Wsparcie na zapobieganie zniszczeniu potencjału produkcji rolnej

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi został przygotowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
 
Zgodnie z zapisami PROW 2014-2020 w ramach instrumentu wsparcia „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” przewiduje się realizację dwóch rodzajów operacji skierowanych do różnych grup beneficjentów. Pomoc jest udzielana m.in. na zaopatrzenie w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny.
Do kosztów kwalifikowalnych, o refundację których będzie mogła ubiegać się spółka wodna lub związek, zalicza się: koszty zakupu (lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności) nowego sprzętu, służącego utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych wykorzystywanych dla celów ochrony terenu przed skutkami powodzi lub deszczu nawalnego, do wartości rynkowej majątku oraz koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów i licencji dotyczących sprzętu, o którym mowa powyżej. 
Poziom pomocy będzie wynosić maksymalnie 80% kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji PROW 2014-2020, nie może przekroczyć 500 000 zł (dla spółek wodnych lub ich związków) oraz 100 000 zł (dla rolników).
Projekt rozporządzenia jest obecnie w trakcie konsultacji publicznych. Planowany termin naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” został określony w „Harmonogramie planowanych naborów wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020 w 2017 r.”, udostępnionym na stronie internetowej MRiRW.

za: minrol.gov.pl

Related Posts

None found

Poprzedni artykułNowe odmiany różaneczników i azalii
Następny artykułPracuje 2,5 tys. komisji ds. szacowania szkód w rolnictwie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.