Zalecenia (4)

Przekazujemy następne zalecenia, dotyczące ochrony i nawożenia roślin sadowniczych opracowane przez dyr. Adama Furę z ŚODR Oddział w Sandomierzu.
Jabłonie
Na Lubelszczyźnie trwa jeszcze ich kwitnienie. 4 maja w całym regionie wystąpiły opady deszczu, po których doszło do silnych infekcji przez parcha jabłoni. Na niedzielę 6 maja i poniedziałek 7 maja prognozowane są opady deszczu. Gdy tylko temperatura powietrza spadnie poniżej 20 stopni, należy wykonać zabieg Mythosem 300 SC 1,5 l/ha + podstawowa dawka preparatu zawierającego kaptan.
 
Wiśnie i czereśnie
Kończą kwitnienie. Tuż po nim należy wykonać zabieg przeciwko drobnej plamistości liści drzew pestkowych. Jest to choroba z tej grupy, co parch jabłoni, a więc w obecnych warunkach pogodowych występuje z jej strony ogromna presja. Należy wykonać zabieg jednym z preparatów: Carpene 65WP/Syllit 65 WP-1,5 kg/ha;Score 250 EC (0,2 l/ha); Kaptan Plus 71,5 WP (2 kg/ha); 
Śliwy 
Po opadnięciu płatków kwiatowych należy wykonać opryskiwanie przeciwko owocnicy żółtorogiej i owocnicy jasnej oraz mszycom: Calypso 480 SC-0,15 l/ha; Mospilan 20 SP (0,125 kg/ha).
Grusze
Gdy 80%  płatków kwiatowych opadnie trzeba zwalczać miodówki gruszowe: Movento 100 SC (2,25 l/ha). Można też zastosować 150 ml zwilżacza Silwet lub Super zwilżacz + Actara 25 WG- 0,16-0,2 kg/ha lub Acaramik 018 EC (0,75 l/ha) lub Dimilin 480 SC (0,3-0,375 l/ha) lub Rimon 100 EC (0,75lha).
 
Porzeczki
Tuż po kwitnieniu należy opryskać krzewy Solfanem (5 kg/1000 l wody + Treol 770 EC 1,5 l/1000 l wody). Na plantacjach, na których wystąpiła rdza porzeczkowo–turzycowa, w 2-3 dni po Solfanie wykonać zabieg Score 250 EC w dawce 0,25 l/ha + 2 l nawozu aminokwasowego.
 
 
Programy przerzedzania zawiązków jabłoni i grusz
 
Ten zabieg jest bezwzględnym warunkiem dla uzyskania wysokiej jakości owoców. Przed jego wykonaniem należy ocenić, czy drzewa już zregenerowały uszkodzenia mrozowe!
Program z Pomonitem: mieszanina 1,5% -owego roztworu mocznika z 0,025 % udziałem Pomonitu Super 050 SL (15 kg mocznika+0,25 l Pomonitu). Taka dawka Pomonitu zwykle jest wystarczająca dla odmian łatwo przerzedzających się (‘Idared’, ‘Topaz’; ‘Jester’ itp.) Dla’ Golden Deliciousa’, ‘Pinovy’; ‘Šampiona’, Gali’ itp. należy na 1000 l wody dodać 0,4-0,45 l Pomonitu + 15 kg mocznika. Im wcześniej wykonamy zabieg, tym lepszy będzie skutek. Spóźnienie zabiegu o 4-5 dni obniży jego skuteczność! Zabieg należy wykonać tuż po kwitnieniu, to znaczy, kiedy około 80% płatków kwiatowych już opadnie używając 1000 do 1500 l cieczy na hektar. 
Ten program jest szczególnie przydatny dla grupy odmian drobnoowocowych – ma duży wpływ na zwiększenie średnicy owoców. Z tego też względu nie jest wskazany dla odmian z grupy Jonagolda, dla ‘Glostera’, czy ‘Ligola’.
Zalety: 
– Jedyny program, który możemy stosować w lata z zimnymi wiosnami, gdy temperatura w trakcie dnia jest niższa od 16oC.
– Na drzewach pozostają nam najcenniejsze owoce (powstałe z kwiatów królewskich).
– Pobudzamy liczniejsze zakładanie pąków kwiatowych na rok następny.
– Osiągamy znacznie lepszą jakość owoców.
Wada: 
Sadownikom z zamiłowania jak najbardziej ten program polecam (jest bardzo skuteczny!), jednak odradzam wchodzenie do tak opryskanego sadu w ciągu 4-5dni bezpośrednio po zabiegu. Sad wygląda jak spalony, wszystkie liście są zwiędnięte, zdaje się, że drzewa płaczą, więc lepiej tego nie oglądać! Jednak po kilku dniach wszystko powraca do normy, a liście ponownie nabierają turgoru. 
 
Programy z etefonem. Do wyboru mamy obecnie: Agrostym 480 SL, Ethrel, 480 SL i Flordimex 480 SL.
I wariant: stosuje się je w dawce od 40 do 60 ml/ 100 l wody. Wodę należy zakwasić fosforanem amonu (2 kg/1000 l wody), MAP (2kg/1000l) wody lub kwaskiem cytrynowym (0,25-0,5 kg na 1000 l wody). Termin: tuż po przekwitnięciu kwiatów królewskich, to znaczy tuż po opadnięciu około 80% płatków kwiatowych. Ilość cieczy roboczej – od 1000 do 1500 l wody na hektar. Warunki pogodowe w trakcie zabiegu – bezwzględnie wymaga się, by temperatura w jego trakcie i w ciągu kilku godzin po nim wynosiła od 18oC do 24 o C, a operacja słoneczna musi być bardzo silna. Jest to program, który polecam szczególnie do przerzedzania grupy odmian wielkoowocowych z tendencją do przemienności owocowania. Zwiększa on dodatkowo ilość pąków kwiatowych na kolejny rok. Nie polecam go do przerzedzania zawiązków odmian ‘Šampion’, ‘Gala’, ‘Idared’, ‘Pinova’ i ‘Golden Delicious’, ponieważ często znaczna część ich zawiązków pozostaje później na drzewie w postaci tak zwanych „pigmejów”.
Zalety: 
– Na drzewach pozostają nam najcenniejsze owoce (powstałe z kwiatów królewskich). 
– Nie dopuszczamy lub bardzo mocno ograniczamy zawiązanie owoców ze słabszych kwiatów.
– Pobudzamy (o około 30% większe) zakładanie pąków kwiatowych na rok następny.
– Osiągamy znacznie lepszą jakość owoców.
– U wszystkich odmian (poza ‘Ligolem’) unikamy przemienności owocowania.
– U odmian silnie rosnących etefon ogranicza wzrost pędów wegetatywnych.
Wady: 
Praktyka wykazuje, że po czterech latach stosowania tego programu należy zrobić roczną przerwę, ponieważ zwykle w piątym roku jego kontynuowania jabłka są nienaturalnie spłaszczone!
II wariant: Agrostym 480 SL w dawce 25 ml/100 l wody + 25-40 ml/100 l wody Pomonitu Super 050 SL (dawka Pomonitu Super 050 SL jest zależna od stopnia reakcji odmiany na chemiczne przerzedzanie). Wodę należy zakwasić fosforanem amonu (2 kg/1000l wody), MAP (2 kg/1000 l wody) lub kwaskiem cytrynowym (0,25-0,5 kg na 1000 l wody). Po upływie 7-10 dni należy zastosować Agrostym 480 SL w dawce 20 ml/100 l wody, a po kolejnych 7-10 dniach – 15 ml/100 l wody. Ten program również polecam szczególnie do przerzedzania grupy odmian wielkoowocowych z tendencją do przemienności owocowania. Zwiększa on dodatkowo ilość pąków kwiatowych na kolejny rok. Nie polecam go do przerzedzania zawiązków odmian ‘Šampion’, ‘Pinova’ i ‘Golden Delicious’, ponieważ często znaczna część ich zawiązków pozostaje później na drzewie w postaci „pigmejów”. Termin pierwszego z zabiegów – tuż po opadnięciu około 80% płatków kwiatowych. Ilość cieczy roboczej – od 1000 do 1500 l wody na hektar. Warunki pogodowe w trakcie zabiegu – bezwzględnie wymaga się, by temperatura w trakcie zabiegu i w ciągu kilku godzin po nim, wynosiła od 16oC do 24 o C, a i operacja słoneczna powinna być silna. Ten wariant przerzedzania ma podobne zalety jak wariant poprzedni.
WADY: Podobnie jak w wyżej omawianym wariancie I etefonowym, po czterech latach ciągłego stosowania, należy przerwać go przynajmniej na jeden rok użycie Agrostymu 480 SL, by uniknąć nadmiernego spłaszczenia jabłek.
Adam Fura
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię