Susza rolnicza odpuszcza

fot. J. Klepacz-Baniak
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach w dziesiątym w tym sezonie wegetacyjnym raporcie dotyczącym monitoringu suszy obejmującym okres od 21 czerwca do 20 sierpnia, stwierdził wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski.

Zagrożone województwa…

Susza rolnicza notowana jest na obszarze jedenastu województw: lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, opolskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego, lubelskiego, pomorskiego, śląskiego.
W obecnie rozpatrywanym sześciodekadowym okresie susza nie jest notowana w województwie małopolskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.

… i uprawy

Susza w uprawach notowana jest w uprawach: kukurydzy na kiszonkę i na ziarno, krzewów owocowych, roślin strączkowych, ziemniaka, warzyw gruntowych, chmielu, tytoniu, buraka cukrowego.

Krzewy owocowe

Susza wystąpiła w 606 gminach Polski (24,47% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zmniejszenie o 916 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją w 8 województwach na powierzchni 13,25 gruntów ornych.

Warzywa gruntowe

Susza wystąpiła w 194 gminach Polski (7,83 % gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zmniejszenie liczby gmin z wystąpieniem suszy w tych uprawach o 912. Odnotowano ją w 5 województwach na powierzchni 2,30% gruntów ornych.

Podsumowanie

W dwóch ostatnich okresach sześciodekadowych odnotowano wzrost wartości klimatycznego bilansu wodnego, zaś w poprzednich sześciu okresach notowano duży deficyt wody. Skutkiem bardzo wysokiego niedoboru wody była rozległa susza rolnicza występująca we wszystkich monitorowanych uprawach oraz we wszystkich województwach kraju. Obecnie deficyt wody dla roślin zmalał. W tym okresie raportowania w stosunku do poprzedniego okresu nastąpiło znaczne zmniejszenie liczby gmin z suszą we wszystkich monitorowanych uprawach. Zmniejszenie to wynosiło od 236 gmin w przypadku buraka cukrowego po 954 w uprawach roślin strączkowych. Suszą rolniczą objęte jest nadal 11 województw kraju oraz 9 monitorowanych grup i gatunków upraw.

Źródło: IUNiG-PIB

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.