1200×200 – Intermag – Konkurs Tytanit
750x100_Pracownicy-Sezonowi
Stanflex konkurs

Nowa epoka lodowcowa?

Eksperci z centrum astrometrii Rosyjskiej Akademii Nauk przewidują rychłe nadejście kolejnej epoki lodowcowej. Doszli oni do wniosku, że w ciągu najbliższych 2 lat rozpocznie się proces silnego schładzania Ziemi.
 

Sprzedaż walut należy wykazać w PIT-36?

Przychody osiągane z tytułu sprzedaży waluty obcej przez osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Kwalifikuje się je do przychodów z „innych źródeł”.

Zmiana sposobu sygnowania Dziennika Ustaw

W związku ze zmianami dotyczącymi publikacji Dzienników Ustaw od 1.01.2012 r. (brak wersji papierowej, dziennik publikowany tylko w wersji elektronicznej bez podziału na numery) modyfikacji uległ także zapis powołań na akty prawne opublikowane w 2012 r. Zmiana jest (na szczęście!) niewielka i polega jedynie na pominięciu w powołaniu numeru Dziennika Ustaw.

Paliwo z roślinnych odpadów

Spleśniałe pomidory, brązowe banany, przejrzałe czereśnie – takie odpadki kończą jako kompost. Niemieccy naukowcy opracowali jednak urządzenie, w którym spożywcze resztki fermentują i powstaje metan, który można wykorzystać jako paliwo.

PE ratyfikował umowę z Marokiem; stracą producenci pomidorów?

Parlament Europejski ratyfikował kontrowersyjną umowę o handlu prodktami rolnymi i rybnymi z Marokiem, wbrew zaleceniom posła sprawozdawcy. Mogą stracić producenci pomidorów z południa Europy, ale nie tylko oni.

KE domaga się zwrotu pieniędzy

Komisja wystąpiła 16 lutego do państw członkowskich o zwrot 54,3 mln euro z wydatków na WPR na łączną kwotę 115,2 mln euro. Ponieważ część tych kwot odzyskano już od państw członkowskich, efekt finansowy wyniesie niecałe 54,3 mln euro. Pieniądze te powrócą do budżetu UE z powodu nieprzestrzegania przepisów UE lub  nieodpowiednich procedur kontroli w zakresie wydatków na rolnictwo. Państwa członkowskie są odpowiedzialne za wypłacanie kwot pomocy i kontrolę wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR), natomiast Komisja ma obowiązek czuwać nad prawidłowym wykorzystaniem środków przez państwa członkowskie.

Porozumienie na rzecz handlu produktami ekologicznymi

Unia Europejska i Stany Zjednoczone ogłosiły 15 lutego, że począwszy od 1 czerwca 2012 r. produkty ekologiczne posiadające certyfikaty wydane w Europie lub w Stanach Zjednoczonych będą mogły być sprzedawane jako ekologiczne w obu tych regionach. To partnerstwo między dwoma największymi producentami żywności ekologicznej na świecie będzie stanowiło solidny fundament promowania rolnictwa ekologicznego, z korzyścią dla rozwijającego się sektora produkcji ekologicznej. Będzie też wspomagało tworzenie nowych miejsc pracy i przedsiębiorstw w skali ogólnoświatowej.

Wzrost mimo trudności

Z roku na rok kijowska międzynarodowa wystawa InterAgro rośnie – ostatnia, ósma jej edycja (7-10 lutego) przyciągnęła ponad 500 wystawców z 21 państw i ponad 20 tysięcy zwiedzających.

Projekt noweli ustawy o podatku rolnym

 
Projekt nowelizacji ustawy o podatku rolnym, którym wczoraj zajmował się Sejm, został skierowany do dalszych prac w komisji finansów. Projekt ten na celu zmianę sposobu obliczania tego podatku tak, by jego wysokość nie była uzależniona od wahań cen żyta.

COPA-COGECA rozczarowana

Copa-Cogeca wyraziła swoje głębokie rozczarowanie wynikiem wczorajszego głosowania w Parlamencie Europejskim nad projektem porozumienia w sprawie liberalizacji handlu UEMaroko,ostrzegając, że wywrze ono drastyczne skutki na sektor warzyw i owoców UE, a
zwłaszcza na pomidory.

Ostatnie artykuły

Umowy kontraktacyjne – przedziały cenowe

Na stronie internetowej MRiRW został zamieszczony projekt umowy kontraktacyjnej wraz z przedziałami cenowymi na sezon 2019, które zostały zweryfikowane przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy.

Komunikat jagodowy Agrosimex z dnia 24.04.2019 – ochrona podczas kwitnienia

Doradca sadowniczy Barbara Błaszczyńska omawia aktualną sytuację na plantacji truskawki i porzeczki.

Podatek lub mandat za amatorską produkcję w Rosji

W niektórych regionach Federacji Rosyjskiej władze administracyjne rozpoczęły kontrole amatorskich upraw warzyw prowadzonych pod osłonami – w szklarniach czy tunelach na działkach, w ogródkach przydomowych, na popularnych w Rosji daczach.  Od ogrodników wymaga się zapłaty podatku jak od nieruchomości.