W Sejmie o problemach rolnictwa ekologicznego

Sejmowa Komisja Rolnictwa 17 lipca wysłuchała informacji o problemach i zagrożeniach oraz perspektywach rozwoju polskiej produkcji ekologicznej.

Wiceminister rolnictwa Szymon Giżyński poinformował, iż jednym z najważniejszych punktów „Ramowego Planu Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014-2020” jest stymulowanie rozwoju przetwórstwa produktów ekologicznych. Ponadto istotną sprawą jest dywersyfikacja oraz wzmocnienie kanałów dystrybucji produktów ekologicznych – oznacza to więcej produktów, a także więcej miejsc na półkach sklepowych w sieciach sprzedaży. Konieczny jest wzrost wiedzy konsumentów na temat rolnictwa ekologicznego i żywności ekologicznej, podniesienie poziomu współpracy między podmiotami działającymi w sektorze rolnictwa ekologicznego oraz utrzymanie wysokiego poziomu systemu kontroli i certyfikacji produktów ekologicznych. Dane za lata 2015-2016 rok oraz wstępne dane za rok 2017 wskazują, iż nastąpił spadek liczby gospodarstw ekologicznych. Udział powierzchni ekologicznej w Polsce stanowi ok. 3,4 % ogólnej powierzchni gospodarstw rolnych.

Przewodniczący Stowarzyszenia EKOŁAN – Mieczysław Babalski mówił o problemach gospodarstw ekologicznych, do których m.in. zaliczył: brak dobrego ekologicznego materiału siewnego i certyfikowanych ekologicznych pasz, a także stosowanie środków chemicznych przez rolnictwo konwencjonalne i przenoszenie ich na pola rolników ekologicznych, trudności ze zbytem i przetwórstwem, nadmierną biurokrację oraz kontrolę gospodarstw ekologicznych, prowadzoną przez różne instytucje i często dotyczącą tych samych spraw.

Natomiast Dorota Metera, członek Rady Rolnictwa Ekologicznego i szefowa jednostki certyfikującej zwróciła uwagę na trudności, na jakie napotykają rolnicy ekologiczni i firmy certyfikujące w związku m.in. ze stosowaniem konwencjonalnych środków ochrony roślin przez otoczenie rolników ekologicznych, co jest związane z utrudnieniami w certyfikacji i groźbą utraty certyfikatu dla rolnika.

Członkowie Komisja Rolnictwa  stwierdzili, że należy przygotować dokument, który wskazałby kierunki i sposoby uzyskania znaczącego zwiększenia udziału w rynku produktów ekologicznych.
 

Źródło: Sejm RP

Related Posts

None found

Poprzedni artykułBez nowych rynków zbytu produkcja owoców i warzyw będzie traciła rację bytu
Następny artykułKorekta mołdawskich prognoz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.