Pracownicy sezonowi: ekspert odpowiada. Podatek dochodowy

W związku ze zmianą przepisów i wprowadzeniem umów o pomocy przy zbiorach prezentujemy kolejne pytanie do nas przesłane oraz odpowiedź eksperta z firmy UpperJob. Tym razem chodzi o podatek dochodowy.

Mam pytanie dotyczące podatku dochodowego. Są informacje, że pracownik jako pomocnik przy zbiorach będzie się rozliczał w swoim kraju. Ale są informacje, że na mnie jako zatrudniającym pomocnika przy zbiorach ciąży obowiązek przesłania informacji o dochodach w/w pracownika na jego adres zamieszkania i do Urzędu Skarbowego PIT/ 8C.

 
Czy pracownik w/w zatrudniony 180 dni w Polsce rozlicza się z podatku dochodowego, jeśli tak to jakie zeznanie składa i w jakim Urzędzie Skarbowym?

– Ustawa, która wprowadziła w życie instytucję „umowy o pomocy przy zbiorach”, nakłada na rolnika dokonującego wypłaty wynagrodzenia z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach jedynie obowiązek sporządzenia informacji o wysokości przychodów, i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego  (PIT-8C) przesłania/przekazania jej podatnikowi (pomocnikowi świadczącemu pomoc przy zbiorach) oraz właściwemu dla niego urzędowi skarbowemu – w przypadku cudzoziemca – urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych (art. 42 a ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Rolnik wypłacający wynagrodzenie pomocnikowi został zwolniony z niektórych obowiązków płatnika, w tym od konieczności pobierania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i przekazywania jej na konto urzędu skarbowego.
 

Nowe przepisy wprowadziły zapis, że podatnik uzyskujący przychody z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach (pomocnik) może w ciągu roku podatkowego wpłacać zaliczki miesięczne, stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali, tj. 18%, bądź wyższa stawkę podatkową, czyli 32%, co nie zwalnia pomocnika od rocznego rozliczenia dochodu, w kraju którego jest obywatelem.
 
 
Dodatkowe informacje:
Nowym zapisem jest również to, że świadczenie otrzymane przez pomocnika z tytułu pomocy przy zbiorach uważa sie za przychód z innego źródła (art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Dochodem z tytułu w/w umowy jest przychód z tego tytułu bez pomniejszania o koszty jego uzyskania (art. 24 ust. 21 ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych).
 

Nowością jest również to, że od podatku dochodowego wolne są – wartość wyżywienia i zakwaterowania zapewnionego nieodpłatnie przez rolnika pomocnikowi (art. 21. ust. 1 pkt 144 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
 
Odpowiadał Aleksander Gulcz

Related Posts

None found

Poprzedni artykułBIOContracting w Nadarzynie
Następny artykuł„Rolnictwo to nie zabawa, nasze problemy to nie fikcja”

1 KOMENTARZ

  1. rolnik powinien zajmować się produkcją rolną a nie wypełnianiem pitów- srytów, umów, zezwoleń, oświadczeń itp. ale chodzi o to aby przy okazji zarobił ktoś inny np. księgowa lub inne osoby – nowe prawo jest kolejnym obciążeniem finansowym dla rolnika i zabraniem jego cennego czasu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.