Rozpoczęcie konsultacji publicznych

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczyna konsultacje publiczne projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Rozwoju Obszarów w Wiejskich 2014-2020 (PROW 2014-2020).
Dokument jest podstawą prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Z dokumentem, dostępnym na stronie Ministerstwa (www.minrol.gov.pl) można się zapoznać w zakładce: Wsparcie rolnictwa i rybołówstwa > PROW 2014-2020.
 
MRiRW prosi prosi o przesyłanie uwag, propozycji i komentarzy za pomocą formularza zamieszczonego na swojej stronie internetowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 marca 2014 r.
Za: minrol.gov.pl
pg 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.