oraz skutecznie egzekwował należności od dłużników. Kwota dotycząca wszczętych postępowań egzekucyjnych wyniosła ponad 1 mln zł, a odzyskanych środków – 753 tys. zł.
 
Izba stwierdziła też, że fundusze promocji produktów rolno–spożywczych spełniają swoją rolę, gdyż przyczyniły się do wzrostu wykorzystania środków z UE na programy informacyjne i promocyjne, dzięki którym polskie wyroby są popularyzowane w Europie oraz w całym świecie.
 
NIK zauważyła, że fundusze promocji znacząco przyczyniły się do wzrostu wykorzystania pieniędzy z UE na programy promocyjne i informacyjne. „Na 26 programów przyjętych do realizacji o łącznym budżecie ponad 83 mln euro, aż 23 o budżecie ogółem ponad 76 mln euro, czyli ponad 90 proc., stanowiły programy współfinansowane z funduszy promocji. Bez nich stowarzyszenia i organizacje promujące polskie produkty nie mogłyby skorzystać z unijnych funduszy” – napisano.
 
Według Izby mankamentem są wysokie i rosnące z roku na rok koszty obsługi funduszy promocji. Ponadto kontrolerzy wskazali, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadal nie określiło strategii promocji polskich produktów rolno – spożywczych. „Planowano to zrobić już w 2009 r., jednakże do zakończenia kontroli NIK nie sporządzono takiego dokumentu. Bez ogólnej strategii może dojść do braku spójności między strategiami realizowanymi przez poszczególne branże” – podkreśliła Izba.
 
za: 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.