Susza rolnicza w Polsce

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-PIN, w pierwszym okresie raportowania tj. od 21 marca do 20 maja 2020 roku, stwierdził wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski.

IUNG-PIB opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

Susza rolnicza występuje na terenie województw:
• Lubuskiego,
• Zachodniopomorskiego,
• Opolskiego,
• Wielkopolskiego,
• Kujawsko-pomorskiego,
• Łódzkiego,
• Lubelskiego,
• Świętokrzyskiego,
• Śląskiego,
• Dolnośląskiego,
• Mazowieckiego,
• Pomorskiego,
• Małopolskiego,
• Podlaskiego.

Susza notowana jest w uprawach:
• Zbóż jarych,
• Zbóż ozimych,
• Truskawek,
• Krzewów owocowych,
• Drzew owocowych.

Truskawka
Susza rolnicza wystąpiła w uprawach truskawek. Odnotowano ją w tych uprawach w 522 gminach Polski (21,07% gmin kraju), wystąpiła w 11 województwach na powierzchni 6,54% gruntów ornych.

Krzewy owocowe
Suszę rolniczą notowano w uprawach krzewów owocowych. Odnotowano ją w tych uprawach w 166 gminach Polski (6,7% gmin kraju), wystąpiła w 5 województwach na powierzchni 1,48% gruntów ornych.

Drzewa owocowe
Suszę rolniczą notowano w uprawach drzew owocowych. Odnotowano ją w tych uprawach w 7 gminach Polski (0,28% gmin kraju), wystąpiła w 1 województwie na powierzchni 0,03% gruntów ornych kraju.

Klimatyczny Bilans Wodny
Średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -100 mm. Najniższe wartości KBW poniżej -170 mm w tym okresie sześciodekadowym wystąpiły na terenie Pojezierza Lubuskiego. Wartości od -150 do -169 mm oprócz Pojezierza Lubuskiego notowano również na obszarze Pojezierza Wielkopolskiego. Niskie wartości KBW od -120 do -149 mm notowano na dużym obszarze Polski północno-zachodniej. Poza tym obszar o tej samej wielkości KBW notowano również w południowej części Niziny Śląskiej, w północnej części Wyżyny Krakowsko–Częstochowskiej, na Polesiu Lubelskim, Wyżynie Lubelskiej oraz w północnych terenach Wyżyny Małopolskiej. Natomiast najwyższe wartości KBW notowano na obszarach północno-wschodniej Polski oraz na południu kraju: na Pogórzu Karpackim, Beskidach Zachodnich oraz na Przedgórzu Sudeckim, na tych trenach KBW wynosił od -119 do powyżej 50 mm.

Deficyt wody
Niedobory wody dla roślin uprawnych wynoszące od -120 do -179 mm, wystąpiły na dużym obszarze kraju. Brak dostatecznej ilości opadów zwłaszcza w trzeciej dekadzie marca oraz w znacznej mierze również w kwietniu spowodowały, że wystąpił duży niedobór wody w glebie, który negatywnie wpłynął na oziminy, truskawki i krzewy owocowe zwłaszcza zlokalizowane na glebach bardzo lekkich i lekkich. Występujący deficyt wody na glebach słabych powodował straty również w uprawach jarych w wyniku problemów wynikających ze słabymi wschodami roślin.

Według obecnych warunków pogodowych straty plonów z powodu deficytu wody powodujące obniżenie plonów przynajmniej o 20% w skali gminy w stosunku do plonów uzyskanych w średnich wieloletnich warunkach pogodowych wystąpiły w uprawach zbóż jarych i ozimych, truskawek, krzewów i drzew owocowych.

źródło: IUNG-PIB

Related Posts

None found

Poprzedni artykułObsługa beneficjentów w placówkach ARiMR w pełnym zakresie
Następny artykułBezpłatne testy dla pracowników sezonowych z zagranicy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.