Advertisement
750x100_Pracownicy-Sezonowi
Yara_VIP_Frutrel
Agro_Sm_Lab_Klingrow
Carbohort_VIP

O handlu owocami z Rosją – przed sezonem

W tym roku cena jabłek przemysłowych jest dość wysoka. Niestety, nie można tego powiedzieć o cenie owoców deserowych. Czy sytuacja ta zmieni się już w styczniu, gdy cło na te owoce będzie niższe i ruszy handel z Rosją? O to, jak układa się współpraca ze wschodnimi kontrahentami, a także, z czym należy się liczyć w handlu z Federacją Rosyjską (FR) w tym sezonie, zapytaliśmy Roberta Monarskiego, prezesa firmy Alvena, reprezentującego jednocześnie Unię Owocową – Stowarzyszenie Polskich Eksporterów Owoców i Warzyw.

Kierunki sprzedaży polskich owoców

Polskie sadownictwo jest bardzo zróżnicowane, zwłaszcza pod względem wielkości gospodarstw i produkcji owoców danych gatunków i odmian, a także jakości oferowanych produktów. Różne są też miejsca sprzedaży owoców, podobnie jak gusta, zasobność finansowa konsumentów i ich zwyczaje w wyborze miejsca zakupów. Ta różnorodność produkcyjna i rynkowa jest ogromną zaletą polskiego sadownictwa i warto ją utrzymać w najbliższych latach.

Fresh Market – perspektywy popytu i podaży

W czwartej już edycji Konferencji Fresh Market, która w tym roku odbyła się 30 września w Ożarowie Mazowieckim, uczestniczyło prawie 340 osób reprezentujących ponad 180 firm z 15 krajów świata. Podczas spotkania eksperci z branży owocowo-warzywnej – zarówno z Polski, jak i z zagranicy – mówili m.in. o sytuacji na rynku owocowo-warzywnym, prognozach na nadchodzący sezon oraz o warunkach handlu z sieciami detalicznymi. Równolegle z wykładami prowadzono także rozmowy handlowe.

Certyfikacje w branży owocowo-warzywnej

Ogrodnicy coraz częściej muszą ubiegać się o rozmaite certyfikaty potwierdzające jakość ich produktów. Dotyczy to zwłaszcza producentów zajmujących się eksportem płodów rolnych. Wielu z nich dysponuje już certyfikatem EUREPGAP. Kolejnym standardem, który może pomóc ułatwić zbyt warzyw i owoców, jest norma BRC.

Wypadki przy pracy rolniczej. Postępowanie powypadkowe (cz. II)

W części pierwszej artykułu (HO 2/2007) Autorka przedstawiła definicję wypadku przy pracy rolniczej. Poinformowała o zasadach dotyczących zgłaszania wypadku i składania wniosku o jednorazowe odszkodowanie, a także przedstawiła sposób prowadzenia postępowania powypadkowego (red.).

Po krajach Europy Zachodniej (cz. III) – Belgia

W poprzednich częściach relacji (HO 1, 2/2007) z wycieczki zorganizowanej przez Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych zamieściłem spostrzeżenia z gospodarstw sadowniczych w Niemczech i Holandii. Poniżej przedstawiam informacje o zmianach, jakie następują w belgijskiej produkcji owoców, opisuję również jedną z firm, która zaopatruje sadowników w środki produkcji oraz urządzenia do sortowania i pakowania owoców.

O niemieckim sadownictwie

Na przełomie stycznia i lutego 2007 roku uczestniczyłem w dwóch spotkaniach z sadownikami we wschodniej i zachodniej części Niemiec. Była to kolejna okazja do wymiany poglądów dotyczących sytuacji i przyszłości polskiego oraz niemieckiego sadownictwa.

Hurtowy rynek roślin ozdobnych. Kraków – z nadzieją na lepsze

Giełdowa sprzedaż roślin ozdobnych odbywa się w Krakowie już od wielu lat. Przez długi okres brakowało jednak dobrze zorganizowanego miejsca handlu, a skazani na decyzje samorządowców ogrodnicy i kupcy zmuszeni byli zmieniać co jakiś czas jego lokalizację. Od 11 lat handel prowadzony jest wprawdzie w jednym miejscu, przy ulicy Balickiej, ale — mimo poczynionych działań w kierunku poprawy warunków zbytu — nadal trudno je określić mianem profesjonalnej giełdy kwiatowej.

Wypadki przy pracy rolniczej. Postępowanie powypadkowe (cz. I)

Za wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności: na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony rolnik prowadzi lub w którym stale pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym, lub w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego albo w drodze powrotnej, lub podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej, albo w związku z wykonywaniem tych czynności, lub też w drodze do miejsca wykonywania tych czynności albo w drodze powrotnej.

Globalizacja na rynku jabłek

Zmiany w handlu jabłkami na świecie były tematem kongresu, który towarzyszył ubiegłorocznej wystawie Interpoma zorganizowanej 9–11 listopada w Bolzano we Włoszech. Z kongresowych prezentacji można wysnuć wniosek, że producenci jabłek — niezależnie od kontynentu, na którym działają — muszą dzisiaj przyglądać się sytuacji na całym świecie. W Unii Europejskiej popyt na jabłka trudno będzie bowiem zwiększyć i, aby zagospodarować produkowane owoce, trzeba myśleć o nowych rynkach zbytu lub o "odświeżeniu" wizerunku jabłek w oczach młodszych nabywców. Poniżej przedstawiam niektóre z tematów poruszanych w Bolzano.

Ostatnie artykuły

Nowozelandzkie inwestycje w czereśnie

Sadownicy i handlowcy Nowej Zelandii oceniają jako bardzo wysoki potencjał przedstawiany przez czereśnie z segmentu premium. Liczą zwłaszcza na rynek chiński i kilku innych państw azjatyckich. Z myślą o nich ogłoszono przetargi na kilka nowych obiektów.

Niemcy: handel bez pośredników

To całkiem realne. Dowiedzione w praktyce – nie tylko w przemyśle, gdzie kosztowne magazynowanie dawno zastąpiono dostawami bezpośrednimi. Także już w ogrodnictwie.

Spadek ceny wczesnej kapusty w Rosji

Jak relacjonuje east-fruit.com bieżący tydzień na rosyjskim rynku przebiega pod znakiem spadku cen wczesnej kapusty. Rosną dostawy tego warzywa rodzimej produkcji, obecny w handlu jest też towar z importu.