Komunikaty-Sadownicze-NOWY-765×100

Zalecenia (1)

Na wczorajszym spotkaniu z Grupą Doradztwa Celowego Adam Fura - dyrektor sandomierskiego oddziału Centrum Sadownicze Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego omówił główne problemy, jakie obecnie można napotkać w sadach.
Wskazówki dla Grup Doradztwa Celowego – Fenofazy: mysie ucho-zielony pąk 
Jabłoń
Kontynuacja nawożenia dolistnego gatunków sadowniczych w przypadku występowania uszkodzeń mrozowych 
1. Mysie ucho: oprysk 1% roztworem KNO3 lub Procam Kali  Plus (0,5%) + nawóz zrównoważony (Agroleaf Total 5kg/ha; Fruit Akademia na mysie ucho- 8 kg/ha; Kristalon Zielony lub FoliCare Zrównoważony- 3 kg/ha; Maximus 20:20:20-5-10 kg/ha; Nitrofoska czerwona- 3-5kg/ha; Plonvit Opty-2-10kg/ha; Rosasol 19:19:19-3kg/ha; Rosaleaf 4 -3kg/ha; Fertileader Leos 3l/ha; Tecamin Max 2l/ha; + 1/3-1/2l Asahi.

2. Zielony Pąk: ½ l/ha GA4+7 (bardzo wzmacnia przewodzenie!)lub nawóz algowy (Algex-5l/ha; Goёmar 86 BM 3l/ha; Santaura Pro Plus)+ nawóz zawierający Mg (Agrocean Mg-5l/ha; Fruit Akademia na zielony pąk- 7kg/ha; Ekolist Makro+Mg-3-10l/ha; Krista MgS- 8-10kg/ha; Mikrokomplex-5kg/ha; Siarczan magnezu-5kg/ha; Tecnokel Amino Mg- 2-3l/ha + Chelat B (Agrocean B-2l/ha; Bormax 1kg/ha; Boron F-1l/ha; Borvit 1,5l/ha; Ekolist mono Bor-1-2l/ha; Fertileader Gold BMo-3l/ha; Rosabor- 3l/ha; Tecnokel Amino B-1l/ha.
 
3. Różowy pąk: nawóz algowy (Algex-5l/ha; Goёmar 86 BM 3l/ha; Santaura Pro Plus) + nawóz zawierający fosfor (Agroleaf fosforowy-4-5 kg/ha; Kristalon Żółty lub Folicare Fosforowy-3 kg/ha; Fertileader Axis- 3l/ha; Fruit Akademia na różowy pąk- 7,5kg/ha; Maximus Extra P – 3-5kg/ha; Nitrofoska Fioletowa-3-5kg/ha; Plonvit PHOSPHO -4-15kg/1000l wody; Rosasol 8:50:12 – 4kg/ha;Rosafos-5l/ha TecnoPhyt PK-3l/ha + Chelat B).

4. Kwitnienie: ½ l/ha GA4+7 + ½ dawki Chelatu B.

5. Po kwitnieniu: nawóz algowy (Algex-5l/ha; Goёmar Folifos 3l/ha; Santaura Pro Plus) + nawóz zawierający  fosfor organiczny lub w zależności od odmiany – magnez lub Fertileader Axis 3l/ha.

6. Tuż po kwitnieniu: 1,0 kg/ha Regalisu i

7. Za 4 tygodnie powtórzyć 0,5 kg/ha Regalisu.
Nawożenie dolistne gatunków sadowniczych w przypadku nie stwierdzenia uszkodzeń mrozowych
Od fazy nabrzmiewania pąków kwiatowych-do fazy mysiego ucha, należy wykonać pozakorzeniowe zasilanie drzew cynkiem  i borem. Cynk, jako mikroskładnik decyduje o podatności pąków i pędów na uszkodzenia mrozowe, ale również to on stymuluje proces wytwarzania enzymów roślinnych. Bor poprawia lotność pyłku, wyniesienie znamienia słupka, razem z wapniem i fosforem decyduje o jędrności owoców, przeciwdziała: – wytwarzaniu korka (opadanie owoców), – korkowatości owoców, – ordzawianiu się i pękaniu owoców oraz zamieraniu wierzchołkowemu pędów. Dla grusz jest bardzo ważnym pierwiastkiem, ponieważ mają one bardzo mało atrakcyjne dla pszczół i owadów zapylających kwiaty! 
Przędziorki: Catane 800 EC (2%); Promanal 60 EC (2%); Treol 770 EC (1,5%). Zasady stosowania olei parafinowych: – Dzień przed i 2 dni po zabiegu nie może być przymrozku (bo nastąpią poparzenia tkanki), temperatura w czasie zabiegu minimum 8oC; przez trzy-cztery najbliższe dni temperatura powietrza powinna rosnąć i na jeden hektar sadu należy wypryskać minimum 800 do 1200 l roztworu. Po zabiegu preparatami olejowymi przez 4 dni nie wolno stosować preparatów zawierających Kaptan i przez 5 dni zawierających siarkę! Zabieg niszczy również jaja mszyc. Ciecz nanosić na suchą tkankę!
Ponadto zarejestrowane są również akarycydy jajobójcze Apollo 500 SC (0,4l/ha) i Apollo Plus 060 OF (3,0l/ha). Nissorun 050 EC (0,9l/ha).

Wyniki izolacji otoczni parcha jabłoni: Ostatnie izolacje otoczni zostały wykonane 10 kwietnia w godzinach porannych. Według ich wyników ryzyko infekcji i wysiewów zarodników workowych jest bardzo niskie, nie ma zatem potrzeby stosowania preparatów innych jak miedziowe czy Antracol.

Parch jabłoni: Mysie ucho- zielony pąk:: Flowbrix 380 SC (1,2-2 l/ha); Funguran-OH 50 WP (0,75 kg/ha); Kocide 101 WP (1,5 kg/ha); Kocide 2000 35 WG (2 kg/ha); Mag 50 WP (0,75 kg/ha); Miedzian 50 WP (1,5 kg/ha); Miedzian Extra 350 SC (1,5 l/ha), Cuproflow 375 SC (1,5-2 l/ha),Cuproxat 345 SC (3 l/ha); Champion 50 WP (0,75 kg/ha), Neoram 37,5 WG (2 kg/ha); Nordox 75 WG (0,75-1 kg/ha);Antracol 70 WG (2-2,25kg/ha)+ 0,5l/ha Protector. Dopiero ewentualnie w dalszej kolejności: Delan 700 WG (0,5-0,7kg/ha); Ventop 350 SC (1-1,5l/ha); Captan 50 WP (3kg/ha); Captan 80 WG (1,9-2,8kg/ha); Kaptan Zaw. 50 WP (3-4,5kg/ha); Merpan 50 WP (3-4,5kg/ha); Merpan 80 WG (1,9kg/ha);

Mączniak jabłoni: tylko odmiany podatne: Siarkol 80 WP (7,5 kg/ha); Siarkol 800 SC (7,5l-ha); Siarkol Extra 80 WP (7,5 kg/ha);
 
Miodówka jabłoniowa: od pękania pąków do zielonego pąka: Bulldock 025 EC (0,75l/ha); Fastac 100 EC (0,15-0,18l/ha); Karate Zeon 050 CS (0,15-0,2l/ha);  Sherpa 100 EC (0,375-0,45l/ha).

Mszyce: w przypadku licznego pojawienia się koloni mszyc: Pirimor 500 WG (0,4 – 0,75 kg/ha); Teppeki 50 WG (0,14kg/ha); Calypso 480 SC (0,1-0,2l/ha); Mospilan 20 SP (0,125 kg/ha); lub Bulldock 025 EC (0,75l/ha); Fastac 100 EC (0,15-0,18l/ha); Karate Zeon 050 CS (0,15-0,2l/ha);  Mavrik 240 EC (0,2l/ha); Sherpa 100 EC (0,375-0,45l/ha).

Gąsiennice uszkadzające liście i pąki kwiatowe: po stwierdzeniu licznych gąsiennic (faza zielony- różowy pąk): Bulldock 025 EC (0,75l/ha); Fastac 100 EC (0,15-0,18l/ha); Karate Zeon 050 CS (0,15-0,2l/ha);  Sherpa 100 EC (0,375-0,45l/ha). Sumi-Alpha 050 EC (0,45l/ha) lub Calypso 480 SC (0,2l/ha); Coragen 200 SC (0,125-0,175l/ha); Rimon 100 EC (0,75l/ha); Runner 240 SC (0,4l/ha); SpinTor 240 SC (0,6-0,8l/ha); Steward 30 WG (0,17-0,2kg/ha);

Przędziorki: Nie wcześniej jak w czwartek 12.04.2012 roku jeden z preparatów zawierających olej parafinowy: Catane 800 EC (2%); Promanal 60 EC (2%); Treol 770 EC (1,5%); Zastrzeżenie to nie dotyczy: Apollo 500 SC (0,4l/ha); Apollo Plus 060 OF (3l/ha); Magus 200 SC (0,7l/ha); Ortus 05 SC (1l/ha);    
Grusza 
Parch gruszy: podobnie jak u jabłoni!
Przędziorki: Nie wcześniej jak w czwartek 12.04.2012 roku Catane 800 EC (2%)- zasady podobne jak u jabłoni.
Wzdymacz gruszowy, podskórnik gruszowy: jaja – Apollo Plus 060 OF (3l/ha); stadia ruchome – Ortus 050 SC (1l/ha);
Kwieciak gruszowiec: faza zielonego pąka: Actara 25 SC (0,16-0,2kg/ha); Calypso 480 SC (0,15l/ha);

Miodówka gruszowa: zabieg wykonać po 2-3 dniowym ociepleniu. W Polsce zarejestrowane są: Bulldock 025 EC (0,75l/ha); Fastac 100 EC (0,15-0,18l/ha); Karate Zeon 050 CS (0,15-0,2l/ha);  Sherpa 100 EC (0,375-0,45l/ha). Acaramik 0,18 EC (0,75l/ha); Actara 25 WG (0,16-0,2kg/ha); Dimilin 480 SC (0,3-0,375l/ha) -dodać Silwet, Slippa lub Super Zwilżacz; Rimon 100 EC (0,75l/ha).
Jeśli zabieg przeciwko miodówkom pyretroidem był wykonany 24 lub 25 marca, to najprawdopodobniej miodówki zdążyły znieść jaja na obrączce pąka kwiatowego. Wówczas najlepiej wykonać zabieg mankozebem (pełna dawka) + 5kg preparatu siarkowego.
Program belgijski: W Belgii, w rejonach produkcji owoców grusz mają posadzone wysokie żywopłoty, w odległości mniej więcej co 200 mb od siebie. Po pierwsze: W Belgii w fazie bezlistnej, po rozpoczęciu oblotów przez miodówki wykonuje się zabieg pyretroidami. Ta grupa preparatów w tej fazie  zwalcza również  wzdymacza i podskórniki gruszowe! Po drugie: W fazie nabrzmiewania pąków kwiatowych stosują: 7-8l/ha oleju parafinowego. Za 4 dni po oleju wykonuje się zabieg używając: 3 kg/ha preparatu zawierającego mancozeb + 50 kg/ha glinki kaolinowej. Zaznaczają jednak bardzo istotną uwagę!: Olej parafinowy nie może być stosowany przed przymrozkiem, bo wówczas parzy! I druga: Ne można mieszać oleju parafinowego z mankozebem. Po trzecie: Za około 7-10 dni później (w zależności od tempa wegetacji) stosują kolejne 7 l/ha oleju parafinowego. Za 4 dni po oleju wykonuje się zabieg używając: 6 kg preparatu siarkowego + 30 kg/ha mączki kaolinowej. Po czwarte: Wykonują kolejne trzy zabiegi, w odstępach 7-10 dniowych (w zależności od tempa wegetacji) po 25 kg/ha mączki kaolinowej.
 
Mancozeb jako substancja ma działanie jajobójcze, a mączka kaolinowa zapewnia taką barwę odblasku liści w słońcu, że samice miodówki nie zauważają liści i w związku z tym lecą składać jaja do sadu sąsiada! To niestety nie koniec problemu.  Do sadu nanoszą  owada o łacińskiej nazwie Anthocoris (jeden z wielu pożytecznych dziubałków!) oraz wręcz pielęgnują skorki. W sierpniu wieszają na drzewach małe, z wyperforowanymi dziurkami, wykonane z czarnej folii a wypełnione sianem lub sieczką słomy woreczki. Stanowią one zimowe schronienie dla skorków, które w roku następnym są efektywnym pomocnikiem w zwalczaniu miodówek. W nawożeniu dolistnym stosują w lecie siarczan magnezu i saletrę potasową, które to nawozy zniechęcają miodówki do znoszenia jaj na opryskiwanych drzewach. Dopiero jako  ostateczność traktują możliwość zwalczania miodówek Envidorem, który u nich ma również rejestrację na miodówki. Warunek, że musi on być stosowany do momentu, kiedy 30% jaj jest barwy żółtej, a pozostałe są białe.
W Holandii producenci gruszek po pojawieniu się imago miodówki, w fazie pękania pąków, ale nim pokaże się zielona tkanka, stosują mieszaninę oleju parafinowego (10l/ha) + 5 kg/ha) i preparatu siarkowego. Zasady takie same, jak przy stosowaniu oleju parafinowego u jabłoni.
Program polski: Acaramik 018 EC (0,75l/ha); Actara 25 WG (0,16-0,2kg/ha); Dimilin 480 SC + Silwet (0,375l/ha +0,125l/ha); Rimon 100 EC (0,75l/ha);
Gąsiennice uszkadzające liście i pąki kwiatowe: po stwierdzeniu licznych gąsiennic (faza zielony pąk: Bulldock 025 EC (0,75l/ha); Fastac 100 EC (0,15-0,18l/ha); Karate Zeon 050 CS (0,15-0,2l/ha);  Sherpa 100 EC (0,375-0,45l/ha).Sumi-Alpha 050 EC (0,45l/ha) lub Calypso 480 SC (0,2l/ha); Rimon 100 EC (0,75l/ha); SpinTor 240 SC (0,6-0,8l/ha). 
Mszyce: Pirimor 500 WG (0,4 – 0,75 kg/ha);  Actara 25 WG (0,2kg/ha); Calypso 480 SC (0,1-0,2l/ha); Mospilan 20 SP (0,125 kg/ha) lub Bulldock 025 EC (0,75l/ha); Fastac 100 EC (0,15-0,18l/ha); Karate Zeon 050 CS (0,15-0,2l/ha); Sherpa 100 EC (0,375-0,45l/ha).
Paciornica gruszowa: Calypso 480 SC (0,15-0,2l/ha); Bulldock 025 EC (0,75l/ha);
Śliwa 
Przędziorki: Apollo Plus 060 OF (3l/ha); Magus SC (0,5l/ha); Ortus 05 SC (1l/ha);
Pordzewiacz śliwowy: w f. białego pąka: Bulldock 025 EC (0,75l/ha); Ortus 05 SC (1l/ha); 
Misecznik śliwowy: w fazie białego pąka: Bulldock 025 EC (0,75l/ha); Fastac 100 EC (0,15-0,18l/ha);
Gąsiennice uszkadzające liście i pąki kwiatowe: po stwierdzeniu licznych gąsienic (faza zielony pąk: Bulldock 025 EC (0,75l/ha); Fastac 100 EC (0,15-0,18l/ha); Karate Zeon 050 CS (0,15-0,2l/ha);  Sherpa 100 EC (0,375-0,45l/ha); Sumi-Alpha 050 EC (0,45l/ha);
Torbiel śliwek: w fazie białego pąka: Syllit 65 WP; – 1,5 kg/ha
Wiśnia i czereśnia  
Brunatna zgnilizna drzew pestkowych: przed kwitnieniem stosować przemiennie preparaty poszczególnych grup: I: Miedzian 50 WP (3kg/ha); Miedzian Extra 350 SC (3l/ha); II: Rovral Flo 225 SC (3l/ha); III: Topsin M 500 SC (1,5l/ha); IV: Signum 33 WG (0,75-1kg/ha);  V: Kaptan Plus 71,5 WP (2kg/ha);
Piędzik przedzimek, zwójkówki i inne gąsienice zjadające liście: Bulldock 025 EC (0,75l/ha); Fastac 100 EC (0,15-0,18l/ha); Karate Zeon 050 CS (0,15-0,2l/ha); Sherpa 100 EC (0,375-0,45l/ha); Sumi-alpha 050 EC (0,45l/ha); – ale temperatury do 20oC!. – Uwaga: nie później niż w początkowej fazie białego pąka!
Mszyce: Bulldock 025 EC (0,75l/ha); Fastac 100 EC (0,15-0,18l/ha); Karate Zeon 050 CS (0,15-0,2l/ha); Sherpa 100 EC (0,375-0,45l/ha); – ale (temperatury do 20oC!)
Pirimor 500 WG (0,75kg/ha);  Mospilan 20 SP (0,125kg/ha); Calypso 480 SC (0,2l/ha);
Przędziorki: Apollo Plus 060 OF (3l/ha); 
Brzoskwinia 
Kędzierzawość liści brzoskwini: Syllit/Carpene 65 WP – 7.5 kg/ha, Cuproflow 375 SC – 1%, Miedzian 50 WG/WP – (1%), Miedzian Extra 350 SC-(1%); Pomarsol Forte 80 WG (3kg/ha); Thiram Granuflo 80 WG (3kg/ha).
Przędziorki: Apollo Plus 060 OF (3l/ha)– od pękania pąków do początku kwitnienia.
Morela
Choroby zgorzelowe + rak bakteryjny drzew pestkowych: Zabezpieczanie ran po cięciu: Funaben Eko + oprysk Topsinem M 500 SC (1,5 l/ha); 
Brunatna zgnilizna drzew pestkowych: (faza tuż przed kwitnieniem)  Topsin M 500 SC – 1,5 /ha;.
Przędziorki: Apollo Plus 060 OF (3l/ha)– od pękania pąków do pocz. kwitnienia.
Malina 
Wykonać oprysk w okresie bezlistnym przeciwko krzywikowi maliniaczkowi jednym z preparatów: Bulldock 025 EC (0,6 l/ha; Sumi-alpha 050 EC (0,45l/ha) – wszystkie w temperaturze do 20o
Porzeczki 
Przed kwitnieniem:
Opadzina liści porzeczki: Dithane NeoTec 75 WG (3-4,5kg/ha); Polyram 70 WG (4,5kg/ha); Signum 33 WG (1,8kg/ha); Topsim M 500 SC (1,5l/ha);
Pryszczarek porzeczkowiaczek liściowy: Bulldock 025 EC (0,6l/ha); Fastac 100 EC (0,15-0,18l/ha); Karate Zeon 050 CS (0,15l/ha); Sherpa 100 EC (0,45l/ha); Sumi-alpha 050 EC (0,6l/ha); – ale (temperatury do 20oC!)
Mszyce: Bulldock 025 EC (0,6l/ha); Fastac 100 EC (0,15-0,18l/ha); Karate Zeon 050 CS (0,3l/ha); Sherpa 100 EC (0,375l/ha); lub Pirimor 500 WG (0,75kg/ha); Actara 25 WG (0,1kg/ha);
Brzęczak porzeczkowy, piłecznica agrestowa, plamiec agreściak, zwójkówki liściowe: Bulldock 025 EC (0,6l/ha); Fastac 100 EC (0,15-0,18l/ha); Karate Zeon 050 CS (0,3l/ha); Sherpa 100 EC (0,375l/ha); Sumi-alpha 050 EC (0,6l/ha); – ale temperatury do 20oC!
Agrest
Amerykański mączniak agrestu – Nimrod 250 EC (0,75-2,25l/ha); Topsin M 500 SC (1,5l/ha).
Prace agrotechniczne:
Stare drzewa czereśni i śliw – na rozgałęzianie: Po zachodzie słońca – koniecznie wieczorem – 10 kg saletry potasowej na 1000 l wody i za 10 dni powtórzyć! Nigdy  w trakcie operacji słonecznej!!!
Sadzenie młodych drzew: Najlepiej byłoby to wykonać, gdy gleba na głębokości 20 cm osiągnie temperaturę 12oC (praktycznie koniec kwitnienia!), ale by móc tak długo czekać, drzewka muszą być przechowywane w chłodni (nigdy z jabłkami czy gruszkami!). Rok wcześniej powinniśmy wprowadzić pod orkę 600kg/ha fosforanu amonu i powinien być uregulowany poziom pH! Przed przystąpieniem do sadzenia korzenie drzewek powinny być moczone (od 0,5 h do 1 doby) w 2% roztworze Topsinu + jeden z produktów (Fertileader Starter (1kg/100 l wody), Goemar Goteo (1l/1000l wody) lub Humistar/ Rosahumus (stężenia robocze do oprysku gleby). Po wykopaniu dołka na jego dno należy zastosować 50g/drzewko Basacote 6 M (pudełko od zapałek). Następnie przycinamy lekko wszystkie korzenie szkieletowe i dopiero wtedy sadzimy drzewko. Głębokość sadzenia taka sama, jak drzewko rosło w szkółce. Sposób cięcia korony zależy od jakości drzewka!
Likwidacja mykoplazmatycznego zamierania grusz: należy wykonać z dwu stron drzewa nacięcie głębokie na 5-8 mm, długie na ok. 20 cm, tak by miejsce okulizacji było środku tego nacięcia. Należy to koniecznie wykonać przed białym pąkiem. 
 
Opracowanie: Adam Fura
Sandomierz, 10.04.2012 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię